Categorie: Spui

2023 – Een nieuwe waterinlaat

Waterschap Hollandse Delta startte woensdag 27 september 2023 met de renovatie en automatisering van de waterinlaat bij het Spui in Piershil. Na voltooiing kan het waterschap bij droogte automatisch en op afstand meer water de polders rond Piershil in laten stromen. De waterinlaat bij de Piershilse Haven, langs de Spuiweg richting het Piershilse Gat, was […]

1940 – Lekker naar het buitenspui

Op deze mooie dag in augustus 1940 vertoefden deze Piershilse dames aan het buitenspui, ooit een populaire zwemplek aan het Piershil Spui.  Foto’s ‘Lekker naar het buitenspui’ – augustus 1940 Zittend Catharina Gebuijs, Adriana en Klaziena Franke liggend.  De dames Adriana Franke, Klaziena Franke en Catharina Gebuijs genieten aan het buitenspui van Piershil. 

2017 – Raaipalen in de polder

Wanneer u vanaf Nieuw-Beijerland de dijk langs het Spui blijft volgen, richting Piershil/Goudswaard, ziet u in het dijktalud twee bijzondere basaltpaaltjes. Eéntje meteen nabij de eerst bocht, de tweede nabij de tweede bocht. De paaltjes zijn oud en genummerd, de bedoeling is niet meteen duidelijk. Navraag bij het Waterschap leverde dit antwoord op: Dit zijn […]

Windmolens bij het Spui

In de krant van 2 februari 2007 verscheen het eerste bericht over windmolens bij het Spui. Er volgden er nog velen, hier een selectie. Knipsel ‘Omwonenden balen van Klein Piershil’ – AD Hoeksche Waard, 30 maart 2017 Knipsel ‘Steun PVV voor (strijd tegen) windmolens’ – AD Hoeksche Waard 16 november 2016 Knipsels ‘Beroep tegen Turbines’ […]

2016 – Massaal verzet tegen turbines

Op 22 juni 2016 kwamen de statenleden van de Provincie naar Korendijk om de insprekers aan te horen die hun visie geven op de Nota van Beantwoording zienswijzen Windpark Spui. Zij kregen tevens een rondleiding en bekeken het gebied waarover ze allerhande beslissingen nemen; het geplande windpark Spui. Knipsel ‘Massaal verzet tegen turbines’ – AD […]

2016 – Dijkversterking aan het Spui

Een aantal dijken in de Hoekse Waard voldoet niet aan de wettelijke norm en wordt daarom versterkt. Het project Dijkversterking Spui Oost pakt een deel van de waterkeringen in dit gebied aan. In opdracht van waterschap Hollandse Delta is de Combinatie Ploegam Biggelaar grond- en waterbouw, in april 2015 begonnen met het versterken van ruim […]

2015 – Pomp vangt vis

Hollandse Delta heeft uit voorzorg een losse pomp geplaatst bij de haven in Piershil aan de Spuiweg. Als er langere tijd geen regen valt, kan de waterstand in de rivier het Spui erg laag worden. Hollande Delta kan dan niet via de vaste inlaat water de polders pompen. Via een losse pomp kan dit wel. […]

2015 – Swaneblake stap verder

De initiatiefnemers van recreatiepark Swaneblake in Piershil willen niet meer wachten. Binnen een paar maanden ligt er een ontwerp klaar, waarmee zij de voortslepende discussie over een windpark aan het Spui willen beïnvloeden. Tot voor kort was Swaneblake-brein Peter van ’t Wout juist afwachtender, omdat de provincie zich begon te bemoeien met de plaatsing van […]

RoosRos gaat SwaneBlake uittekenen

#Swaneblake een stap verder! @RoosRos gaat tekenen! Trots! Met deze tweet maakte Peter van ’t Wout op 3 april bekend dat er weer beweging zit in het project SwaneBlake. Tijd voor een gesprek. Peter, deze week werd bekend dat RoosRos Architecten uit Oud-Beijerland het project gaat tekenen. Waarom nu, is er iets veranderd aan de […]

[Ingezonden brief] Windmolens: Schijndemocratie in Nederland

Woensdag 21 januari was er een inloopavond in de Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland over de plaatsing van windmolens in de gemeente Korendijk. Op deze avond werd het inpassingsplan, wat door de provincie Zuid-Holland is ‘genomen’, toegelicht. De avond werd uiteraard verzorgd door ambtenaren van de provincie. Deze dames en heren gaven een toelichting over de procedure […]

2015 – Geen ‘laat maar waaien mentaliteit’ in Korendijk

De provincie Zuid-Holland besloot op 10 december 2014 een inpassingsplan te maken voor de realisatie van windturbines aan locatie Spui Piershil. De provincie zegt hiertoe verplicht te zijn omdat: – Korendijk de samenwerkingsovereenkomst voor locatie Spui Piershil niet heeft ondertekend – de provincie een initiatiefnemer een inpassingsplan niet mag weigeren wanneer die daarom vraagt. In […]

Recreatiepark aan het Spui?

