1762 – Ambachtsheren van Piershil – Meerman

Op 10 maart 1762 ging de ambachtsheerlijkheid Piershil over op Mr. Pieter Meerman. Aangezien ook hij nog voor het jaar ten einde was zou sterven, werd zijn minderjarige dochter Hillegonda Petronella Meerman op 4 oktober 1762 zijn opvolgster in het leen, dat zij drie dagen later aan haar moeder Jacoba Catharina van Schoonhoven afstond. Laatstgenoemde was een fervente aanhangster van het Oranjehuis, zodat zij ter ere van de meerderjarigheid van de erfstadhouder prins Willem V op 8 maart 1766 voor het Hof van Piershil vlaggen liet plaatsen en het huis met kaarsen illumineerde. Haar oranjegezindheid zou de in 1782 tot schout en secretaris van Piershil aangestelde Rotterdammer Adriaan Molewater duur te staan komen. Wegens zijn Patriotse sympathieën werd hij na de burgeroorlog van 1787 van zijn post ontheven. Ook werden enkele schepenen en kerkmeesters, die als Patriotten bekend stonden, door andere inwoners van Piershil vervangen. Aangezien Molewater na zijn afzetting in Piershil bleef wonen, omdat hij er werk had gevonden als rentmeester van andere grootgrondbezitters, keerde de rust in het dorp niet terug. In 1793 was dit voor een van de schepenen aanleiding om op grond van de partijschappen onder de burgerij aan de met Hillegonda Meerman gehuwde ambachtsheer Mr. Claudius van der Staal zijn ontslag aan te bieden. Na het uitbreken van de Bataafse omwenteling was de afschaffing van de heerlijke rechten een van de eerste zaken, waartoe de nieuwe gewestelijke regering besloot. Het is dan ook niet te verwonderen, dat Adriaan Molewater in 1795 door de burgerij van Piershil in zijn ambt werd hersteld en dat we de schoolmeester Aart van der Burght onder de nieuw benoemde schepenen aantreffen. Molewater kreeg in 1805 een betere betrekking in Rotterdam aangeboden en werd opgevolgd door Mattheus Marinus Schepman, die lange jaren als rentmeester van de heerlijkheid zou aanblijven, nadat op de terugkeer van het Oranjehuis in 1813 ook het herstel van de ambachtsheerlijkheid was gevolgd”.

Het wapen op het rouwbord ‘Meerman’ – Kerk Piershil

  1. Deze namen komen ook weer terug op de rouwborden in de kerk.
    mooi om deze dingen uit een ver verleden te lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.