Categorie: Sluisjesdijk

1974 – Rinus bij de Bedford

Deze foto werd gemaakt omstreeks 1974 door Bram Lagerwerf. We zien Rinus Bokhout, staande bij een Bedford. Rechts de voormalige gereformeerde kerk, deze werd door Rinus gebruikt als garage (zie ook Benzine voor 53,7 cent per liter) Deze foto is toegevoegd aan dit artikel: 1926 – De gereformeerde kerk van Piershil Foto ‘Rinus bij de Bedford’ […]

Achthuizen: De naam zegt het al

Achthuizen Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van dit artikel (en de reacties op Facebook): 1864 – De Achthuizen  De naam zegt het al, het waren acht aan elkaar gebouwde lage huisjes. De huisjes waren laag in de Sluisjesdijk gebouwd. De huisjes waren het eigendom van een “huisjesmelker” die in Zuid-Beijerland woonde. Zijn naam was Aichie […]

2015 – Klachten over werk aan Sluisjesdijk

‘Gevaarlijke verkeerssituatie aan de Sluisjesdijk. Gemeente Korendijk en Stedin laten bewoners in de steek’, Met deze tweet uitte dijkbewoner Borchert Brouwer mede namens omwonenden zijn ongenoegen over de werkzaamheden in Piershil. De vervanging en verplaatsing van gas- en elektriciteitsleidingen veroorzaakt veel overlast voor de bewoners van de dijkhuizen. Brouwer: „We begrijpen dat het moet gebeuren, […]

2013 – Weer een fietsenmaker

In 2013 vestigde Youri Broekzitter zich als fietsenmaker aan de Sluisjesdijk te Piershil. Na het tijdperk van der Linde zat Piershil al lang zonder fietsenmaker. Het ‘Tweewieler Trefpunt Piershil’ werd op vrijdag 19 april feestelijk geopend. Knipsel ‘Piershil heeft weer een fietsenmaker’ – Algemeen Dagblad 11 april 2013

2012 – Onderzoek naar geluidsoverlast

Knipsel ‘Onderzoek naar geluidsoverlast’ – De Echo April 2012 KORENDIJK – Het college van B en W heeft ingestemd om aan een aantal woningen in Piershil, direct gelegen aan de Sluisjesdijk en het Zwartsluisje, gevelmaatregelen te treffen om geluidsbelasting te verminderen. In de Wet geluidhinder is vastgesteld dat de maximale geluidbelasting in een woning voor […]

2011 – Aanpak fietsverbinding

In 2011 maakte het Waterschap Hollandse Delta dit bericht bekend: Waterschap Hollandse Delta pakt de “ontbrekende schakels” in de fietsverbinding ’s Gravendeel – Zuid-Beijerland aan. Na de zomervakantie, in de periode van half augustus tot eind oktober worden de “ontbrekende schakels” van de fietsverbinding aangebracht.  Daarvoor wordt het bestaande wegbeeld ter plaatse van de schakels […]

Sluisjesdijk 33

Het laatste huis wat tegen de oostelijke kant van de Sluisjesdijk is aangebouwd wordt tegenwoordig aangeduid als Sluisjesdijk 33. Foto ‘Sluisjedijk 33’ Deze foto komt het album van de familie Bokhout. Er is bijgeschreven: Het verbouwde huis van Opoe Bokhout, waar mijn moeder is opgegroeid (Baaltje Bokhout). Waar de ijzers in de muur zitten begon […]

1937-2007 – Bestrating

De bestrating op de Sluisjesdijk is aan behoorlijk wat veranderingen onderhevig geweest: hoger, lager, zonder trottoir en met trottoir. Voordat het wegdek van het voorste gedeelte van de Sluisjesdijk het uiterlijk kreeg zoals te zien is op de onderstaande foto, hebben er in de loop der jaren behoorlijk wat werkzaamheden plaatsgevonden. Opvallend is dat de ene keer […]

1981 – Aan de dijk gezet

In 1981 zette Piershillenaar Kees Hollander zijn huisraad aan de dijk in een poging de gemeente van gedachten te doen veranderen. Dat leidde tot bijzondere taferelen aan de Sluisjesdijk van Piershil. Kees Hollander dreef in de jaren hiervoor een tv- en radiozaak in dit pand. Kort hierna is het pand aan de Sluisjesdijk 24 in bezit […]

