Categorie: School

2024 – Afscheid Oekraïense school

Na ruim twee jaar gaat de locatie De Wurf in Piershil sluiten. In De Wurf kregen vanaf 17 mei 2022 enkele tientallen Oekraïense kinderen onderwijs aangeboden. De Wurf is onderdeel van de Hoeksche School.  Na de zomervakantie gaan de kinderen naar verschillende basisscholen in de Hoeksche Waard, naar het Actiefcollege of naar een taalklas. Op […]

1977-1978 – Schaakdiploma Piershil

In schooljaar 1977-1978 haalde deze groep jeugdigen hun schaakdiploma in Piershil.  1977-1978 – Foto ‘Schaakdiploma Piershil’ De namen bij deze foto: (vlnr) Jacoline de Koning, Arianne Kok, Gerda Verhorst, Astrid Verver, Marjo Jansen, Oerm Matern, Anton Wolters, Martijn Verweijen, Ruud van der Stroom en Marjelle Jansen.  Klik op de foto voor een vergroting

2014 – Herdenkingsles basisscholen

Op donderdag 17 april 2014 herdachten de groepen 7 en 8 van OBS ’t Kraaienest en CBS ‘De Wegwijzer’ de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Stoop gaf de kinderen een les in gemeenschapszin in de raadzaal van het gemeentehuis. Het was een interactieve les die bijgewoond werd door de heren Bakker en Janssen, leden van […]

2013 – Uitbreiding van CBS de Wegwijzer

In maart 2013 was het dan zover, want vanaf december 2011 werd in de raad van Korendijk al gesproken over de noodzaak voor uitbreiding van Christelijke Basisschool ‘De Wegwijzer’. Het aantal leerlingen werd te groot voor de beschikbare lesruimte. Met de aanbouw van een semipermanent speellokaal werd het ruimtegebrek opgelost. Foto’s ‘Uitbreiding van CBS de […]

2011 – Place du Jacques

Op 23 juni 2011 nam meester Jacques Mooldijk afscheid op de Openbare Lagere School. Ter gelegenheid van dit afscheid werd het schoolplein omgedoopt tot ‘Place du Jacques’. Knipsel ‘Meester Jacques krijgt eigen plein bij afscheid’ – 2011 PIERSHIL – Jacques Molendijk heeft donderdag 23 juni na meer dan 40 jaar voor de klas, waarvan 30 jaar […]

2011 – CBS De Wegwijzer

Op de plaats van de oude kleuterschool, die in 1975 werd geopend, staat tegenwoordig de Christelijke Basisschool ‘De Wegwijzer’. Toen de kleuterschool werd geïntegreerd in het basisonderwijs (groep 1 en 2) is de Piershilse Christelijke School vanuit het scholencomplex verplaatst naar dit nieuwe stenen gebouw. Fotoserie ‘De Wegwijzer’ – 2011

2007 – Veilig naar school met hulp Nijntje

Sinds 2007 gaan kinderen in Piershil iets veiliger naar school, met de hulp van Nijntje. In februari 2007 heeft de gemeente Korendijk de Koningin Wilhelminastraat aangepast. Aan deze straat zijn de basisscholen ’t Kraaienest en ’de Wegwijzer’ gevestigd, net als kinderdagverblijf ’de Harlekijn’. De aanpassingen zijn bedoeld om de weggebruikers te attenderen op de aanwezigheid van kinderen. Dit gebeurde […]

1980 – In de gemeenschapsruimte

Deze foto werd gemaakt omstreeks 1980 in de gemeenschapsruimte van de basisscholen. Foto ‘In de gemeenschapsruimte’- 1980 De echtgenotes van Burgemeester en Wethouders van Piershil met de dames, die in het sociaal-cultureel werk zaten. Helemaal links Mevr. H. van der Wagt. Vijfde van links mevrouw Vink met naast haar Marga Hooijmans. Tweede van rechts is […]

