Categorie: Molen

2017 – Nieuwe roeden voor Simonia

Op woensdag 20 december 2017 werd de molen Simonia voorzien van nieuwe stalen roeden. Na het eerdere metselwerk is het nu nog wachten op de resterende onderdelen van de gerestaureerde wieken. De gemeente Korendijk verstrekte de opdracht voor het renoveren van de monumentale molen, het was de doelstelling dat er eind 2017 weer een draaiende […]

2017 – Renovatie van de molen

In november 2015 kreeg molenaar Kevin Strijker het bericht dat de molen tot nader order niet meer mag draaien en malen. Na een onderzoek naar de staat van de molen bleek deze zo slecht te zijn dat het onverantwoord werd geacht om nog met de molen te werken. De verklaring van de gemeente Korendijk was […]

1976 – Molenaar Hans Hogenboom

Hans Hogenboom was tot 2012 molenaar van Simonia (zie overzicht molenaars). In het Kompas van 1 maart 2017 werd een artikel gepubliceerd over deze ‘rasechte molenaar’. Knipsel ‘Hans Hogenboom werd in de bloei van z’n leven molenaar’ – Kompas 1 maart 2017 Klik op de afbeelding voor een vergroting

(G)een klap van de molen

Naast de molen staat vaak een auto geparkeerd, op de weg. Ook wordt vaak een hekje geplaatst, om te zorgen dat het verkeer geen klap van de molen krijgt! Deze maatregelen zijn nodig geworden nadat de bocht in de weg langs de molen aan het einde van de jaren zeventig is verwijderd. Vroeger was hier een […]

1975 – ’n Zeer apart vak

In augustus 1975 werd oud-molenaar Henk Andeweg geïnterviewd over zijn molen Simonia. ’n zeer apart vak, zo werd vastgesteld.  Artikel ’n Zeer apart vak’ – Het Vrije Volk 5 augustus 1975 Men is druk doende met de restauratie van de in 1714 gebouwde en in 1845 na een brand herbouwde grondzeiler. Zeer tot genoegen van […]

2013 – Fotoshoot bij Simonia

Eind 2013 vormde de korenmolen Simonia te Piershil het decor van een professionele fotoshoot. De ‘classic windmill’ werd bezocht door het Piershilse model Sarina Bouman, ook onze molenaar Kevin Strijker werd betrokken bij het geheel. Het resultaat mag er wezen, naast prachtige foto’s ook een mooi filmpje van deze bijzondere sessie. Filmpje ‘Fotoshoot voor Simonia’ […]

2013 – Met de vlag van SwaneBlake

Een opname van de korenmolen Simonia te Piershil van zaterdag 29 juni 2013. De vlag van de dorpsvereniging SwaneBlake wappert in de kap, ter gelegenheid van de jaarlijkse Cultuur en Kunstmarkt op de Piershile Kade. Foto ‘Met de vlag van SwaneBlake’ Filmpje ‘Met de vlag van SwaneBlake’ https://piershil.com/video/2013-piershil-molen-vlagswaneblake.mp4

2012 – Een nieuwe molenaar

In begin 2012 is er in Simonia een nieuwe molenaar aan de slag gegaan. Na jarenlange trouwe dienst heeft Hans Hogenboom zijn taken overgedragen aan Kevin Strijker. In een interview in de krant, ter gelegenheid van de jaarlijkse molendagen, laat Kevin Strijker weten in een gespreid bedje terecht gekomen te zijn. “Hans Hogenboom heeft de […]

2012 – Molenbeheer gewaarborgd

In maart 2012 werd en belangrijke stap gezet inzake het beheer van Simonia. Het bericht hieromtrent, gepubliceerd door de gemeente Korendijk, zag er als volgt uit: Molenbeheer Hoeksche Waard gewaarborgd – Ook molens zijn in de Hoeksche Waard van grote betekenis voor het landschap. Reden voor de gemeenten Binnenmaas en Korendijk, Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, Erfgoedhuis […]

