Categorie: Watersnood

2023 – Audiotour Watersnoodramp 1953

Dit artikel is gepubliceerd in de Hoeksche Waard Exclusief van 28 februari 2023 (website HWE). U kunt dit artikel downloaden in PDF-formaat: HWE-Audiotour-watersnoodramp-1953 Op veertien plaatsen wordt het verhaal van de Watersnoodramp verteld Audiotour ‘Watersnoodramp 1953’ Hoeksche Waard is een boeiende en leerzame audiotour rijker, geheel gewijd aan de Watersnoodramp van 1953. Op veertien plaatsen […]

2003 – En het land zwijgt (film)

Overal vonden in 2003 herdenkingen plaats, ook op veel plaatsen in de Hoeksche Waard. In het destijds zwaar getroffen Numansdorp vond een expositie plaats en werd een herdenkingsfilm geproduceerd. Deze film, getiteld “En het land zwijgt”, geeft een indringend beeld van de gebeurtenissen uit 1953. Trailer “En het land zwijgt” https://piershil.com/video/2003-enhetlandzwijgt-trailer.mp4

Getuigen vertellen over de watersnood

Luister naar de verhalen van enkele getuigen. Alle verhalen speelden zich af in de directe omgeving. In 2003 werd de watersnoodramp, 50 jaar na dato, landelijk herdacht. Ook in Piershil vond een herdenkingsdienst plaats. Rondom deze dienst, op 31 januari 2003, werd er door de lokale radiozender Origineel FM een speciaal programma uitgezonden. Onderstaande opnamen zijn […]

Tijd voor herstel

Op 3 februari worden zowel Goudswaard als Piershil weer van stroom voorzien. Op deze dag komt ook het Waterschap de Hoeksche Waard al met de eerste herstelplannen. Men staat voor een bijna niet op te lossen probleem: ruim driehonderd miljoen kubieke meter vloedwater is de Hoeksche Waard en Dordrecht binnengestroomd. Inmiddels is het in de […]

Boeken over de watersnoodramp

Over de watersnoodramp zijn heel veel boeken geschreven. Hier enkele exemplaren die voor bewoners van deze regio interessant kunnen zijn. Afbeelding De Ramp Het boek ‘De ramp’ (inclusief register en overzichtskaart) rolde reeds in februari 1953 in een oplage van 650.000 exemplaren van de persen. Het was een gezamenlijke uitgave en de opbrengst kwam ten […]

Schade voor de RTM

De watersnood liet voor de RTM diepe sporen na. Op veel plaatsen verdween het spoor onder water en raakte materieel beschadigd. Ook in Piershil liep de baan zware beschadigingen op. Na het droogvallen kon het spoor weer worden gerepareerd maar enkele jaren later bleek dat de baan ernstig te lijden heeft gehad onder het zoute water. […]

Hulpverlening in Piershil

Nadat het water zover gezakt was, dat de bewoners weer in hun huizen konden komen, bleek pas welke schade aangericht was. Men begon met wat er nog aanwezig was naar elders over te brengen, waar het schoon gemaakt en gedroogd kon worden. Onderstaand verhaal werd opgetekend door Juffrouw ’t Hart, destijds onderwijzeres te Piershil. Dat […]

Schade voor VV Piershil

Ook voor de plaatselijke voetbalvereniging, VV Piershil, had de watersnood grote gevolgen. Van alle clubs in de Hoeksche Waard bleek achteraf VV Piershil het hardst getroffen van allemaal. Op zaterdag 31 januari werd de topper Piershil 1 – Heinenoord 1 afgelast vanwege de gure weersomstandigheden. Enkele uren later was de watersnood een feit en verdween […]

Landelijke hulpacties (Rampenfonds)

Een televisie-uitzending met de schokkende beelden vanuit een vliegtuig (Dakota) schudt ons land wakker. De hulpverlening uit binnen- en buitenland komt dan op volle toeren. Het Nationale Rampenfonds, sedert oprichting in 1935 nog nauwelijks actief, wordt onder voorzitterschap van Prins Bernhard geactiveerd. Op zondag 1 februari wordt er boven het gehele rampgebied maar één vlucht […]

Schade in de Hoeksche Waard

In de eerste dagen na de ramp blijkt ruim vijf kilometer dijk te zijn verdwenen in de Hoekse Waard. In Zuidwest Nederland zijn in totaal 1835 slachtoffers te betreuren waarvan 141 in de Hoekse Waard. Bulletin Watersnood Hoeksche Waard Op 7 februari slaagt het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard er weer in om een krant […]

Schade in Piershil

Doordat de dorpskern gespaard bleef was er vrijwel uitsluitend schade langs de dijken rondom Piershil. Deze foto’s werden gemaakt in de eerste dagen na de ramp. Fotoserie ‘Schade in Piershil’ De boerderij van Henk van Bergeijk (later Koos, Ad, Arjo) aan de Oudendijk te Piershil. Gezien vanaf de Molendijk, net voor de benzinepomp. Rechts in […]

Dijkdoorbraken in Piershil

In de omgeving van Piershil vonden er diverse dijkdoorbraken plaats in de nacht van 31 januari op 1 februari. Hierdoor liepen de polders vol en kwam het water steeds dichter bij de dorpskern. Na een dijkdoorbraak in de Oostpolderdijk sneuvelde om 04.00 uur de Aanwaskade, de Noordpolder langs de Piershilse haven liep hierdoor volledig vol. Dat kwam omdat ook […]

1 februari 1953: de watersnood

De waterstand is kort na middernacht bij Hoek van Holland maar liefst drie meter hoger dan normaal. Burgemeesters, bestuurders, waterschappen en waterstaatsbeambten starten rond middernacht met het waarschuwen van de bevolking; vooral afgelegen en buitendijkse huizen worden gewaarschuwd. Naast de molen in Piershil staan in een grote houten schuur de koeien van Koos van Bergeijk. Nadat […]

29-31 januari 1953: stormvloed!

Op 29 januari 1953 vormt zich boven de Atlantische Oceaan een depressie. Het is een kleine depressie, één zoals velen, lijkt het. Twee dagen later is deze depressie veranderd in een heuse orkaan die met snelheden van 180 kilometer per uur langs de Schotse kust raast. Het bomenbestand in Schotland wordt in één dag met […]