Categorie: Kerk

2019 – Het uitzicht vanuit de toren

In Piershil is de tweede fase van start gegaan bij het onderhoud van de kerktoren. Na het stabiliseren van de toren is het nu tijd voor onderhoud aan en vervanging van baksteen, lood en leisteen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is door de gespecialiseerde restaurateur Koninklijke Woudenberg uit Ameide een stelling gebouwd, de kerktoren […]

2012 – De haan van de kerk

Op dinsdag 4 december 2012 werd de haan van de kerktoren verwijderd voor een opknapbeurt. Na de schoonmaak en renovatie werd de glimmende haan op 4 april 2013 weer terug geplaatst. Foto’s ‘Het verwijderen van de haan’ – 4 december 2012 Gerrit Biesheuvel maakte deze foto’s op 4 december 2012. Leen van Gameren poseert met […]

1967 – Strijkt u vele keren…

In het voorjaar van 1968 startte de restauratie van de kerk, uitgevoerd onder toezicht van Monumentenzorg en onder leiding van ir. J.B. Baron van Asbeck. Een kostbare aangelegenheid, op diverse manieren werd getracht geld in te zamelen. Deze afbeelding (iets kleiner dan) en mooie spreuk is afkomstig van een luciferdoosje uit die tijd. Afbeelding ‘Strijkt […]

1664 – Kerksubsidie vanuit Purmerend

In september 1664 gaven de stadsbestuurders van Purmerend een som geld als subsidie aan de kerk in Piershil. Schenkingen – meestal in de vorm van glasramen, gebrandschilderd of blank glas,  vond de gehele 17e eeuw plaats. Purmerend schonk in heel Noord-Holland – maar ook daarbuiten – zo’n 25 kerkramen. Bovendien werden schenkingen gedaan in de […]

1957 – Een bezoek aan de kerk

Op 13 maart 1957 bracht de commissaris van de Koningin Mr. Klaasesz een bezoek aan de Hoeksche Waard West. Ook Piershil werd bezocht, de vrouwen van de notabelen brachten een bezoekje aan de kerk te Piershil. Foto ‘een bezoek aan de kerk’ – februari 1957 De dame met de bloemen is Mevrouw Klaasesz, ze ontving […]

1984 – Twee keer ‘Kerkepad’

In 1984 werd er in het televisieprogramma Kerkepad van de NCRV aandacht besteed aan de kerk in Piershil. Deze serie was vanaf 1976 twee decennia lang bij de NCRV te zien. In het programma werd de geschiedenis belicht van Nederlandse kerken en kloosters, ondersteund met sfeerplaatjes en beelden van fraaie landschappen. Vele honderden kerken en […]

2011 – Duivenwering in de toren

Op 3 mei 2011 werd de kerktoren in Piershil voorzien van een duivenwering. Met gebruik van een hoge bouwsteiger werden de openingen in de toren gedicht zodat de duiven uit de omgeving een ander onderkomen moeten gaan zoeken. Fotoserie ‘Duivenwering in de toren’ – 2011 [Show slideshow]

2007 – De kerktoren van Piershil

Filmbeelden van de kerktoren. De tocht naar boven langs de klokken en het uitzicht over het dorp. De toren is tegenwoordig circa 32 meter hoog en voorzien van een gouden bal, een kruis en een haantje. In de toren bevindt zich het uurwerk en hangen twee klokken. Na de grootscheepse restauratie van het kerkschip (1969-1971) is de […]

Interieur: de drie ramen

Het interieur van de kerk te Piershil is zeer veelzijdig. Hier leest u meer over de drie geschilderde ramen. De Vrouwenvereniging ‘Wees Getrouw’ heeft ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan in 1976 een drietal ramen geschonken. Deze ramen stellen voor: de zaaier, de goede herder en een afbeelding met de tekst ‘Gods woord houdt stand in alle […]

Interieur: het orgel

Het interieur van de kerk te Piershil is zeer veelzijdig. Hier leest u meer over het orgel uit 1914. In 1914 is een tweedehands orgel geplaatst, door Mart. Vermeulen orgelbouwer uit Woerden voor het bedrag van 910,- gulden. Het was een mechanisch instrument met zeven stemmen en aangehangen pedaal. De speeltafel, een klavier, was aan de […]