2006 – Filmpjes buiten en binnen

In 2006 werd er twee filmpjes gemaakt rondom Simonia. De twee filmpjes tonen de buitenkant van Simonia (januari 2006) en de binnenkant, inclusief de molenaar Hans Hogenboom (maart 2006). Filmpjes ‘Buiten en Binnen’ – 2006 https://piershil.com/video/2006-piershil-molen-buiten.mp4 https://piershil.com/video/2006-piershil-molen-binnen.mp4

1995 – de molen is 150 jaar

In 1995 bestond Simonia 150 jaar. Molenaar Hans Hogenboom liet het feit dat zijn molen al anderhalve eeuw aan de Molendijk staat niet onopgemerkt voorbij gaan. Knipsel ‘150-jarig troetelkind’ – Kompas 1995 In een artikel in de krant werd er ook aandacht besteed aan de verjaardag van Simonia. Molenaar Hans Molenaar vertelt daarin dat de […]

Molendagen

Tijdens de nationale Molen(-en Gemalen) dagen kunnen bezoekers met het hele gezin genieten van onze Nederlands trots. Sinds jaar en dag worden regelmatig deze zogenaamde ‘molendagen’ georganiseerd. Ook Simonia is dan van de partij natuurlijk! In 2009 waren er, wegens groot succes, zelfs twee dagen gereserveerd om te genieten van de molens en gemalen van Nederland. Landelijk wordt er een speciaal programma […]

Feiten over Simonia

Feiten over de Piershilse molen Simonia, zoals het type, bouwjaar en de inrichting. Naam en Adres: Simonia – Molendijk 39, 3265 AB, Piershil  – Type: Ronde stenen grondzeiler – Bouwjaar: 1845 – Functie: korenmolen – Inrichting: 2 koppel maalstenen – Eigenaar: gemeente Korendijk, sedert 1963 –  GPS-coördinaten: 51°47,79’N 4°18,70’O – Vlucht: 22,60 meter – Rijksmonument: nr. 32152. Foto’s […]

De molen op ansichtkaarten

Er zijn veel ansichtkaarten waarop de molen Simonia is te zien; vooral op kaarten van de Molendijk is de molen bijna altijd te vinden. Van ansichtkaarten die alleen om de molen zelf draaien zijn slechts vijf exemplaren bekend. Ansichten Molen – 1970 en 1974 De oudste twee kaarten stammen uit 1970 en 1974. De kaart uit […]

1980 – Bij Simonia

Twee foto’s die werden gemaakt in 1980, in de buurt van Simonia. Foto’s ‘Bij Simonia’- 1980 Op deze foto is te zien dat het straatwerk bij de molen op het punt van beginnen staat. In de zomer, langs een droge dijk. Ook de benzinepomp van Henk Goud is achter de molen nog aanwezig.

Molenverhalen

Aan de binnenkant van Simonia hebben volgens de overlevering ooit twee gedichtjes gestaan. Ook heeft er een molentje gestaan op de schuur van de familie Andeweg! De twee spreuken die jarenlang aan de binnenzijde van de molen waren te lezen zijn “Al heb je Salomon’s wijsheid en Gideon’s gewin, dan kun je toch niet malen, naar […]

De molen met en zonder wieken

Deze foto’s van de molen werden gemaakt vanaf het terrein bij Andeweg. Op de bovenste foto ziet we de molen met wieken, met het oorspronkelijke witte hekje aan de voorzijde, met telefoonpalen op de dijk en met melkbussen voor de deur. Al deze aspecten zijn op de nieuwere foto niet meer aanwezig. De foto ‘met’ […]

1970 – Simonia in de winter

Deze foto’s werden gemaakt in de winter van 1969-1970: een bik op Simonia. Foto’s ‘Simonia in de winter’ – 1970 Vanuit de Koningin Julianastraat, richting de Molendijk. De huizen rechts horen bij de Margrietstraat. De lage bebouwing links hoorde bij de oude school, die daar toen nog in volle glorie te bewonderen was.