1978 – Torendiploma behaald

In juni 1978 werden op de OLS te Piershil aan diverse leerlingen ‘Torendiploma’s’ uitgereikt. Deze foto werd gemaakt op het schoolplein, ook de krant deed verslag.  Knipsel ‘Torendiploma behaald’ Foto ‘Torendiploma behaald’ Van links naar rechts: Jacoline de Koning, Arianne Kok, Gerda Verhorst, Astrid Verver, Marjo Jansen, Oerm Matern, Anton Wolters, schaakdocent Verweijen, Ruud van […]

1975 – Opening kleuterschool

Op vrijdag 14 maart 1975 werd in Piershil de nieuwe kleuterschool geopend door burgemeester P.G. Vries. De openingshandeling betrof het zichtbaar maken van de naam van de kleuterschool, wat neerkwam op het weghalen van het beschermdoek. Door het doorknippen van een lint verdween het doek dat de naam van de school verborgen had gehouden. Eerder dat […]

1970 – Een nieuwe school

Op 19 november 1969 werd in de lokale pers aangekondigd dat binnen enkele maanden zou worden begonnen met de bouw van een nieuw scholencomplex in de Koningin Wilhelminastraat te Piershil. Als plaats was een perceel gekozen ten oosten van de bestaande bebouwing, naast het Groene Kruisgebouw. Die plaats werd bewust gekozen, omdat daar de mogelijkheid was […]

1969-1970 – De sloop nadert

Terwijl de bouw van de nieuwe scholen in de Koningin Wilhelminastraat vorderde gingen de lessen op de oude school gewoon door. Vanwege de naderende sloop van dit enorme schoolgebouw werden er voor het nageslacht nog enkele foto’s gemaakt, door Jaap Oprel (gemeentesecretaris). Foto’s ‘De sloop nadert’ – 1969-1970 Een foto uit de winter van 1969-1970. […]

1968 – Tekenen voor Friso

Een mooie traditie van weleer: een tekening maken op het schoolplein. Hier zijn de leerlingen van de lagere school te Piershil in de weer geweest om de geboorte van Prins Friso (25 september 1968) met krijt te herdenken. De jongeman links op de bovenste foto is Dik Burger. Foto’s ‘Tekenen voor Friso’- 1968

1967 – Schoolmelk op de CLS

In de jaren dertig bleek uit Brits onderzoek dat de verstrekking van melk aan schoolkinderen een positieve invloed had op de ontwikkeling, met name de groei. In Nederland werd in 1934 het Crisis-Zuivelbureau opgericht, dat reclame maakte voor zuivelproducten. Het bureau nam het Britse idee van schoolmelk over en richtte als onderafdeling het Centraal Schoolmelkcomité […]

1967 – Gymnastiek in het dorpshuis

We zien hier een klas van de Christelijke Basisschool in de regen vertrekken naar het dorpshuis voor wat gymnastiek, en na de les weer terug naar school lopen. Deze foto’s werden gemaakt door docent Rein Sakko en ter beschikking gesteld door Jan Saarloos. Fotoserie ‘Gymnastiek in het dorpshuis’ – 1967 Bij deze serie hoort ook […]

1962 – Jubileum Juffrouw ’t Hart

In 1962 vierde juffrouw ’t Hart haar veertigjarige jubileum als onderwijzeres op de Openbare Lagere School te Piershil. Op 1 november was het daarom groot feest op school. Ook de burgemeester en wethouders kwamen langs om de juffrouw te verrassen. Een week eerder, op 24 oktober 1962, was al besloten om haar een eremedaille toe te […]

1950 – Een kwestie van handwerk

Tijdens de handwerkles voor meisjes in het lokaal bij juffrouw ’t Hart, mochten sommige meisjes uit de hoogste klas, de zesde (nu groep 8), dit weefgetouw gebruiken. Juffrouw ’t Hart leerde hen de eerste beginselen. Aan het werk zien we hier Cock Vos, destijds woonachtig aan de Oosthoek van Piershil. Foto ‘Een kwestie van handwerk’- […]

