1803 – Ambachtsheren van Piershil – Van der Staal

Op 20 juni 1799 was Mr. Claudius van der Staal, oud-burgemeester van Rotterdam en tot aan de omwenteling lid van de vroedschap, overleden aan de gevolgen van een beroerte. Tijdens de laatste levensjaren van zijn schoonmoeder was hij samen met haar als ambachtsheer opgetreden. Na haar dood werd zijn echtgenote Hillegonda Meerman nog op 30 maart 1794 met Piershil beleend. Hillegonda overleefde haar man slechts enkele jaren, waarna de heerlijkheid overging op haar oudste zoon Abraham Willem van der Staal, die blijkens brieven van Adriaan Molewater aan hem in 1803 zijn goedkeuring verleende aan het door de magistraat en de kerkeraad uitgebrachte beroep voor een nieuwe predikant. Naderhand schijnt Piershil aan diens jongere broer Mr. Daniël Pompejus Johannes van der Staal te zijn gekomen. Sinds 1802 gehuwd met een zuster van Mr. Jan Carel Graaf van Bylandt, zou hij door Koning Willem I zelf in de adelstand worden verheven. Als gewezen maire van Lisse, lid van de Hollandse ridderschap en hoogheemraad van Rijnland bracht hij de meeste tijd door op zijn buitengoed Wassergeest onder Lisse. Het oude Hof van Piershil liet hij in 1831 slopen en het vrijgekomen terrein in bouwland veranderen. Bij de grondwetsherziening van 1848 werden de heerlijke rechten betreffende de voordracht of aanstelling van personen tot openbare betrekkingen afgeschaft en de opheffing van de overige heerlijke rechten in het vooruitzicht gesteld. Zodoende hadden Daniël en na hem zijn zoon Jhr. Guillaume Charles van der Staal van Piershil niets meer met de benoeming van het plaatselijk bestuur en het gemeentepersoneel te maken. Door de afschaffing van de schepenrechtspraak in de Franse tijd was van de oorspronkelijke ambachtsheerlijkheid trouwens weinig over gebleven. Het grondbezit bleef derhalve het belangrijkste element, dat aan vroegere tijden herinnerde. Na het vrijwel gelijktijdig overlijden van Guillaume Charles en zijn echtgenote, een geboren Baronesse van Dedem, kwamen de inkomsten hieruit, deels bestaande uit de schaftgelden en deels uit pachten, aan hun oudste dochter freule Sophie Alexandrine van der Staal van Piershil ten goede. Ten gevolge van haar huwelijk met de bekende Hagenaar Mr. Carel Graaf van Bylandt zou hetgeen zij nog in Piershil bezat tenslotte in 1902 op hun dochter Marie Alexandrine Otheline Caroline Gravin van Bylandt vererven.

Afbeelding Jonkheer mr. Danile Pompejus van der Staal, heer van Piershil 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.