Tot 1963 bezit van de familie Andeweg

Vanaf de negentiende eeuw is de molen heel lang in het bezit geweest van de familie Andeweg en vanaf 1932 maalde H.J. (Henk) Andeweg, kleinzoon van de tweede eigenaar, in “Simonia”. De huidige molen werd in 1845 gebouwd. De eerste jaren had de molen helemaal geen naam. Naamgever werd uiteindelijk H.J. Andeweg, de kleinzoon van de tweede […]

Noodzakelijke restauraties

Tot 1970 huurde Andeweg de molen als opslagplaats voor mengvoeder. Foto’s ‘Simonia als opslagplaats’ – 1968 Doordat de molen in vervallen staat begon te geraken voteerde de gemeente op 10 september 1971 een krediet van 3000 gulden om de benodigde herstelwerkzaamheden door deskundigen te laten bekijken.Deze begroting van de kosten werd door Monumentenzorg in samenwerking […]

1932 – De molen in Groot Rotterdam

In 1932 belandde het tijdschrift ‘Groot Rotterdam’ zowaar in Piershil. Ook Simonia werd vereeuwigd. Deze foto verscheen in de uitgave van vrijdag 3 juni 1932 (10e jaargang, nr. 12) op pagina 358 (de pagina’s van een heel jaar werden bij elkaar opgeteld). De tekst die bij de foto werd afgedrukt was deze: ‘Een schilderachtig gezicht op […]

Twee of drie molens? Drie dus!

Volgens de overlevering is Simonia de tweede molen die Piershil rijk is. Een duik in de archieven geeft een ander beeld. De oorspronkelijke houten molen (een vermoedelijk voor die tijd gebruikelijk standerdmolen) werd door brand vernietigd. Immers, in de archieven valt te lezen: Jonkheer Gillis van Hesse deed in 1712 al zijn tienden (tiende gedeelte […]

1845 – den eerste steen

“Den eerste steen gelegd door Adr. van der Wilt, 28 july 1845”, zo valt er te lezen. In de jaren ver daarna heeft men zich dikwijls afgevraagd wie deze van der Wilt was. Soms sprak men van de eerste eigenaar, soms van de eerste molenaar. Volgens Henk Andeweg, de laatste molenaar van het Andeweg-geslacht, heeft zijn […]

1714 – het alliantiewapen

De steen met het wapen op de molen spreekt al langere tijd tot de verbeelding. Eind vijftiger jaren werd Piershil zelfs bezocht door de vermaarde Mr. J. Belonje, auteur van verschillende historische naslagwerken. Zijn bevindingen werden in 1958 afgedrukt op pagina 115 en 116 van “Ons Nageslacht”, maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie. Mr. Belonje […]

De molenaars

De oudste vermelding van een molenaar te Piershil komt voor in stukken uit 1681: Arij Jacobsz. Akte Arij Jacobs – 1681    Compareerde voor ons ondergeschr. schepenen van den dorpe en heerlijckheijt van Piershil de Hoogh Edel Geboren Vrouwe Johanna  Cabeljaeu douariere  van de Hoogh Edel Geboren heer van Piershil zaliger ter eenre dewelcke verclaarde […]

1597 – De molen in geschriften

De molen en de molenaars van Piershil komen voor in diverse oude geschriften en documenten. 1597 Isaeck Meeusz Molenaer, molenaar 1597 – 1600 20-04-1605:  Claes Jansz, onse molenaer in Oud Piershil 20 april 1605 1610:  Cornelis Jansz, molenaar 1610 – 1614 22-04-1615:  Jacob van Alblas, eertijds ontvanger van de gemenelandsmiddelen in Den Briel. Van de […]