Categorie: Ontstaan en polders

Piershil of Piershill ?

Wanneer u heden ten dage de stad Edinburgh te Schotland bezoekt kunt u locaties aantreffen met de naam Piershill Terrace en Piershill Place; gelegen in het district Piershill. Foto’s ‘Edinburgh’ De overeenkomst met de naamgeving van ons dorp is groot; ook de manier waarop die naam tot stand is gekomen. Zoals vermeld is de naam […]

Van Grooten Waert tot Hoeksche Waard

Het boek “Van Grooten Waert tot Hoeksche Waard” beschrijft vijf eeuwen eilandhistorie. Het ontstaan van de Hoeksche Waard wordt overzichtelijk en plezierig leesbaar beschreven. De in 1916 te Waarde geboren auteur, M. Allewijn (Rien) is tot zijn pensionering werkzaam geweest in diverse functies en uiteindelijk als hoofd Technische Dienst bij het Waterschap De Hoeksche Waard. Dhr. […]

Gramina Ever Ockers

Het gebied wat nu bekend staat als Piershil was in de dertiende eeuw nog een eiland, genaamd Gramina Ever Ockers. Dit onbedijkte stukje grasland was eigendom van de edelman Ever Ockers van den Donk, die ook eigendomsrechten had in de Heerlijkheid Mijnsheerenland en Riederwaard. Ten westen van het eilandje Gramina Ever Ockers liep de Swaneblake […]

De vier overige Piershilse polders

Naast de polders Oud-Piershil en Nieuw-Piershil kent Piershil nog vier polders: Klein-Piershil, Eendragtspolder, Noordpolder (Aanwas) en Verloren-Piershil. Kaart ‘Polders Piershil’ In 1606 werd ten noorden van Piershil de polder Klein-Piershil bedijkt. Deze dijk kwam aan Piershil vast bij de driesprong Molendijk, Oudendijk en Biersumsedijk. Het bedijkingplan in 1653 van de Eendragtspolder omvatte delen binnen het […]