1955 – Uitvoering Turnlust Goudswaard-Piershil

In 1955 gaf de in 1952 opgerichte gymnastiekvereniging uit Piershil en Goudswaard, genaamd Turnlust, een tweetal demonstraties. Eerst op het voetbalveld van Goudswaard, een week later op de wei van Andeweg in Piershil. De krant deed verslag!

Uitvoering Turnlust in Goudswaard (zaterdag 16 juli 1955)

Begunstigd door stralend zomerweer, hield de gymnastiekvereniging „Turnlust” te Goudswaard-Piershil haar jaarlijkse uitvoering. Om half drie werd een mars door Goudswaard gemaakt en het was een mooi gezicht, alle deelnemers/stern in hun fleurige kledij, voorafgegaan door een tamboer, te zien voorbij trekken. Het was jammer, dat het publiek zo weinig belangstelling toonde. Op het voetbalveld werd de uitvoering geopend met een korte toespraak door de presidente der vereniging, mevr. van Dijck, waarna een vlot en goed afgewerkt programma werd voorgezet. Achtereenvolgens zagen we oefeningen op de springkast door de kleine jongens en meisjes, oefeningen op de brug door de dames, grondgymnastiek door de heren, een mooie oefening op de evenwichtsbalk met pianobegeleiding, door de meisjes, waarna de jongens hun kunnen vertoonden op de springkast. In de daarop volgende pauze deed het orkestje van „Turnlust” zich horen, waarna het gymnastiekprogramma werd vervolgd met een vrije oefening door de heren. De kleintjes deden daarna hun uiterste best op de brug, waarna een mooie loopoefening volgde door de dames. De muziekvereniging „Volharding” speelde daarop enkele nummers, wat gevolgd werd door een baloefening door de dames. Bij deze oefening waren de dames gestoken in witte jurkjes, hetgeen een prachtig effect opleverde. De jongens lieten zien hoe ze konden bokspringen, waarna een mooie doch moeilijke kringoefening volgde door alle meisjes. Tot slot lieten de heren ons zien, wat ze inmiddels bereikt hebben met oefeningen op de springkast. Uit alles bleek, dat de gymnasten sinds de uitvoering behoorlijke vorderingen hebben gemaakt, het optreden mag gezien worden. Voor de volstrekte orde die er heerste, kwam de leraar, de heer Van Leeuwen een pluim toe. Het richten bij verschillende oefeningen liet echter nog wel eens te wensen over. Hierop moet nog meer de nadruk gelegd worden. In Piershil wordt Zaterdag een uitvoering gegeven.

PIERSHIL Turndemonstratie (zaterdag 23 juli 1955)

Zaterdagmiddag gaf de gymnastiekvereniging „Turnlust” van Plershil-Goudswaard met alle leden onder leiding van de heer Van Leeuwen een demonstratie op de weide van de heer Andeweg. Met de drumband van de muziekvereniging .,De Bazuin” uit Oud-Beijeriand voorop werd eerst een rondgang door het dorp gemaakt. Burgemeester van Dijck, de beide wethouders van Piershil, de loco-burgemeester van Nieuw-Beijerland, de heer Van Rij, de artsen Tol en Waardenburg waren gedurende de gehele uitvoering aanwezig. Mevr. Van Dijck zei in haar openingswoord verheugd te zijn over de grote opkomst. Alle pessimisme ten spijt, groeit de vereniging behoorlijk; zij telt momenteel 160 leden. Spr. hoopte, dat b. en w, van Plershil al het mogelijke zouden doen om de beschikking te krijgen over een goed sportveld, waaraan werkelijk behoefte bestaat. Deze wens werd eveneens geuit door do heer Van Leeuwen. In vlot tempo werd hierop het programma afgewerkt. De heer Van Leeuwen weet behalve vaart ook de nodige variatie in het gebodene te brengen. De heel kleinen waren het eerst aan de beurt, de grote meisjes voerden brugoefeningen uit, de heren sprongen en rolden over de springmat. Onder piano-begeleiding van mej. Lenie Ampt volgden rustige oefeningen voor de grote meisjes over de evenwichtsbalk, Vol vuur sprongen de jongens van 10-11 jaar over de springkast, die steeds iets hoger werd gesteld, Een alleraardigst nummer. In de pauze zorgde de drumband en het orkestje van Turnlust onder leiding van de heer Waleboer voor een prettige afwisseling. Met grote aandacht werd vooral de oefening gevolgd waarbij alle dames verschillende danspassen uitvoerden; niet alleen door de correcte en soepele wijze van uitvoering, maar ook door het massale optreden trok dit belangstelling. Na enkele nummers op de plano door de heer Borgman, volgde de baloefening der dames in keurige costuums. Jammer was dat het oneffen terrein wel eens de oorzaak was dat deze oefening niet geheel vlot verliep. De heren zorgden voor een sluitstuk met élan. Ongetwijfeld kan „Turnlust” terugzien op een prettige middag. Alle leden van „Turnlust” hebben laten zien, dat er in vergelijking niet vorig jaar vorderingen zijn gemaakt en de heer Van Leeuwen weet, behalve hoe een gevarieerd programma in elkaar te zetten, op een prettige manier leiding te geven.

Foto’s Goudswaard – 16 juli 1955

Op het terrein van Goudswaardse Boys, langs het Spui. Tot halverwege de jaren zestig (toen het terrein aan de Vaartweg in gebruik genomen werd) speelde Goudswaardse Boys op een veld op het griendgors bij Ampt, aan de haven en langs het Spui.

Foto Piershil – 23 juli 1955

De gymnastiekvereniging voor Goudswaard en Piershil, zoals op de vlag is te zien, tijdens de rondgang door Piershil. De politieman die gebogen praat met de man in het zijspan is agent Jan Soeters. De vaandeldrager is Arie Radewalt, Greet Hoefman draagt de Nederlandse vlag, links van Greet (achter de twee jongetjes) staat Annie Bakker.

Deze foto werd gemaakt op de Molendijk van Piershil, net ten noorden van de molen Simonia. Destijds woonde links de familie Veerman, verderop was de pomp van Klokkenburg.

 

Annie van Strien-Bakker: Op onderstaande foto’s zie je mijn vader (het zal wel in Piershil zijn geweest, gezien de dijk op de achtergrond), ook de vriendin van de sportleraar en dhr. Jan van Bergeijk.

…en hier een foto van de herengroep, de foto is genomen bij de achterdeur van de openbare school, daarin was volgens mij ook de gymzaal. Achteraan links staat Nico Bakker, rechts vooraan gehurkt zijn Ad en Jan van Bergeijk.

Updated: mei 2, 2020 — 1:21 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.