Schout, schepenen en rakkers

In de feestweek rust het middeleeuwse bestuur bij de schout en zijn schepenen. Voor de orde in het dorp zorgen de ‘rakkers’. Schout en schepenen waren de personen die in de middeleeuwen een stad bestuurden. Zij hielden zich ook met de rechtspraak bezig. De schepenen van tegenwoordig zijn de wethouders.

Knipsels ‘Schout en schepenen’

Foto ‘De schout en schepenen van Piershil’ – Feestweek 1975.

Van links naar rechts: Mevrouw de Heer, Leen van ’t Hof, Gerard Hollander, Ad Verhorst (schout), Theo van Amen, Cor Reedijk en Ad van Bergeijk.

Knipsel ‘Schout en rakkers

Voor de orde in het dorp zorgden de rakkers. De rakkers waren allen bewapend met enorme “hellebaarden”.

Foto ‘Hoofd der rakkers met zijn rakkers’

Wiel Leistra is de opperrakker,hij staat omgedraaid. Van links naar rechts: Henk van der Waal, Feike Bakker (nauwelijks zichtbaar), Simon Trouw, Wim Buitendijk, Henk Breure, Adrie van Prooijen, Georges Breure, Karel van Schaik en Ab Greijn.

Rakker Tjerk Zijlstra poseert in zijn achtertuin.

Foto ‘Rakkers rondom schepen’

Een aantal rakkers rondom de schepen Gerard Hollander, die op het podium voor het gemeentehuis staat.

Foto’s ‘In de Voorstraat’

De rakkers Wiel Leistra en Adrie van Prooijen houden een oogje in het zeil.

De schepenen Leen van ’t Hof en Gerard Hollander.

Links de rakker Henk van der Waal, in de midden schout Ad Verhorst en rechts opperrakker Wiel Leistra. 

Foto ‘Rakkers stellen zich op’

Foto ‘Rakkers Adrie van Prooijen en Wim Buitendijk’

Deze hellebaarden werden speciaal vervaardigd voor deze feestweek door Bas van den Heuvel. Rakkers waren in de middeleeuwen de dienders van de schout. Rakker betekent eigenlijk beulsknecht, verwant met rakken, rekken, uitstrekken, pijnigen. Een hellebaard is een houw- en stootwapen uit de Middeleeuwen. Een hellebaard bestaat uit een lange houten stok met een ijzeren punt, en daaronder, tegenover elkaar geplaatst, een bijl en een haak.

Foto ‘Hellebaard Feestweek Piershil’

Foto ‘Op wacht’

Rakkers houden de wacht tijdens de bejaardenmiddag in de Openbare Lagere School.

Tijdens de opening van het feest werden de rakkers door de schout toegesproken. De tekst van de verklaring: “Hoofd der rakkers, Ik reken er op, dat u met uw rakkers zorg draagt voor een goede gang van zaken in de komende feestweek; dat uw mannen zorgen voor handhaving van orde en rust in het dorp; veiligheid voor onze burgers en burgeressen; begeleiden en waar nodig bijstand verlenen bij verschillende evenementen; een kordate ridderlijke standvastige manier van optreden tegen hen, die zich tegen de regels der wet zullen verzetten, en dat u daarbij niet aarzelt om de nodige maatregelen te treffen tot handhaving van het gezag. Hoofd der rakkers, dit is uw taak en van uw rakkers”.

Document ‘Verklaring Schout’

  1. Hoeveel schepenen kende Piershil in de 17e eeuw ?

  2. toch leuk dat deze fotoś gemaakt zijn , maar jammer dat de betreffende personen hier geen afdruk van gehad hebben destijds.
    al lang geleden maar toch nog veel herinneringen aan deze tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.