1971 – Blikseminslag (Heullaan 1)

In de nacht van woensdag 28 juli op donderdag 29 juli 1971 werd het pand Heullaan 1 getroffen door een zware blikseminslag, zoals in onderstaand artikel is te lezen. Even was er zelfs sprake van dat het huis zou worden gesloopt, zover is het echter niet gekomen. De familie Gardenier werd eerst ondergebracht in een tijdelijke woning van Bosman in de Koningin Julianastraat, niet lang daarna ging de familie definitief aan de andere kant van de Koningin Julianastraat (nummer 13) wonen.

Knipsels ‘Woning verwoest door blikseminslag’ – 30 juli 1971

“Een zware blikseminslag heeft in de nacht van woensdag op donderdag de woning Heullaan 1 in Piershil vrijwel geheel verwoest. Tijdens een zware onweersbui sloeg de bliksem om ’s nachts kwart voor één in. De bewoners, de gemeentewerkman H. Gardenier en zijn echtgenote, konden zich in het pikkedonker (in de hele straat sloegen alle stoppen door terwijl ook de straatverlichting doofde) in veiligheid stellen. De ravage was echter groot. In het dak was een groot gat geslagen, vrijwel alle ruiten waren gesneuveld, electriciteitsbuizen waren totaal weggesmolten, bijna geen pan lag er meer op het dak, radio- en televisietoestel waren uit elkaar gesprongen, meubilair was door de luchtdruk door elkaar gesmeten, gordijnen en vloerbedekking waren vernield, zelfs plafondbalken waren door de luchtverplaatsing gescheurd en de schoorsteen was door het dak op een onbeslapen bed terecht gekomen. De 18-jarige zoon van de heer Gardenier, die normaal op dit bed sliep, was toevallig een nachtje afwezig en heeft aan zijn afwezigheid vermoedelijk zijn leven te danken. Juist in zijn slaapkamertje sloeg namelijk de bliksem in. Het gezin kon reeds donderdagmorgen, door bemiddeling van de gemeente, een leegstaande woning van de molenbouwfirma Bosman aan de Kon. Julianastraat betrekken. Buurtbewoners, wakker geworden door de enorme klap waarmee de bliksem insloeg, snelden onmiddellijk te hulp en begonnen om vijf uur, toen het licht werd, met het opruimen van de grootste ravage en het redden van de huisraad. Donderdag ook reeds werd er gesproken over een grote geldinzameling voor het gezin. Dit bleek echter niet nodig, want de verzekering liet al weten de schade voor honderd procent te zullen dekken. Ook bij de woningen in de naaste omgeving bleken koelkasten en televisietoestellen door de blikseminslag kapot te zijn gegaan. De zwaar getroffen woning, die slechts enkele honderden meters van de kerktoren (met bliksemafleider) staat, trok de gehele donderdag veel belangstellenden. Van hen hielpen er velen mee bij de opruimingswerkzaamheden en de verhuizing naar de nieuwe (tijdelijke) woning. In hoeverre de woning nog zal kunnen worden opgeknapt, moet nog door deskundigen worden bekeken.

Pagina 3: ,,Alsof de wereld verging”

Het was voor ons net alsof de wereld verging. Mijn vrouw en ik werden door de luchtverplaatsing gewoon van het bed getild en weer terug gesmeten. Het gebeurde allemaal in een flits. We lagen temidden van een ravage in het pikkedonker”. Plershilse gemeentewerkman H(enk) Gardenier is nog geëmotioneerd, wanneer hij vertelt wat er zich afspeelde bij de blikseminslag; die in de nacht van woensdag op donderdag zijn woning verwoestte (foto boven). Zijn geëmotioneerdheid is begrijpelijk. ,,Niet om wat ik nu hier zie, die verwoeste woning. Maar omdat we er levend af gekomen zijn. Da’s een wonder. En nog meer eigenlijk dat mijn zoon Wim niet thuis was. Die zou het misschien wel niet overleefd hebben, want juist in zijn kamer is de inslag geweest. Ik moet er ook niet aan denken dat mijn dochter met haar kind bij ons had geslapen. Dat was ze eerst van plan, omdat haar man ’s nachts moest werken”, vertelt Gardenier. De uitwerking van de inslag is verschrikkelijk geweest. Alle elektrische draden en leidingen zijn zelfs gesmolten. Door een kabel, die van de televisiemast een stuk langs de buitenmuur liep, liep de blikseminslag bijvoorbeeld. In de stenen muur een centimeters diepe ingebrande gleuf achterlatend! Stukken muur in de woning werden totaal zwart geblakerd, zoals door het verbranden van het kabeltje naar de telefoon (foto onder).Wonder boven wonder is er dan ook geen brand in de woning uitgebroken.

