1950 – Naamlijst voor de telefoondienst

In de telefoongids van 1950 is goed te zien dat er in die jaren nog maar weinig straatnamen waren in Piershil. Diverse buitengebieden werden nog als A of B aangeduid. Vanwege de in elkaar overlopende gemeentegrenzen  was ook niet altijd voor iedereen duidelijk tot welk dorp ene bepaald adres behoorde. Om de klanten tegemoet te komen staan onder het kopje ‘Piershil’ ook diverse nummers uit Goudswaard en Zuid-Beijerland vermeld, allen gelegen vlakbij Piershil. Voor wat betreft Piershil (eveneens de adressen langs de dorpsgrenzen) wordt er op gewezen dat ook de gidsen van Goudswaard en Nieuw-Beijerland nog kunnen worden geraadpleegd.

Om te kunnen telefoneren moest men eerst naar het postkantoor op de Kade bellen. Vaak kreeg je dan Suze Groenenberg aan de lijn, zij verbond je dan door.

Kade

Voor wat betreft de Kade te Piershil staan er vier vermeldingen in de gids. Het postkantoor heeft als aanduiding Kade A155 gekregen, tegenwoordig is dat Kade 12. Het pand van Stok wordt tegenwoordig aangeduid als Kade 16 en het pand van Bakker is tegenwoordig nummer 8.

Kade 10 – A. Bakker

Kade 20 – T. Stok (Commiss. In aardappelen)

Kade 22 – M.M. Franke (Comm.)

Kade A155 – A. Groenenberg (Telef.stat.)

Voorstraat

De Voorstraat is goed vertegenwoordigd in de gids. Op het hoekje aan de zuidelijke kant was het huis van de dorpsagent gevestigd (Soeters), iets verder op nummer 6 woonde Koos van Bergeijk, die enkele jaren later de boerderij aan de Oudendijk overnam van zijn halfbroer Henk. De boerderij in de Voorstraat (waar nu de 5 herenhuizen staan) was waarschijnlijk ook in gebruik bij Klaas van Bergeijk, getuige de vermelding in deze gids. Later is Piet van Bergeijk op die Stee gegaan. Op Voorstraat 26 woonde nog de weduwe van de landbouwer Adam van Bergeijk, tegenwoordig wordt dit adres aangeduid als Voorstraat 20.

Voorstraat 2 – Rijks Politie (woonhuis postcommdt.)

Voorstraat 6 – Jac. van Bergeijk (Landb.)

Voorstraat 12 – K. van Bergeijk (Landb.)

Voorstraat 26 – A. van Bergeijk

Aan de westelijke kant was als tweede huis de smederij gevestigd (later ’t Hoekkie van Jos van Andel) van Gerrit van der Kuil. Na sloop aan deze westelijke zijde zijn de panden hernummerd, het pand is nu Voorstraat 1. Het pand van de timmerman De Pijper was in 1950 nog nummer 19, dat is nu nummer 13. Het café was destijds nummer 23, dat is nu nummer 17. De slagerij was destijds nog nummer 43, tegenwoordig is dat Voorstraat 27. De boerderij van Klaas van Bergeijk is gesloopt (Gemeentehuis) en de villa van C. van Schouwen is nu Voorstraat 37.

Voorstraat 3 – G.T. v.d. Kuil (Smed. hand. i. landb.werkt.)

Voorstraat 15 – Adr. Kooy (Secr. Ons Belang)

Voorstraat 17 – J. Hordijk (Dierenarts)

Voorstraat 19 – C. de Pijper (Timm., aann.)

Voorstraat 23 – café Weduwe H. ’t Hart & Zn.

Voorstraat 27 – W. Smits

Voorstraat 43 – H. Stuip (Slagerij en veeh.)

Voorstraat 47 – K. van Bergeijk (Landb.)

Voorstraat 53 – C. van Schouwen

Sluisjesdijk

Aan de oostelijke kant van de Sluisjesdijk was, vanaf de Voorstraat, de kleermakerij gevestigd van Van der Wel. Dit pand is gesloopt. De werkplaats en huis van Jan Rozendaal was gevestigd op nummer 19; dat is nu Sluisjesdijk 11. Sluisjesdijk 41 is tegenwoordig Sluisjesdijk 27.

Sluisjesdijk 1 – J.C.J. v.d. Wel

Sluisjesdijk 19 – J. Rozendaal (Timm., aann.)