1948-1979 – Einde van de dorpskant

Daar waar de Sluisjesdijk aan de dorpszijde eindigt (om na de doorlopende weg weer verder te gaan) heeft aan beide zijden huizenbouw plaatsgevonden. De twee huizen daar aanwezig werden in de jaren twintig van de twintigste eeuw gebouwd. Zowel de oostzijde als de westzijde kregen voor 1930 hun huidige lengte qua bebouwing. Aan de oostzijde werd in […]

1947-1977 – Binnenspui

Naast de haven van Piershil heeft jarenlang het Binnenspui gelegen. Deze ‘opslagplaats’ van water werd eind jaren zeventig gedempt. Op luchtfoto’s van weleer is goed te zien dat het voorste gedeelte van de Sluisjesdijk, gezien vanaf het centrum, aan het Binnenspui grensde. Een klein stukje van dit Binnenspui, bij de Steegjesdijk, werd gedempt om uitbreiding van […]

1971 – Kattenfarm op straat

In april 1971 werd aan de Sluisjesdijk te Piershil een zogenaamde ‘Kattenfarm’ ontmanteld. Onder behoorlijke publieke belangstelling werd eind april 1971 een huis ontruimd aan de Sluisjesdijk. Het huis aan de Sluisjesdijk 22 was destijds eigendom van de gebroeders Roest. De huurders konden niet aan de verplichtingen voldoen. Vanwege de aanwezigheid van een heuse kattenfarm haalde […]

Na de Steegjesdijk (westzijde)

Na de Steegjesdijk loopt de Sluisjesdijk door tot de driesprong met de Kostverlorendijk en Zwartsluisje. Al in het begin van de twintigste eeuw stonden de huizen op dit gedeelte van de Sluisjesdijk behoorlijk verspreid. Vooral aan de westzijde stonden er aanzienlijk meer huizen. Veel huizen in dit gebied zijn gesloopt of ingrijpend verbouwd. In 1908 […]

1600-1956 – Het Schippershuis

Direct naast het Poldershuis was het zogenaamde Schippershuis gelegen. Wanneer het pand is gebouwd is onbekend, dit zal vermoedelijk rond 1600 zijn geweest.   Het Schippershuis bleef na de sloop van het Poldershuis nog enkele jaren staan. Het gebouw heeft vele bestemmingen gehad en dankte zijn naam natuurlijk aan de aanwezigheid van schippers nabij onze haven. […]

1955 – Sluisjesdijk 2 en 4

In het Schippershuis, zoals dat tot 1956 aan de Kade heeft gestaan, hebben diverse families gewoond. Het pand was aan de voorkant gelegen aan de Sluisjesdijk en aan de achterzijde aan de kade met als adres Kade 1. Foto ‘Schippershuis aan de Sluisjesdijk 2 en 4’ – circa 1955 Het pand gezien vanaf de voorzijde, […]

1953 – Op het randje

Piershilse jeugd poseerde in 1953 op het randje van de Sluisjesdijk. Op de achtergrond is het gebied te zien waar later de Heemtuin zou worden aangelegd. Nog verder naar achter zijn de huizen in de Voorstraat (links) en de huizen in de Heullaan te zien. Foto ‘Op het randje’ – 1953 Van links naar rechts: Wim […]

Sluisjesdijk 23

Nog een mooi voorbeeld van een ingrijpende verbouwing is te zien aan het huis op Sluisjesdijk 23. Ook hier is de vroegere situatie is nauwelijks meer terug te herkennen. Foto’s ‘Sluisjesdijk 23 vroeger’ Deze foto werd halverwege jaren zestig gemaakt, de voorzijde van het pand. Deze foto, eveneens uit de jaren zestig, toont de achtertuin van […]

1947 – Sluisjesdijk 46

Sluisjesdijk 46 wordt door de Piershillenaars aangeduid als het oude huis van Arie Bouman. Toen onderstaande foto werd gemaakt, in 1947, werd het huis nog bewoond door Arie. Inmiddels is het huis ingrijpend verbouwd. Foto ‘Oude huis van Arie Bouman’ – 1947 Voor het huis staat Trui Klein-Roest (een zus van Cor). Het huis op […]

