Categorie: Kaarten

1615 – Kaart eiland van Koorndijk

Deze kaart werd door een landmeter vervaardigd in november 1615. Te zien is dat het eiland Koorndijk (Goudswaard) werd gescheiden van Piershil door de rivier de Wielinge. Over deze rivierschreef Rien Alewijn in zijn boek Van Grooten Waert tot Hoeksche Waard: “Ten westen van het eilandje Gramina Ever Ockers liep de Swaneblake zuidwaarts en boog […]

1736 – Plattegrond Piershil

Een hele bijzonder plattegrond: van het dorp Piershil gemaakt op 8 en 13 augustus 1736. Het beroemde Hof van Piershil is goed te zien, natuurlijk ook de kerk en de pastorie. De haven wordt hier de wijtwatering genoemd, de Sluisjesdijk is de ‘Dijk na de Hitsert’. Ook te zien de school, toen nog gevestigd in […]

1865 – Gemeentekaart Piershil

Deze gemeentekaart stamt uit 1865 en is afkomstig uit de Gemeente-atlas van Nederland. Deze atlas werd gepubliceerd in de 19e eeuw en is van de hand van Jacob Kuyper. Kuyper tekende in de jaren 1865-1870 kaarten van alle 1200 Nederlandse gemeenten en publiceerde die als atlas. De atlas werd in 1871 uitgegeven door Hugo Suringar […]

1615 en ouder – Kaarten

De bovenste kaart is een exemplaar uit 1615, Oudt-Piershil. Met pen is beschreven waar nu de kwekerij vaan Kranenburg aan de Sluisjesdijk is gevestigd. Daar was toen al bebouwing, zoals ook op de kleurenkaart uit de zeventiende daar onder is te zien. Op de nog ouder kaart daar onder de Piershille, de hil van Pier. […]

1598 – Kaart

Een kaart uit 1598, waarop ook Piershil is te zien en de voorganger van de korenmolen Simonia. Het pand wat momenteel bekend staat als het oudste huis van Piershil, Kade 2, is hier dus nog niet aanwezig. Langs de haven geen bebouwing, wel in de huidige Voorstraat. Kaart – 1598 Kaart van de gorzen, aanwassen […]