Categorie: Historie

1914-1918 – Eerste Wereldoorlog

Enkele foto’s en afbeeldingen uit de de Eerste Wereldoorlog, die gelukkig aan Nederland voorbij ging. De mobilisatie, die vier jaren zou duren, ging niet ongemerkt voorbij. Ook in Piershil werden mannen opgeroepen om zich te melden voor het leger. Foto ‘Loopgraven graven’ – 1916 Op de voorste rij, vijfde van links (met snor), staat Jaap van […]

1913 – Onafhankelijkheidsfeest

De onafhankelijkheid na de Franse overheersing en de vestiging van het Oranjehuis in 1813 is verschillende malen herdacht. Het meest uitvoerig gebeurde dit tijdens het Eeuwfeest van 1913 met historische optochten in menig stad en dorp. Zo ook in Piershil. Om zo’n feest te organiseren komt er heel wat kijken. Weken daaraan vooraf was iedereen […]

1912 – Bestrijdingsteam difteritis

Verschillende epidemieën hebben het dorp geteisterd. In 1732 stierven eenentwintig mensen aan de pokken. In 1866 heerste cholera, in 1901 en 1911 tyfus, in 1912 difteritis, in 1918 Spaanse griep en in 1929 alastrim. Foto ‘Bestrijdingsteam’ – 1912 Op deze foto zien we een bestrijdingsteam, in dit geval dus om de difteritis in het dorp […]

1911 – 12 telegrammen in november

Op het hulptelegraafkantoor van Piershil werd op 3 december 1911 gerapporteerd dat er in november 12 telegrammen zijn ontvangen en afgeleverd bij de geadresseerden. De maandrapportage werd ondertekend door de beheerder J. Kleijnenberg. Destijds was het hulptelegraafkantoor gevestigd in de Voorstraat, later werd daar het gemeentehuis ondergebracht (tegenwoordig Voorstraat 14).  Document ‘Staat van bestellingen’ – […]

1908 – Piershilse middenstand

Tegenwoordig zijn er weinig winkels in Piershil. Hoe anders was dat ruim een eeuw geleden, in het jaar 1908. Een overzicht van de winkels en ambachten in Piershil. Er waren drie bakkers: A. Bezemer (hoek Kade-Molendijk, het oude huis ‘Kade 2’ met het jaartal 1664 in rode steentjes in de voorgevel), E. Poldervaart (later G. de Buck, Voorstraat 21) […]

1903 – Piershillenaars in ‘Welker’

In 1903 verscheen het gedenkboek ‘Uit de vroegte’, dit boek werd samengesteld door Dhr. Welker ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de krant ‘het Hoekschewaardje’, oftwel de Nieuwe Vlaardingsche Courant en het Nieuwsblad, gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJsselmonde. Het meest bijzondere aan deze uitgave is niet het boek zelf, […]

vanaf 1897 – Knipsels van weleer

Diverse knipsels uit diverse tijden over het dorp Piershil. Knipsel 27 oktober 1897 Tekst ‘Knipsel december 1901’ – Rotterdamsch Nieuwsblad  Te Piershil is een zangvereeniging opgericht genaamd “Zangvereeniging Piershil”. De oefeningen zullen gehouden worden op Zondagavond in het schoolgebouw, onder leiding van den heer v. d. Giessen, onderwijzer te Nieuw-Beierland, die tot directeur is benoemd. Knipsel 13 oktober 1931 Knipsel […]

1892 – Piershil: ‘Het kleine Haagje’

Vanwege de vele bomen werd Piershil vroeger ‘het kleine Haagje’ genoemd. In 1892 beschreef P.H.M. Welker in zijn ‘Geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid’ het recht van beplanting. “Het recht van beplanting hebben de Ambachtsheren zich voorbehouden bij de verkaveling der polders. Is de beplanting der dijken en wegen schadelijk voor de aangrenzende akkers? Niemand, die het […]

1882 – Lijst van Kiezers Piershil

In de periode 1815-1848 kende Nederland een indirect kiesstelsel, waarbij via vele trappen de leden van de Tweede Kamer benoemd werden. In dit stelsel was een centrale rol toebedeeld aan de diverse colleges van Provinciale Staten: elk statencollege wees een aantal leden van de Tweede Kamer aan. De grondwetsherziening van 1848 betekende een radicale verandering […]

1845 – Tichelaar beschreven door De Vries

Willem Tichelaar beschreven door Johannes David de Vries. Het verhaal van Willem Tichelaar, heeft niet alleen Pleun Troost geїnspireerd tot het schrijven van zijn streekroman. In de 19de eeuw schreef Johannes David de Vries (1819-1855) ook al een roman met hetzelfde onderwerp; De barbier van Piershil: oorspronkelijke roman (Amsterdam: 1845). Dit boek heeft drie drukken gekend […]

1793-1801 – De Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver

Het werk van Lieve van Ollefen, “De Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver”, is sedert het jaar van voltooiing in vele gedaanten verschenen. Als eerste verscheen deel 1 van de uiteindelijk achtdelige serie (die tussen 1793 en 1801 werd gepubliceerd) met daarin een beschrijving van Dordrecht, Hoeksewaard, Zwijndrechtsewaard, Riederwaard en ’t Land van IJsselmonde. De gedetailleerde beschrijving van […]

Beroepen in de achttiende eeuw

De Ingezeten van Piershil geneeren zich meestal met de bouwneering en vlasserij, voornaamlijk met de eerste, waartoe de gronden bijzonder geschikt zijn, en, door de nijverheid der bruikeren, ten gevolge heeft dat men veele welgestelde bouwlieden aantreft…, Zo schreef Van Ollefen in 1795. Volgens aantekeningen van schoolmeester Van der Hoek, zo’n 40 jaar daarvoor, waren […]

1672 – Prenten De Witt & Tichelaar

Op deze pagina ziet u een achttal prenten van Gaspar Bouttats (ca. 1640 – ca. 1695) uit 1672, afkomstig uit het Prentenkabinet van het Rijksmuseum. Op twee daarvan is Willem Tichelaar weergegeven, zie de uitvergrotingen. Bronvermeldingen: [Prentenkabinet Rijksmuseum, Collectie Frederik Muller, Historieprenten.] Ook is in het Gemeentearchief van Den Haag is een potloodtekening in zwart, […]

1658 – De chirurgijnen van Piershil

De chirurgijn was een medisch behandelaar in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Het vak van chirurgijn kwam voort uit het werk van de barbier, dit in tegenstelling tot de universitair opgeleide artsen. De chirurgijnen en doktoren die in Piershil werkzaam zijn geweest, vanaf het jaar 1658, waren achtereenvolgens: 1658 – 1665 Mr. Arnoldus Crolle 1665 […]

1653 – Jan van der Steegh

Veel documenten uit de historie van Nederland zijn bewaard gebleven. Vanwege de vergankelijkheid zijn de documenten op microfiche gezet en opgeslagen in archieven. Met het bewaren van de documenten zijn de teksten nog niet direct toegankelijk. Zie hier de tekst van een document uit 1653 aangaande de Piershilse schoolmeester Jan van der Steegh. Wij Hendrick […]

1649 – Het door brand geteisterde Piershil

In 1795 werd in de gedetailleerde beschrijving van het dorp Piershil, door Lieve van Ollefen (“De Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver”) melding gemaakt van een brand in 1738: “Geschiedenissen zijn er wegens Piershil niet voorhanden, als dat dit Dorp bij een brand, in de jaare 1738 voorgevallen, zeer veel geleden heeft”. In nog oudere geschriften is […]