Interieur: kronen, stoelen en banken

Het interieur van de kerk te Piershil is zeer veelzijdig. Hier leest u meer over de kronen, stoelen en banken. De oorspronkelijke koperen kaarsenkronen zijn jaren en wellicht eeuwen geleden uit de kerk verdwenen. Wat daarvoor de reden was is onbekend. De thans aanwezige koperen kronen zijn bij de renovatie van 1971 in de kerk gekomen. […]

Interieur: tien geboden bord

Het interieur van de kerk te Piershil is zeer veelzijdig. Hier leest u meer over het tien geboden bord van Willem van der Hoek. Op dit bord is te zien hoe schoolmeester Willem van der Hoek in juni 1746 met zwierige hand de Tien Geboden en de teksten Deuteronomium 6 : 5,6,7,8,9 heeft gekalligrafeerd. Meester Willem […]

Interieur: rouwborden

Het interieur van de kerk te Piershil is zeer veelzijdig. Hier leest u meer over de vier bijzondere rouwborden die in de kerk hangen. Foto ‘Rouwborden Kerk Piershil’ In de kerk hangen een viertal rouwborden; twee van de familie Gevers-Noorthey (in rococostijl, tijd van Lodewijk XV) en twee van de familie Meerman-van Schoonhoven (rechthoekig en […]

Interieur: avondmaalstafel en avondmaalsstel

Het interieur van de kerk te Piershil is zeer veelzijdig. Hier leest u meer over de Avondmaalstafel en het Avondmaalsstel. – Twee zilveren bekers. Zij dragen de inscriptie van de gever, Johan Manrique anno 1648 en een afbeelding van de kerk met daaronder gegraveerd ‘De Kerck van Piershil’. – Twee zilveren drinkbekers, in 1744 geschonken door […]

Interieur: de wapensteen

Het interieur van de kerk te Piershil is zeer veelzijdig. Hier leest u meer over de wapensteen die ooit aan het Hof van Piershil behoorde. Deze zogenaamde fundatiesteen is afkomstig uit het buitenverblijf van de Ambachtsheer van Hesse: het Hof van Piershil (Anno 1648). Deze steen bevindt zich tegenwoordig links van de preekstoel, rechts boven de […]

Interieur: grafstenen

Het interieur van de kerk te Piershil is zeer veelzijdig. Hier leest u meer over de grafstenen die de vloer bedekken. Vroeger was het gebruikelijk dat invloedrijke burgers werden begraven in de kerk. Die gewoonte hield stand zo lang de oppervlakte van de kerkvloer dat toeliet. Zelfs toen de vloer van de Piershilse kerk nagenoeg geheel […]

Interieur: ambachtsherenbank

Het interieur van de kerk te Piershil is zeer veelzijdig. Hier leest u meer over de ambachtsherenbank uit de achttiende eeuw. De ambachtsherenbank bevindt zich links van de preekstoel en dateert uit 1745. Zij geeft plaats aan zes personen en is voorzien van een overdekking waarop twee wapens zijn te zien. Eigenlijk zijn het twee banken, […]

Interieur: schout- en schepenbank

Het interieur van de kerk te Piershil is zeer veelzijdig. Hier leest u meer over de schout- en schepenbank. De schout- en schepenbank staat rechts van de preekstoel en dateert uit het midden van de 17de eeuw. Zij telt een achttal zitplaatsen (voor de schout en zeven schepenen) en de overdekking is versierd met een […]

Interieur: preekstoel en doopvont

Het interieur van de kerk te Piershil is zeer veelzijdig. Hier leest u meer over de preekstoel en het doopvont. De gebeeldhouwde preekstoel dateert uit 1643. De leuning langs de trap geeft nog aan hoe het voor de renovatie nog aanwezige doophek er uit zag, nl. een opengewerkt bovendeel en nagebootste kettingschalmen. Aan de preekstoel is […]