Vanaf eind 2012 verschenen er diverse artikelen in de pers inzake de aanleg van een recreatiepark aan het Spui te Piershil. Knipsels 2 en 3 januari 2015 ‘Swaneblake binnen bereik’ – ADRD 3 januari 2015 Afbeelding ‘Masterplan Swaneblake’ – 2013 LOLA heeft voor Swaneblake een gebiedsvisie gemaakt dat Piershil weer met het Spuit verbindt. Zo […]

2014 – Meer onderzoek nodig

Na een turbulente vergadering van de gemeenteraad in Korendijk overwon het gezond verstand. Tegen de zin van wethouder Tempel koos de raad voor de bewoners en niet voor het slaafs opvolgen van foute Provincie-orders. Knipsel ‘Meer onderzoek nodig’ – Algemeen Dagblad 29 januari 2014 Knipsel ‘Statenleden naar windpark’ – Algemeen Dagblad 11 februari 2014 Knipsel […]

2013 – De kunst van het picknicken

Aan het Spui bij Piershil is in mei 2013 een picknickplaats onthuld.  Deze kunstpicknickplaats, genaamd Hier = Nu, is een ontwerp van de Piershilse beeldend kunstenaar Ingrid van den Oord. In het Nationaal Landschap Hoeksche Waard, langs de recreatieve fiets- en wandelroutes,  staan nu elf van dergelijke objecten, allen deel uitmakend van het project “De kunst […]

Een pelgrimstocht langs de Aanwasseka

Op 1 september 2011 maakte ik samen met Krijn Bakker een, zoals hij dat zelf noemde, pelgrimstocht langs de oude Piershilse Aanwasseka. Aanleiding hiervoor was het aan hem tonen van enkele oude foto’s,  met daarbij de vraag ‘Waar is dit?’. We besloten een stukje te gaan wandelen en de locaties van de oude foto’s eens […]

2010 – Een extra pomp

Op 19 juli 2010 plaatste het waterschap in de haven bij het Spui van Piershil een pomp om extra water in te laten. Dat was nodig om het water in de havens van Piershil en de polders rond Goudswaard op peil te houden. De leiding lag over het fietspad op de Spuiweg benedendijks, de weg was daar afgesloten […]

2009 – Door het Spui per Spido

Enkele foto’s en een filmpje van een tocht door het Spui, per Spido, op woensdag 5 augustus 2009. Fotoserie ‘Door het Spui’ – 2009 [Show slideshow] Filmpje ‘Door het Spui’ – 2009 We verlaten de Oude Maas en betreden het Spui, daarna volgen de haven van Oud-Beijerland, de oude Tol bij Oud-Beijerland, het watergemaal Brakelsveer, de […]

2009 – Dijkversterking Spui Oost

Waterschap Hollandse Delta hield op woensdag 8 juli 2009 een informatieavond over de versterking van de dijken langs het Spui tussen Goudswaard en Oud-Beijerland. De bijeenkomst in dorpshuis ‘Renesse’ aan de Koningin Julianastraat 29 in Piershil begon om 19.30 uur. Uit de veiligheidstoetsing van 2006 was gebleken dat de dijken in de Hoeksche Waard niet overal veilig genoeg […]

1985 – Het bevroren Spui

In 1985 kon er voor het eerst sinds 1963 weer een Elfstedentocht worden gehouden. Ook hier in Zuid-Holland was al het water bevroren. Een wandeling naar Tiengemeten over het ijs was mogelijk en ook het normaal zo snel stromende Spui was volledig dicht gevroren. Knipsel ‘Veer gestremd’ – 16 januari 1985 Foto’s ‘Spui bij Piershil’ […]

1976 – Het eigen strand

Op de plaats waar ook nu nog steeds gezwommen kan worden, was eens een ‘eigen strand’ voor de bewoners van Piershil. In juli 1976 werd daar in de krant aandacht aanbesteed. Aanleiding van het artikel was de plotselinge toename van het aantal badgasten bij het haventje en sluisje aan het Piershilse Spui. Hoewel er toen ook werd […]

1955 – De nieuwe sluis

Tot enkele jaren na de watersnoodramp van 1953 stond de Piershilse haven in een open verbinding met het Spui. In het najaar van 1954 was de situatie voor de Aanwaspolder weer kritiek: zeer hoog water in de haven, wateroverlast voor de bewoners en noodvoorzieningen voor de pas herstelde dijkdelen die nog heel zwak waren. Toen […]

1947 – Aardbeien plukken

In de polder Klein-Piershil werd in 1947 deze mooie groepsfoto gemaakt. Het gezelschap is net klaar met aardbeien plukken. Op de achtergrond is het Nieuwe Dijkje te zien, richting het Spui. Deze dijk is afgegraven na de watersnood terwijl de weg daarvoor tegenwoordig als Spuiweg wordt aangeduid. Foto ‘Aardbeien plukken’ – 1947 Op de bovenste […]

1940 – Het Nieuwe Dijkje

Deze foto werd gemaakt in het begin van de jaren veertig. Foto ‘De Nieuwe Dijk’ – 1940 Op de foto zien we Janus van der Hoeven, die poseert voor het hek aan het begin van de Nieuwe Dijk. Het ‘nieuwe dijkje’ werd ook wel ‘de Ka’ genoemd en liep vanaf ‘het Kraaiennest’ (het gebied in de […]