1959 – Piershil kan tevreden zijn

In de lokale krant (Nieuwsblad van de Hoeksche Waard) van 31 december 1959 verscheen een jaaroverzicht met nieuws over alle dorpen. Ook over Piershil werd een artikel geschreven met de nieuwsfeiten uit 1959.

Knipsel ‘In Piershil kan men beslist tevreden zijn’ – 1959

Eigenlijk moeten de Piershillenaren wel zeer tevreden zijn over het afgelopen jaar. Natuurlijk zullen er nog wel heel wat punten op het verlanglijstje staan van burgemeester Vries en zijn schepenen, maar dat tekent juist een gezonde gemeente, die vooruit wil. Tot stand kwam er in elk geval voor de bevolking zelve heel wat, want in juli werd besloten tot de elektrificatie van de Nieuw-Piershilseweg, waardoor er nu nog maar één huis in Piershil van elektriciteit verstoken is. De Molendijk en de Sluisjesdijk werden verbeterd, en drie bejaardenwoningen en negen woningwetwoningen worden in de Prins Bernhardstraat gebouwd. Maar er werd nog veel meer gebouwd dit jaar en het meest spectaculaire daarvan is wel het nieuwe wijkgebouw van het Groene Kruis, waarvoor de bevolking zo spontaan een deel van het benodigde geld bijeen bracht. De opening geschiedde in juli, maar eind oktober werd nog een gebouw, aan de Julianastraat, officieel geopend. Het was de nieuwe diepvrieskluis. Dat waren dus twee gebouwen, die de volksgezondheid beslist ten goede zullen komen. Maar het zijn niet alleen gehouwen, waardoor Piershil van gezondheid zal gaan stralen, ook de frisse buitenlucht moet het hare kunnen bijdragen, en daartoe werd begin oktober door de v.v. Piershil een nieuw voetbalterrein in gebruik genomen. Burgemeester Vries zeide die dag trots te zijn op de eendracht van zijn burgerij, die zoveel tot stand vermocht te brengen. Automatiseerde de P.T.T in maart het telefoonnet, de raad stelde f 1200,— beschikbaar om de verkeerstafel een goed onderkomen te verlenen boven een garage aan de Voorstraat. Het is een pracht lokaal geworden. Ook de brandweer, B.B. en E.H.B.O. hebben hier een onderdak voor hun bijeenkomsten gevonden. Ook weer een gevolg van voorbeeldig samenwerken. De vroede vaderen hadden ook wel iets over voor hun eigen huisvesting. Daartoe werd de raadszaal een fleuriger aanzien gegeven en half november had men een eerste bijeenkomst in deze gerestaureerde vergaderruimte. Toen kwam ook het verzet van de kerkeraad van de Herv. Gemeente in behandeling tegen het voornemen van de raad de begraafplaats uit te breiden tot ongewezen, want voorlopig zal van der de ramen van de consistorie-kamer. Maar dit verzet werd af-praktisch gebruik van deze grond niet komen, zo verzekerde burgemeester Vries. Jammer, dat de toren en de kerk zodanig in vervallen toestand verkeren, dat van restauratie geen sprake meer kan zijn. Wel heeft de kerk een grote onderhoudsbeurt gegeven en zal de gemeente aan de toren onderhoudswerken verrichten, zodat het geheel er in elk geval op vooruit gaat. In de raad van 6 december werd een sluitende begroting aangeboden. Verder werd toen besloten met de R. T. M. samen een abri te plaatsen en enkele kruispunten buiten de gemeente van een betere verlichting te voorzien. Een minder prettige gebeurtenis was een grote brand in januari, waarbij veel vee om het leven kwam. Daar de vuilnisophaaldienst, die van Zuid-Beijerland wordt „gehuurd”, niet gratis geschieden kan, werd een heffing van f 5,— ingesteld. Op 18 maart werd aan de heer G. J. Veerman, landbouwersknecht op het bedrijf van de heer P. Vink, de ere-medaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt.

piershil-jaaroverzicht-knipsel-31dec1959

Updated: februari 12, 2015 — 11:32 am

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.