1979 – Een rijkelijk bezit

In 1979 publiceerde het Nieuwsblad Hoeksche Waard een artikel over de gerestaureerde kerk van Piershil. Vooral het rijkelijke bezit aan banken en borden maakte veel indruk op de schrijver Wim Abrahamse. Knipsel ‘Rijkelijk bezit aan statiebanken en wapenborden’ – 3 augustus 1979 De kerk van Piershil staat vooral bekend om haar rijkelijk bezit aan ambachtsheren- […]

1971 – De heropening van de kerk

Op 21 december 1971 werd het nieuwe kerkgebouw, met een capaciteit van 200 zitplaatsen, officieel in gebruik genomen. Bij de opening benadrukte Dhr. C.J. Bardet van de Rijksdient voor Monumentenzorg het spijtig te vinden dat een restauratie onmogelijk was gebleken. Hij noemde de nieuwbouw en de restauratie van het interieur geslaagd maar door het verdwijnen […]

Diaserie van de dominee 5: en weer opbouwen

In het voorjaar van 1968 begon de restauratie van de kerk. Al snel werd duidelijk dat de gebreken aan het gebouw enorm waren. De restauratie werd een renovatie, het kerkschip werd volledig opnieuw opgebouwd. Dominee Jan van de Graaf maakte gedurende het gehele project honderden dia’s. In dit artikel serie 5: opbouwen.  Dia’s van de dominee […]

Diaserie van de dominee 4: bouwtekeningen

In het voorjaar van 1968 begon de restauratie van de kerk. Al snel werd duidelijk dat de gebreken aan het gebouw enorm waren. De restauratie werd een renovatie, het kerkschip werd volledig opnieuw opgebouwd. Dominee Jan van de Graaf maakte gedurende het gehele project honderden dia’s. In dit artikel serie 4: bouwtekeningen.  Dia’s van de dominee […]

Diaserie van de dominee 3: personen

In het voorjaar van 1968 begon de restauratie van de kerk. Al snel werd duidelijk dat de gebreken aan het gebouw enorm waren. De restauratie werd een renovatie, het kerkschip werd volledig opnieuw opgebouwd. Dominee Jan van de Graaf maakte gedurende het gehele project honderden dia’s. In dit artikel serie 3: personen. De dominee kiekte diverse […]

Diaserie van de dominee 2: slopen

In het voorjaar van 1968 begon de restauratie van de kerk. Al snel werd duidelijk dat de gebreken aan het gebouw enorm waren. De restauratie werd een renovatie, het kerkschip werd volledig opnieuw opgebouwd. Dominee Jan van de Graaf maakte gedurende het gehele project honderden dia’s. In dit artikel serie 2: het slopen van de kerk.  […]

Diaserie van de dominee 1: leeg maken

In het voorjaar van 1968 begon de restauratie van de kerk. Al snel werd duidelijk dat de gebreken aan het gebouw enorm waren. De restauratie werd een renovatie, het kerkschip werd volledig opnieuw opgebouwd. Dominee Jan van de Graaf maakte gedurende het gehele project honderden dia’s. In dit artikel serie 1: het leeg maken van de […]

1970 – Vlag in de kap

Op woensdag 19 augustus 1970 verscheen de vlag op de kerk, ten teken van het bereiken van de top. Het personeel van de fa. Woudenberg werd verrast op fruitbakjes als variant op het traditionele ‘pannenbier’. Foto ‘Vlag in de kap’ – 19 augustus 1970 Artikel ‘De vlag in de kap’

1970 – Nieuwbouw met oude stenen

Op historisch verantwoorde wijze het gebouw vervolmaakt. De oorspronkelijke T-vorm werd losgelaten en aan het nieuwe langwerpige gebouw, op de plaats waar vroeger de zijvleugel was, werd een nieuwe consistorie aangebouwd, met daarboven een vergaderruimte. In december 1970 begon het droogstoken van het gebouw en na de oplevering op vrijdag 22 januari 1971 werd in februari […]

1970 – De eerste steen

Nadat de betonwerkers aan de slag waren gegaan kon op vrijdag 24 april 1970 de officiële eerste steen worden gelegd door burgemeester P.G. Vries. Op een al een meter opgetrokken topmuur metselde de Burgemeester een ijsselsteentje op de plaats waar later de preekstoel moest worden geplaatst. Foto’s ‘De eerste steen’ – 24 april 1970 Veel […]