1940 – Personeel poseert

Twee mooie groepsfoto’s met daarop poserende personeelsleden en familieleden van (de firma) Rozendaal, gevestigd aan de Sluisjesdijk (tegenwoordig nummer 11). Foto ‘Personeel poseert’ – omstreeks 1940 Een mooie groepsfoto met daarop poserende personeelsleden van de Firma Bosman en de firma Rozendaal. 1.    Jan Rozendaal (Timmerman, tegenover het huis van Bosman, Sluisjesdijk Piershil, daar is deze […]

1934-2007 – Sluisjesdijk 29

Het pand aan de Sluisjesdijk 29 is in de loop der jaren meerdere keren verbouwd. Foto’s ‘Sluisjesdijk 29 – Familie Kooij’ – 1934 Deze drie foto’s werden gemaakt omstreeks 1934. Hier poseren Cornelis (Cor) Kooij en zijn echtgenote Pieternella (Pietje) de Vlaming voor hun huis aan de Sluisjesdijk 29, het kleine jongetje tussen hen in is […]

Sluisjesdijk 31

Aan de Sluisjesdijk 31 staat sinds jaar en dag een woonhuis met bijbehorende schuur. Het uiterlijk is in de loop der jaren wel wat veranderd. Niet in de laatste plaatst door een brand, welke in 1974 de bijbehorende boerderij in de as legde. Foto ‘Sluisjesdijk 31’ – 2011  Foto ‘Boerderij van Van der Jagt’ Te […]

Sluisjesdijk 21

Een mooi voorbeeld van een ingrijpende verbouwing is te zien aan het huis op Sluisjesdijk 21. De vroegere situatie is nauwelijks meer terug te herkennen. Foto ‘Sluisjesdijk 21 vroeger’ Foto ‘Sluisjesdijk 21’ – 2007 Op onderstaande foto (mevrouw T.P. van Marion op haar nieuwe solex) is rechts het huidige (2007) pand op nummer 21 (!) te zien. […]

1930-2010 – Sluisjesdijk 36

Sedert ongeveer 1880 werden er in Piershil kerkelijke bijeenkomsten gehouden door een groep mensen die behoorden tot de aanhangers van de ‘Afscheiding van 1834′. Deze groep mensen kwam ’s zondags bijeen; dat gebeurde o.a. in één van de drie vertrekken van het huisje (de vroeger school) bij de kerk. Daar werd dan tweemaal per zondag een preek gelezen, […]

1927-2007 – Sluisjesdijk 27

Deze foto’s tonen het huis aan de ‘Sluisjesdijk 27’, in verschillende tijdperken en met een veranderende aanblik. Foto ‘Met paard en wagen’ – 1927 C.A. van der Jagt met paard en wagen aan de Sluisjesdijk, met links achteraan op de foto de voormalig Gereformeerde Kerk. Rechts in de deur Jaantje van der Jagt, met achter haar […]

1918 – De weegbrug

De grote weegbrug aan de westzijde van de Sluisjesdijk, met een weegcapaciteit van 30 ton, werd daar in september 1952 in gebruik genomen als vervanger van een kleiner exemplaar aan de oostzijde. De kleine weegbrug uit 1918 voldeed niet meer aan de eisen en was tevens een obstakel geworden voor het toenemende verkeer op de […]

1917-1973 – Het watergemaal

Aan de oostzijde van de Sluisjesdijk, tegenover de haven, werd in 1917 aan de watering het watergemaal van Piershil in gebruik genomen. Daarvoor stroomde het overtollige water uit de polder via de sluis de haven binnen. Dat gebeurde altijd bij eb maar door de komst van het gemaal was men niet meer afhankelijk van het getij. […]

1864 – De ‘Achthuizen’

Aan de westzijde van de Sluisjesdijk, tegenover de plaats waar later de gereformeerde kerk werd gebouwd, stonden acht huizen aan elkaar gebouwd. Dit pand kreeg de toepasselijke naam ‘de Achthuizen’. De eerste steen werd gelegd door A. Veerman en A. Weijer in 1864. Alle acht huizen zijn in 1969 afgebroken. Zie ook dit artikel, als reactie […]