1947 – Collecteren voor het Rode Kruis

De meisjes van de hoogste klassen collecteerden vaak voor verschillende doeleinden. Hier staan ze gereed om op stap te gaan voor het Rode Kruis. Ze staan op de onderweg en gedeeltelijk op de brug over de dijksloot (voorheen Molendijk, nu Beatrixstraat). Foto ‘Collecteren voor het Rode Kruis’ – 1947 Het zijn van links naar rechts: Jannie […]

1947 – De schoolreis naar Oostvoorne

In 1947 ondernam de Openbare Lagere School een schoolreisje naar Oostvoorne. Naast de bestemming zelf was ook het vervoer een attractie op zich. De kinderen werden dat jaar vervoerd met vrachtwagen. Het was die dag stralend weer, de wegen waren stoffig en de inzittenden waren zo zwart als een tor. Maar leuk was het! Foto ‘Wachten bij het veer’ – […]

1946 – De vlag halfstok

Op de foto uit maart 1946 is de kop van het schoolhuis te zien. Boven de deur van het schoolhuis is de gevelsteen te zien terwijl de vlag halfstok hangt. Op deze foto’s uit maart 1946 is te zien dat de kinderen weer gezamenlijk genieten in de sneeuw. Vijftien maanden waren ze verspreid over een groot […]

1940 – De oorlog breekt uit

In de winter van 1939-1940 waren de brandstoffen schaars. Om kolen te sparen werd maar vier dagen per week school gehouden. Op de vrije maandag gaf de onderwijzeres handwerkles bij haar thuis. Nooit ontbrak er een meisje hoewel dit onderwijs niet verplicht was. Foto ‘Schoolkinderen in de winter’ – Februari 1940 De kinderen poseren in de sneeuw […]

1938 – Sneeuwpret

Drie foto’s van sneeuwpret bij de Lagere School aan de Molendijk. Deze foto’s werden gemaakt in 1938. De Molendijk was altijd al een mooi speelgebied voor de schoolkinderen. In de winter was dat zeker het geval, een mooie plaats voor een sneeuwballengevecht. Het grote hek rechts hoort bij de school. Foto’s ‘Sneeuwpret’ – 1938

1938 – Herfstplantjes

Op deze foto’s uit de herfst van 1938 zijn de leerlingen te zien van de Openbare Lagere School. Ze staan hier voor de school, in de huidige Beatrixstraat. Links is nog net de korenmolen Simonia te zien. Bas Kooij, één van deze leerlingen, vertelde over deze foto het volgende. “Vermoedelijk is de aanleiding tot de plantjesfoto aanvang van […]

1937 – De schoolreis naar Oisterwijk

In juni 1937 voerde de schoolreis van de Openbare Lagere School uit Piershil naar Oisterwijk. Vanwege het aantal kinderen reden er twee bussen. De busreis ging eerst naar ’s-Gravendeel, daar werd met de pont de Kil overgestoken naar het eiland van Dordrecht. Toen de bussen aankwamen bij de Moerdijkse Brug mochten de kinderen uitstappen. De bussen […]

1936 – Spelende schoolkinderen

Langs de Molendijk in Piershil was het in de schoolpauzes altijd een drukte van jewelste. Op deze foto’s uit 1936 zijn de schoolkinderen te zien van de Openbare Lagere School tijdens zo’n pauze. Speciaal voor de fotograaf beklimmen ze dijk en rennen er vervolgens weer af. Veel leerlingen droegen klompen, zoals duidelijk is te zien. Foto’s ‘Schoolpauze aan de […]

In de schoolbanken

Naast groepsfoto’s werden er vroeger ook al foto’s gemaakt van de leerlingen zelf. Dat gebeurde zittend in de schoolbank, alleen of met meerderen tegelijk. Hier enkele mooie exemplaren die werden gemaakt op de oude school aan de Molendijk (nu Christinastraaat). Foto’s ‘In de schoolbanken’ Een foto van omstreeks 1934. Links zit Arend Rozendaal, die zichzelf later […]

1933 – Brand in de school

In november 1933 was er brand in de school aan de Molendijk. Juffrouw ’t Hart schreef daarover in haar dagboek: “Al dagen aaneen hing er een eigenaardige reuk in het voorste schoollokaal en ook op de zolder van het schoolhuis. Waarschijnlijk smeulde er hout bij de schoorsteen van het lokaal. Terwijl de kinderen rustig zaten te […]