Sluisjesdijk 41 – A. v.d. Hoeven (Transp.bedr.)

De winkel van Bijl is nu een woonhuis en heeft tegenwoordig als nummer 28, het huis en de werkplaats van Bosman is gesplitst in nummer 30 en nummer 32. De boerderij van Arie Bouman is nu hernummerd naar 50.

Sluisjesdijk 28 – A. Bijl (Winkel)

Sluisjesdijk 30 – B. Bosman (Windmolens en poldergemalen)

Sluisjesdijk 64 – Arie Bouman (Landb.)

Sluisjesdijk Zuid-Beijerland

Sluisjesdijk B198 – H. v.d. Linde

Molendijk

Hoewel de Molendijk één van de oudste straten is (samen met de Kade en de Voorstraat) staan er maar twee vermeldingen inde telefoongids van 1950. Molendijk 28 heet tegenwoordig Beatrixstraat 32 en de boerderij van Bruynzeel, gevestigd in de bocht Molendijk – Oudendijk, wordt nu aangeduid als Molendijk 2, de enige resterende bebouwing aan de Oostelijke kant van de Molendijk.

Molendijk 28 – K. Hollander (Veeverlosk.)

Molendijk 46 – L.A. Bruynzeel (Landb.)

Zwartsluisje

Het Zwartsluisje loopt bij de dromweg over in Zuid-Beijerland. Zwarsluisje 1 staat nog fier overeind en waar voorheen het bedrijf van Van de Lagemaat was gevestigd wordt nu aangeduid als nummer 4.

Zwartsluisje B 222a – N.H. den Hartog (Fruitkw.) post Z. Beijerland

Zwartsluisje 1 – J.J. Hordijk

Zwartsluisje 199b – A. v.d. Jagt (Visser) post Z. Beijerland

Zwartsluisje 6  – P.J. v.d. Lagemaat (Auto-, melk- en goed.verv)

Zwartsluisje 4 – H. Schut

Zwartsluisje B222 – P. Speelman (Fruitkwek.) post Z. Beijerland

Zwartsluisje B212 – P. Vos , Z.-Beijerland

Nieuwstraat

De Nieuwstraat in Piershil bestaat niet meer. Deze straat is in de jaren vijftig, enkele jaren na de aanleg, hernoemd naar de Koningin Julianastraat. De nummers zoals hier vermeldt zijn wel hetzelfde gebleven.  Op nr. 1 woonde zuster Oskam, de wijkverpleegster van het Groene Kruis. Op nummer 5 woonde Jan van ’t Hof, hij was de machinist van het poldergemaal aan de Sluisjesdijk.

Nieuwstraat 1 – Het Groene Kruis, Wijkverpl.

Nieuwstraat 3 – J. Rotgers

Nieuwstraat 5 – Machinist poldergemaal

Nieuwstraat 11 – J. Hooghart (Opz. Techn. Dienst Hoeksche Waard West)

Oudendijk

Oudendijk 3 – A. Greijn (Commiss. in granen en suikerbieten)

Oosthoek

Oosthoek 8 – G. Bijl (Landb.)

Oosthoek 27 – H.A. v.d. Linden (Landb.)

Heullaan

Heullaan 10 – E.P.J. v.d. Merwe

Goudswaard

Molendijk 100 – Bruinzeel (Landb.)

Molendijk 102 – R. ‘t Hart

Molendijk 98 – G. de Jong

Molendijk 81 – Jac. Schelling (Landb., hengsth., loondorser)

Hogendijk 9 – A. Niemansverdriet (Landb.)

Gebrokendijk 6 – J. Sneep (Landb.)

Gebrokendijk 1 – D. Boer

Diversen

De Hoeve Welgelegen wordt tegenwoordig aangeduid als Kostverlorendijk 3 te Piershil.

B7 – P.C. Vink (Landb.)

Hoeve Welgelegen – J. v. Bergeijk

A422 – H. Bouman (Landb.)

Diversen zonder adresaanduiding

Boot’s Service-station

Brandweer Centr. Meldingspost

Commandant

Gem. Secretarie

Pastorie Ned. Herv. Gemeente

Burgemeester (aanvr. Goudswaard)

P. v.d. Erve Pzn, Landb. Z.-Beijerland

Afbeelding ‘Naamlijst’ – 1950

voorpagina-1950 deel1 deel2 belangrijke-mededelingen-1950

Updated: februari 12, 2015 — 11:45 am

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.