1951 – De bouw van eigen woningen

In het begin van de jaren vijftig speelde Bosman in op een schaarste: woonruimte. Hij liet voor nieuw personeel woningen bouwen in Piershil. In 1951 begonnen de plannen, in 1962 werden de laatste exemplaren opgeleverd. Hierdoor werden veel werknemers van Bosman vanaf eind jaren vijftig en begin jaren zestig meteen voorzien van eigen woonruimte. Het salaris van de arbeiders werd dan meteen verrekend met de huur. In 1966 bijvoorbeeld verdiende een beginnend arbeider 2,88 gulden per uur bruto, wat betekende dat er op basis van een 45-urige werkweek (!) een salaris van 131,16 gulden werd verdiend. De huur van het huis ging daar nog vanaf, in die periode lag dit rond de 13 gulden per week. De huizen van Bosman (‘de Bosmanstraatjes’) waren aanwezig in de Prins Bernhardstraat (nu het begin van de Van Vollenhovenstraat) en in de Koningin Julianastraat (voorheen Nieuwstraat).

Advertentie Algemeen Dagblad, 29 september 1961

Door advertenties zoals deze kwamen ook arbeiders van buiten het dorp naar Piershil. Zoals Bas van den Heuvel, met echtgenote Kitty en kinderen Cisca en Henk, in september 1962. Zij gingen wonen in het pand dat tegenwoordig wordt aangeduid als Van Vollenhovenstraat 8. Toen was het nog de Prins Bernhardstraat 30 (en nog later na een hernummering als nummer 34). Pas na het dempen van de sloot naast dit pand en de verdere uitbreiding van het dorp werd het hier omgedoopt tot Van Vollenhovenstraat. In de acht huizen in dit woonrondje (nu Van Vollenhovenstraat 1 t/m 8) woonden in de jaren zestig de families B. van den Heuvel, D. van den Heuvel, D. Dost, J. de Klerk, B. Stolk, P. Verloop, M. Broeders en H. Stolk.

Zie ook: Nummer 8 in de zestiger jaren

Knipsel ‘Bouw van industriewoningen te Piershil’ – 21 september 1951 Nieuwsblad Hoeksche Waard

De fa. Bosman te Piershil bouwt momenteel 6 industriewoningen aan de Nieuwstraat in de genoemde gemeente. Aanvankelijk lag het in de bedoeling om 12 woningen te bouwen „voor en door het personeel” van deze firma. In deze plannen zijn door omstandigheden enige wijzigingen gekomen. Zelfs zo, dat men van het oorspronkelijke opgezette plan geheel moest afstappen. De aanvankelijke bedoeling was, dat arbeiders in dienst bij de fa. Bosman zelf deze twaalf woningen zouden bouwen en na verloop van enige jaren deze woningen In eigendom zouden hebben. De zes woningen die in de maand December of in de maand Januari gereed zullen komen, worden thans gebouwd door de firma zelf en blijven het eigendom van deze firma. Er zijn arbeiders in dienst bij de genoemde firma, die bij de bouw behulpzaam zijn. Het ‘overgrote deel van het werk wordt echter verricht door aannemers. Dat men van het oorspronkelijk opgezette plan moest afwijken is o.m. te wijten aan het feit, dat de rijksgoedkeuring later kwam, dan men gedacht had en door ‘het feit dat de rijksbijdrage lager was dan waarop men had gerekend. Na vele besprekingen werd deze bijdrage wel verhoogd, maar toen waren inmiddels de lonen en prijzen danig gestegen. De firma heeft het plan om nog zes woningen te bouwen, eveneens aan de Nieuwstraat. Als deze huizen worden gebouwd zal het oorspronkelijk gedachte aantal toch worden bereikt.

 

Updated: maart 27, 2024 — 1:19 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.