Categorie: Kostverlorendijk

2011 – Een nieuwe Jeneverboom

Op woensdag 30 maart 2011 is er een nieuwe jeneverboom gepoot op het kruispunt Zuidzijdsedijk/ Dromweg. De jeneverboom is jarenlang een beeldbepalende boom geweest op de driesprong Oosthoek/Kostverlorendijk/Zuidzijdse dijk (zie ook dit artikel). In het begin van de vijftiger jaren van de vorige eeuw is hij doodgegaan, omgehakt en nooit vervangen. Het initiatief, dat is uitgevoerd in samenwerking met het waterschap Hollandse […]

1960 – Afslag Kostverlorendijk

Deze foto werd gemaakt in 1960 vanaf de Sluisjesdijk, met zicht op de Kostverlorendijk. De afslag achter de jongens (links Gerard Kooij, rechts Kees Kraak ?) ziet er tegenwoordig nog bijna hetzelfde uit. Rechts ga je naar Zwartsluisje en dus richting Zuid-Beijerland. Links ga je de Kostverlorendijk op. In het pand, bestaande uit twee huizen, woonden […]

1954-1961 – Arie in de polder

Deze twee foto’s werden gemaakt in de nabijheid van de Kostverlorendijk. Arie Lagerwerf werkte destijds als landarbeider voor Piet van de Erve. In 1957 werd diens boerderij aan Zwartsluisje overgenomen door Leen van Galen, afkomstig uit Rozenburg. Foto’s ‘Arie in de polder’ – 1954-1961 Deze foto werd gemaakt omstreeks 1954. Arie Lagerwerf rijdt hier in […]

De verdwenen Jeneverboom

Deze opvallende boom op de driesprong Kostverlorendijk, Oosthoeksedijk en de dijk naar Zuidzijde dankte haar benaming aan haar speciale vorm: de stam leek op een jeneverglas. Eerst een recht gedeelte en daarna rondom de stam een verdikking. Daaruit ontsprongen verschillende stammen, wat op onderstaande foto nog enigszins is te zien. Een andere verklaring voor de naam kan ook […]

In de boomgaard van Hordijk

Deze foto’s werden gemaakt in en rondom de boomgaard van Jan Hordijk (zoon van Jan Jacobus Hordijk) aan de Kostverlorendijk. Foto’s ‘In de Boomgaard’ Jan Hordijk (staand) poseert in zijn boomgaard aan de Kostverlorendijk, samen met zijn arbeiders. In de boomgaard, links staat Hordijk, rechts staat Arie Kooij (omstreeks 1940). Foto’s ‘In en rondom de […]

Op de stee van Van Bergeijk

Deze foto’s werden gemaakt bij de boerderij van de familie Van Bergeijk aan de Kostverlorendijk. Op deze twee foto’s van omstreeks 1940 is een dorsmachine (dorskast) te zien van de Firma Petermann-Werke. Deze machine was vermoedelijk eigendom van Henk van Bergeijk die als loondorser daarmee verscheidene boerenbedrijven bediende. Van oudsher gold het handmatig dorsen als een van […]

1934 – Op de Kostverlorendijk

Deze twee foto’s werden gemaakt in 1934, op de Kostverlorendijk te Piershil. Foto Kostverlorendijk – 1934 Aan de rechterkant bevindt zich de polder Verloren Piershil, door de bomen heen is rechts op de achtergrond de Zuidzijdsedijk te zien. Foto Paarden op de Kostverlorendijk – 1934 De polder links is Oud-Piershil en de boerderij links, te […]