Het echtpaar Gardenier sliep op de zolder op een kamertje, dat het verst bij de blikseminslag vandaan was gelegen. Lang verbleven ze niet in het donker, want buurtbewoners hadden na de harde klap met een haastige blik door het slaapkamerraam de ravage al gezien en kwam spoedig met zaklantaarns en andere lampen te hulp. Veel viel er in het donker echter nog niet te doen omdat ook de straatverlichting was uitgevallen. En dus moest er worden gewacht tot het licht begon te worden. ,,Toen werd de schade ook pas in volle omvang duidelijk en beseften we pas goed hoe zwaar het huls eigenlijk was getroffen. Zelfs In de kamer waren stukken van het plafond stuk geslagen. De barsten in de zolderbalken waren duidelijk te zien. Alle ramen waren kapot en het regende in, zodat we bij buren zo gauw mogelijk alle huisraad in een schuur hebben gezet. De medewerking was werkelijk overweldigend, ook verder op de dag”, laat de getroffen Gardenier weten.

Knipsel ‘Huis wordt na blikseminslag niet meer hersteld’ – 10 september 1971

In dit knipsel van 10 september 1971 wordt gemeld dat het huis zal worden gesloopt. Zover kwam het gelukkig niet. na een opknapbeurt heeft de familie nog jaren in dit pand gewoond.

Piershil: huis wordt na blikseminslag niet meer hersteld

PIERSHIL – De woning Heullaan 1 in Piershil (zie foto), die op 29 juli door een zware blikseminslag werd getroffen, zal vermoedelijk niet meer worden hersteld. De gemeente, die eigenaar is van de woning, wil het huis alleen repareren en bestemmen voor gemeentewerkplaats, zo liet burgemeester P. G. Vries woensdagavond in de raad weten. De schade, die de blikseminslag aan de woning heeft toegebracht, is door de Technische Dienst Hoeksche Waard begroot op ruim f 29.000. De woning was verzekerd voor f 35.000; in september van
het vorig jaar was het verzekerde bedrag nog tot deze som verhoogd. Wat niet wil zeggen dat de gemeente daarmee geluk heeft gehad, want desondanks bleek de woning nog ver onderverzekerd. Een taxateur van de verzekeringsmaatschappij berekende dat nieuwbouw van het pand op f.50,000 neer zou komen, ten gevolge waarvan de verzekering ook maar 35/50 van de schade wil vergoeden; ofwel ongeveer f 20.500. Dat deed bij de raad nog wel enkele protesten rijzen. Zo zei het p.v.d.a.-raadslid P. van Prooyen: ,,Dat bedrag van f 50.000 is mijns inziens veel te hoog geraamd. Daar protesteer ik toch wel tegen. Waarom bent u met dit bedrag akkoord gegaan? De waarde van zo’n huis kan toch niet in acht maanden oplopen van f35.000 naar f.50.000″. Burgemeester P. G. Vries daarop: ,We hebben vorig jaar voor een groot aantal gemeentewoningen een procentuele verhoging van het verzekerde bedrag toegepast. Daarbij zijn we voor de woning Heullaan 1 van een te laag basisbedrag uitgegaan. Ook mij heeft die f.50.000 echter niet bevredigd, maar de Technische Dienst heeft me ten sterkste ontraden om arbitrage over deze kwestie te vragen. Ook de Technische Dienst komt op een bedrag dat tussen de f.45.000 en f.50.000 ligt”. De gemeente kocht de woning in 1966 voor f.15.000 en liet er destijds voor ongeveer f 10.000, aan opknappen.

Foto’s ‘Blikseminslag Heullaan 1’ – 1970

Updated: mei 22, 2024 — 12:47 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.