1980 – Dienstjubileum Jo Trouw

In oktober 1980 werd Jo Trouw in het zonnetje gezet vanwege zijn 40-jarige dienstverband bij Bosman. Burgemeester Kolbach spelde hem een lintje op.

Knipsel ‘Veertig-jarig dienstjubileum van Joh. Trouw bij Bosman’ – 22 oktober 1979

Het was vrijdag 10 oktober j.l . weer feest bij Bosman Waterbeheersing & Milieuverbetering B.V. Sinds 1929 – de oprichting – had zich dezer dagen de 6e jubilaris aangemeld, die zijn 40- jarig dienstjubileum kon ge­denken. Ditmaal was Jo Trouw de man. Hij zag zich op de dag zelf (1 okt.) ten huize van de direk­teur, de heer J. Bosman, de ere-medaille in zilver verbon­den aan de orde van Oranje­ Nassau door de burgemeester opgespeld, thans vrijdag 10 okt. werd het jubileum te midden van het personeel in de kantine van het bedrijf, de nodige luister bijgezet. Te midden van vrouw en kinderen, schoondochters en broer moest hij een hartelijke toespraak van de heer J. Bosman over zich laten komen, waarbij hem de zo zeer verdiende lof werd toegezwaaid voor zijn toewijding, ijver en veelzijdig vakmanschap door de jaren heen betoond. Ook zijn echtge­note – Russische van origine – werd, waar het voor haar in het vreemde land ongetwijfeld moeilijker geweest moet zijn – mede in de lofuiting be­trokken. Een en ander werd in concreto onderstreept door terhandstelling van de gebruikelijke envelop en het bloemetje voor de vrouw. En passant wist de direkteur nog een open plaatsje te vinden op de revers voor het opspelden van het gouden Bosman-insigne, thans voorzien van briljant. Ook het personeel liet zich niet onbetuigd. Bij monde van de heer Remers werd de jubilaris vriendschap en kollegialiteil toegedicht en met de wensen voor de nog komende jaren een geschenk onder couvert overhandigd. Na het uitbrengen van de toast meende de heer Lodder nog iets ten beste te mogen brengen ter attentie van mevr. Trouw, die zovele jaren (35) van het eigen vaderland verstoken, in ons midden heeft gewoond. Dit moest natuurlijk een toespraak in het Russisch worden. Met behulp van een goede Oud-Beijerlandse vriendin van de familie Trouw – ook uit Rusland afkomstig – en naar bleek met onderwijskapaciteiten was dat snel bekeken. Van de nodige woorden met instrukties voor uitspraak en klemtoon voorzien, kon spreker zich aan de toespraak wagen tot verrassing van mevr. Trouw, die het gelukkig nog kon verstaan ook. Onder genot van lekkere hapjes en drankjes bleef het perso­neel nog enige tijd bijeen, ten  tijde waarvan de jubilaris met een geestige speech en het op­halen van enkele herinneringen zijn dankbaarheid sprak jegens de direktie en het personeel voor het gebodene, zich daarbij de tolk makend van vrouw en kinderen.

Updated: maart 27, 2024 — 1:16 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.