1931 – Uit dankbaarheid geschonken

Bij het verlaten de Openbare Lagere School te Piershil schonk de familie Bezemer een metalen tablet. Toen Jenni Bezemer, de dochten van bakker Aart Bezemer (Kade 2 Piershil) de school verliet in 1931 schonk de familie als herinnering en uit dankbaarheid een mooie muurversiering aan de school. Toen de school aan het eind van de jaren […]

1929 – Schoolreis – OLS

In juli 1929 vertrokken de schoolkinderen van de Openbare Lagere School te Piershil met de tram naar de Rosestraat in Rotterdam. Daarna maakte het gezelschap een wandeling over drie bruggen naar het Maasstation. Vanaf dit station vertrok de trein naar Zeist waar twee bussen stonden te wachten, gereed voor de tocht naar Austerlitz. Bij Hotel ‘De […]

1924 – Jubileum meester Vlielander

Op 3 november 1924 was het groot feest op de lagere school in Piershil. Het 40-jarige jubileum van Meester Vlielander werd zelfs een denderend dorpsfeest, dat werd gevierd in het gymnastieklokaal. In de ochtenduren werden de schoolkinderen getrakteerd, in de middag kwamen veel mensen de jubilaris feliciteren en ’s avonds was nagenoeg heel Piershil aanwezig in […]

1923 – De eerste schoolreis

In het jaar 1923 werd op de lagere school de eerste schoolreis voor Piershilse leerlingen georganiseerd. Alleen de vier hoogste klassen gingen op stap, de laagste twee klassen kregen als compensatie een traktatie. Om de onkosten te dekken was er namelijk een lijst door de gemeente gegaan. Omdat er toen maar één school was in Piershil […]

1915 – Personeel poseert

Voor de school stond het schoolhuis. Dat was de woning van het hoofd der school. Daarvoor bevond zich een siertuin met twee perebomen, een fluweelboom, seringen, rozestruiken en een ribes. Deze foto is gemaakt voor het huis, in 1915. Foto ‘Personeel poseert’ – 1915 Van links naar rechts zien we hier S.E.A. ’t Hart (kwekelinge), M.M. Boone (onderwijzeres), M.A. […]

1886 – Werkzaamheden der schoolmeester

Schoolmeesters moesten vroeger al echte duizendpoten zijn. Onderstaand lijstje werd opgesteld in de achttiende eeuw in Piershil, ten behoeve van schoolmeesters die werden aangesteld. Naast het geven van lessen op school werd er een hele waslijst aan werkzaamheden voor hem opgesteld. Werkzaamheden van den schoolmeester Hij moet tijdig in de kerk zijn om alles te regelen […]

1878 – Een nieuwe school

Op 27 maart 1878 werd de eerste steen gelegd van de nieuwe school aan de Molendijk van Piershil. Dat heuglijke feit werd vastgelegd op een fundatiesteen. Op die steen, die boven de voordeur werd aangebracht op de gevel van het schoolhuis, was deze tekst te lezen: “De eerste steen gelegd door C. de Valois Wethouder W. […]

1659 – De eerste school in Piershil

De eerste school stond ten noorden van de kerk, in de Benedenstraat (oude benaming voor een deel van de Voorstraat). Wanneer precies die school gebouwd werd, is niet bekend. In het archief van de kerkenraad uit 1659 wordt er al over deze school gesproken. Het gebouw deed dienst als schoollokaal en als woonhuis van de schoolmeester. […]

1582 – Taak der schoolmeester

Oorspronkelijk hoorde de school bij de kerk. De schoolmeester werd benoemd door de kerkeraad. Dat is te lezen in het archief van de kerkeraad van Piershil uit het jaar 1659. “De E. kerkenraad van J. Christus gemeinte te Piershil heeft den persoon van Willem van Andraadt, schoolmeester en voorzanger te Herkinge in ’t Eyland van […]