Categorie: Ambachtsheren

1976 – Piershil en zijn ambachtsheren

Het boekje ‘Piershil en zijn ambachtsheren’ verscheen in 1976 als uitgave van ‘Holland’, een regionaal historisch tijdschrift. In het boekje wordt een prachtig overzicht gegeven van de ambachtsheren die de heerlijkheid Piershil in hun bezit hebben gehad. In de inleiding van het boekje staat geschreven: “De schrijver van dit artikel Mr. H. Hardenberg, die van […]

1721 – Ambachtsheren van Piershil – Pelt

Mr. Hendrik Pelt was oud-schepen van Rotterdam en bewindhebber van de West-Indische Compagnie aldaar. Behalve de ambachtsheerlijkheid omvatte de koop het aan de zuidzijde van het dorp gelegen Hof of buitenverblijf van de ambachtsheren met bijbehorende tuinen, vijvers en uitgebreide landerijen, twee stukken dijk, een blok koren-, vlas- en lammertienden, de nieuwe korenmolen en het […]