1970 – De eerste paal

Er ging wat tijd overheen en discussie aan vooraf maar in 1970 was het dan zover: de eerste paal van het nieuwe kerkschip werd geslagen. Onder toeziend oog van predikant J. vd Graaf en een aantal leden van de Kerkeraad werd op dinsdag 3 februari 1970 tegen twaalf uur de eerste paal geslagen. Dat ging […]

1968 – Een laatste blik op de oude kerk

Op oude foto’s en ansichtkaarten is de kerk bijna altijd vanaf de achterzijde te zien. Dat komt omdat de kerk aan de zijde van de Voorstraat grotendeels verdween achter de huizen op de voorgrond. Foto ‘Nazaten van Kleynenberg’ – 1930 Een foto uit 1933 waarop nazaten zijn te zien van J.A. Kleynenberg, chirurgijn van Piershil van 1817 tot […]

1968 – Restauratie wordt renovatie

Op 24 mei 1968, tijdens de eerste bouwvergadering, werd het iedereen duidelijk dat er van restauratie helemaal geen sprake meer kon zijn. Het gebouw zou tot op de grond moeten worden afgebroken en de geplande restauratie zou een nieuwbouw ‘oude stijl’ moeten worden. Met die constatering begon de touwtrekkerij tussen Gemeente en Monumentenzorg met als […]

1968 – De restauratie van de kerk

In het voorjaar van 1968 was het dan eindelijk zover. De restauratie, uitgevoerd onder toezicht van Monumentenzorg en onder leiding van ir. J.B. Baron van Asbeck, zou twee jaar gaan duren, zo was de algehele verwachting. Het project startte als een routineklus voor de firma Woudenberg uit Ameide. Door fysieke afscherming, enkele huizen ontnamen immers het zicht […]

1945-1962 – Restauratie plannen

Door de opgelopen schade werd de staat van de kerk almaar slechter. In 1960 staat in een interview met dominee Okken te lezen dat de kerk in verval begint te raken. Tijd voor actie dus! Al spoedig na de bevrijding, op 19 juni 1945, besloot de kerkvoogdij om contact op te nemen met het Architectenbureau Kuiper, […]

1959 – Kerstviering van de jeugdverenigingen

Op 23 december 1959 vierden de vier jeugdclubs van Piershil gezamenlijk het kerstfeest, in de consistorie van de oude kerk. De jonge meisjesvereniging heette ‘de jonge ranken’ en de jonge jongens droegen de naam ‘mosterdzaadje’. De oudere meisjesclub heette Gevemalia en de knapenvereniging droeg de naam ‘Onesimus’. Op deze foto zitten van links naar rechts: […]

1955 – Eeuwenoude kerk in verval

In de krant van 17 oktober 1955 verscheen een artikel over de staat van de kerk in Piershil. Het artikel in de Rotterdammer liet er geen twijfel over bestaan, er moest iets gebeuren. Toch zou het nog meer dan 15 jaar duren voor de plannen konden worden verwezenlijkt. Knipsel ‘Eeuwenoude kerk in verval’ – 1955 […]

1952 – Hoog bezoek in de kerk

Commissaris der Koningin, Lodewijk Albert Kesper, bezocht in 1952 de Hervormde Kerk te Piershil. Hij was destijds in Piershil ter gelegenheid van de ingebruikstelling van de waterleiding. Foto ‘Hoog bezoek in de kerk’ Van links naar rechts:  A. Groenenberg (secr.kerkvoogd), A. Bouman (pres.kerkvoogd), H.A.N. Dinger van Kruiningen (kabinetschef), P.C. Vink (wethouder), F. van Warendorp (gemeentesecretaris), […]

1944-1945 – Waterschade in WO 2

Algemeen wordt aangenomen dat de kerk reeds in de zestiende eeuw werd gebouwd. De oorspronkelijke bouw omvatte een enkelvoudig kerkschip en de stichting vond vermoedelijk vlak voor de reformatie plaats. In 1642 werd het gebouw vanwege bevolkingsaanwas gedeeltelijk vernieuwd en uitgebreid met een noordelijke zijruimte. Het kerkgebouw verkreeg daarmee een T-model. In 1856 wordt aan deze […]

