Categorie: Heullaan

2011 – Nieuwbouw in de Heullaan

Vanaf september 2011 werden er vier nieuwe huizen gebouwd aan de Heullaan van Piershil. De oude nummers 2 t/m 8 werden vervangen door vier nieuwe woningen, wederom twee onder één kap. In februari 2012 werden de woningen opgeleverd. Op dinsdagavond 14 februari 2012 werd de oplevering van de woningen feestelijk gevierd in het Dorpshuis Renesse. […]

1978 – De Heullaan wordt geasfalteerd

Het duurde tot eind jaren zeventig voordat het wegdek in de Heullaan werd geasfalteerd. De asfaltering maakte deel uit van een groot rioleringsplan dat destijds in Piershil werd uitgevoerd. Vanaf 1914 is het wegdek, slechts bestaand uit twee tegelrijen over de gehele lengte, steeds slechter geworden. Toen er uiteindelijk werd geasfalteerd was dat een hele […]

1971 – Blikseminslag (Heullaan 1)

In 1971 werd het pand Heullaan 1 getroffen door de bliksem, zoals in onderstaand artikel is te lezen. Even was er zelfs sprake van dat het huis zou worden gesloopt, zover is het echter niet gekomen. “Een zware blikseminslag heeft in de nacht van woensdag op donderdag de woning Heullaan 1 in Piershil vrijwel gehele […]

Heullaan 10

Deze ansichtkaart, uitgegeven door de firma Roest, toont de Heullaan rondom 1964. Het huis achter de twee poserende buren is Heullaan 10. Het huis werd destijds bewoon door Engel van der Merwe, de zoon van Dirk. Dirk van der Merwe woonde in het eerste huis links (Heullaan 1), de grindbak behorende bij zijn tuin is nog […]

1947 – Paarden van de Duitsers

Op deze foto zien we twee Duitse paarden in de Heullaan. Deze foto werd enkele jaren na de oorlog gemaakt. De twee paarden werden geschonken aan de familie Rozendaal, van wie in de oorlog veel paarden werden gevorderd door de Duitsers. Als schadevergoeding kregen veel boeren na de oorlog nieuwe paarden, die door het Duitse […]

1947 – Heullaan 12

Deze foto’s werden gemaakt vanuit de voortuin van Heullaan 7, waar destijds Dingeman Snel en zijn gezin woonde. Op de achtergrond van deze familiekiekjes uit september 1947 is Heullaan 12 te zien. Foto’s ‘Vanuit de Voortuin’ – 1947 In het midden op de achtergrond Heullaan 12, rechts Heullaan 10. De dame is Maartje Roobol-Snel, die op […]

1943 – Melken naast de Heullaan

Ook op deze foto’s is goed te zien dat de Heullaan van Piershil jarenlang tussen de weilanden was gesitueerd. Foto ‘Melken naast de Heullaan’ – 1943 Op deze foto zien we een jonge Ad van Bergeijk die in het weiland naast de Heullaan een koe melkt. Dit weiland was eigendom van zijn vader Klaas, die […]

1940 – Melken in de Breejenhoek

Op deze foto zien we Arend Rozendaal op de fiets, die gaat melken in de Breejenhoek. Op deze wijze nam je de melkbus, bedoeld voor eigen gebruik, mee als je ging melken. Indien vol dan werd de melkbus op de stang geplaatst, vanwege het gewicht. Arend (die zichzelf later John noemde) vertrekt hier dus vanaf het […]

1926 – Heullaan 8

Deze foto werd gemaakt in 1926 in de achtertuin van nummer 8. Nummer 8 is het meest oostelijk huis aan het begin van de Heullaan. Dit blok van vier huurhuizen (nummer 2 t/m 8) werd als eerste gebouwd, daarna werd Heullaan 1 gebouwd. Pieta Berkhof, bezoeker van deze website, liet weten over de nummers 2 […]

Heullaan 3

Het pand Heullaan 3 werd gebouwd voor Willem Verhorst. Het huis werd gebouwd nadat nummer 1 was opgeleverd. Later zou blijken dat er aan de oostelijke kant ruimte was voor vijf huizen, en aan de westelijke kant voor zes huizen. De beperkte beschikbare ruimte werd veroorzaakt door de tramrails van de RTM. Foto ‘Met de […]

Heullaan 5

Deze foto’s hebben allen betrekking op het pand wat tegenwoordig wordt aangeduid als Heullaan 5. Foto’s ‘Melk vanuit de Heullaan’ Deze foto werd gemaakt rond 1930, het pand Heullaan 5 ziet er hier nog heel anders uit. Op het paard zitten zus Margaretha (Gretha) Rozendaal (03-12-1928/ † 18-09-1934) en broer Tinus Rozendaal (23-03-1927/† 24-07-2014), hun grote […]

Heullaan 1

Het pand aan de Heullaan 1 werd als eerste van de elf huizen gebouwd, door de Piershilse aannemer Dirk van der Merwe. Oorspronkelijk bouwde hij dat huis in opdracht van Hans van der Waal, die daar met zijn echtgenote Wim (“Wum”) zou gaan wonen. Omdat de benodigde financiën op het moment van oplevering niet voorhanden bleken […]

1914 – De naam Heullaan

De naam Heullaan is gekozen vanwege de stenen brug die toegang gaf tot deze laan. Het word ‘heul’ heeft in de Nederlandse taal verschillende betekenissen. De betekenis die hier wordt bedoeld komt al voor in oude geschriften uit het jaar 1284. Het woord werd toen nog gespeld als ‘huele’ (en ook als hoele of hole), maar […]