1943 – Klokkenroof door de Duitsers

“Gij weet, dat wij thans de kerkklokken wegnemen”, zeide Seyss Inquart in zijn laatste redevoering. Neen, wij wisten het niet, maar ja, we weten helaas zooveel schanddaden van de Duitschers niet, die we pas later ontdekken of heelemaal niet ontdekken (Uit Vrij Nederland, 2 november 1942). Ook de twee prachtige Piershilse klokken werden door de Duitse […]

1935-1970 – Het uitzicht vanuit de toren

Het uitzicht vanuit de kerktoren van Piershil mag er wezen. Foto’s ‘In de bouwstelling’ – rond 1935 Op de bovenste foto’s is te zien hoe enkele Piershillenaars naar de top zijn geklommen, in de bouwstelling. Links is het kerkschip en de boerderij van Adam van Bergeijk te zien. Links staat Alida van Bergeijk-Dalebout en rechts […]

1900-1985 – De kerk op ansichtkaarten

Er zijn veel ansichtkaarten waarop de kerk is te zien; vooral op kaarten van de Voorstraat is de kerk vaak waarneembaar. Van ansichtkaarten die alleen op de kerk zelf gericht zijn, zijn deze exemplaren bekend. Ansichtkaarten achterzijde De oudste twee kaarten zijn nog voor 1920 uitgegeven. Zoals zo vaak wordt de kerk getoond van wat we in […]

1856 – De pastorie

Op 22 maart 1856 werd door de kerkvoogd C. Greyn de eerste steen gelegd van de nieuwe pastorie. De oude en kleinere pastorie, gelegen op dezelfde plaats aan de Voorstraat, verkeerde in slechte staat en moest worden vervangen. Hiertoe werd o.a. subsidie aangevraagd bij Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland en bij het fonds voor Noodlijdende Kerken. […]

Gedenk den armen

In het archief van de kerk te Piershil bevindt zich een alleraardigste herinnering aan vervlogen dagen. Een stokoude collectekist met als opschrift ‘Gedenk den armen’. De bedoeling van de kist is uiteraard niet geheimzinnig: onder de kerkbezoekers collecteren ten behoeve van de armen in Piershil. Deze oude houten collectekist hing oorspronkelijk aan de binnenzijde van de torenmuur, zodat […]

1681-1750 – Uit de archieven

Afkomstig uit de archieven van de kerk zijn deze drie teksten. Een overzicht van het verloop in het dorp, de jaaropgave van de begrafenis bedienaar uit 1750 en de aanstelling van schoolmeester Willem Anraadt in 1709. Namen van de ledematen, die tot de gemeijnte van Jezus Christus in Piershil zijn gecomen in het dorp: Vrouwe Johanna […]

1621-nu – Alle predikanten

Een overzicht van alle predikanten vanaf het jaar 1621. De eerst predikant die in Piershil werd beroepen was Reijnerus Vervooren, in 1621. Vanaf 1581, toen nog gecombineerd met Korendijk, werden er al predikanten beroepen te Piershil. Beroepen worden betekent niets anders dan aangesteld of benoemd worden. Emeritaat is de naam voor het pensioen van een hoogleraar […]

1581 – Hervormde Gemeente Piershil

Wanneer de kerk oorspronkelijk werd gebouwd is onbekend. Wel is bekend dat in 1581 de Hervormde Gemeente Piershil met Corendijck (Goudswaard) over één predikant beschikte. Piershil en Corendijck waren toen nog eilanden, gescheiden door de Swaneblake (later de Wielinge genoemd, nu de Piershilse haven en het Piershilse gat). Bij slechte weersgesteldheid of hoge waterstand was het […]

1307-1968 – Kerkverhalen

Als geloofsgemeenschap werd de kerk van Piershil al in 1307 door Nicolaas van Putten gesticht. Hij voorzag de kerk van een deken, een vicaris en tien kanunniken (koorheren). Doordat Piershil later weer in de golven verdween zijn hiervan geen restanten te vinden. Na de bedijking in 1525 is er weer een kerk gebouwd. Al op een […]