1960 – Piershil worstelde met woningnood

In het ‘Hoekschewaardje’ van 31 december 1960 werd teruggekeken op het afgelopen jaar. Woningnood in Piershil, maar wel een nieuwe speelweide. 

Knipsel ‘Piershil worstelde met woningnood’ – 31 december 1960 

Piershil worstelde in het afgelopen jaar met het woningprobleem, zoals zovele jaren daarvoor. In 1960 echter nog meer, omdat de toewijzing van woningwetwoningen zo laag was. In zijn nieuwjaarsrede liet burgemeester Vries een somber geluid horen over deze materie en terecht, want Piershil mocht aanvankelijk maar vier woningen bouwen. Later is dit aantal met één verhoogd. Zij zijn momenteel aanbesteed en zullen in het nieuwe jaar worden opgetrokken. Toch was er nog een aantal mensen gelukkig met nieuwe woningen, want de toewijzing-1959 was groter geweest. Er konden er uit het contingent-1959 twaalf gebouwd worden, die eind 1960 klaar kwamen. Zij konden ook reeds toegewezen worden. De verfraaiing van de omgeving van de Ned. Herv. Kerk, die in het begin van het jaar op het programma stond, kon niet ter hand worden genomen, omdat daarvoor enkele woningen moeten worden sloopt, waarvoor vervangende woonruimte nodig is. Die is nu verkregen na de oplevering van de twaalf nieuwe woningen, zodat, de verfraaiing in het nieuwe jaar aan de beurt zal komen. De woningnood gaf burgemeester Vries op 8 april aanleiding zich te richten tot de agrarische en industriële bedrijven en deze op te wekken over te gaan tot ’t zelf bouwen van woningen. De verklaring paste geheel in het somber woningperspectief. Voor de R.T.M.-passagiers werd een abri gebouwd.

De verbetering van de Heullaan ook voorkomend op het verlanglijstje in het begin van het jaar, kon ook nog niet haar beslag krijgen. Zij word echter wel aanbesteed en met de voorbereidende werkzaamheden wordt omstreeks de jaarwisseling begonnen. In de nieuwbouw werd een moderne straatverlichting aangebracht. De modernisering van de andere verlichting in de gemeente is aanstaande. Het G.E.B. te Dordrecht heeft er een plan voor opgesteld dat in 1961 uitgevoerd zat worden. Do jeugd van Piershil had een best jaar, want er kwam een jeugdspeelweide, een terrein waar de jongere Jeugd overal zen behoefte aan heeft om vrij op te kunnen voetballen, spelen enz. Wat dit betreft is Piershil vele gemeenten in onze omgeving voor, want overal is de behoefte aan dergelijke speelterreinen groot. De Piershilse gemeenschapszin sprak ook hier weer een duchtig woordje mee, want met vereende krachten werd er afgerasterd en geëgaliseerd. Zo doet men dat in Piershil! Op 21 november nam de gemeenteraad van Plershil een zeer belangrijk besluit. De vroedschap verklaarde zich in principe bereid de gemeente garant te stellen voor de rente en aflossing van een geldlening van f 60.000, of een zelfde bedrag te voteren voor de bouw van een dorpshuis. Aan een huis heeft Piershil beslist behoefte, al zou het slechts voor de bejaarden zijn, die daar hun bejaardenmiddagen kunnen houden waar zij in 1960 mee zijn begonnen. Voor de jeugd zal de bouw van een dorpshuis ook perspectieven openen, want In het dorpshuis zal aan de leerlingen van de belde scholen gymnastiekonderwijs kunnen worden gegeven. Onder voorwaarde, dat het gebouw voor dat doel zal worden gehuurd, verleende de raad de hierboven genoemde medewerking. Het dorpshuis zal beheerd worden door een stichtingsbestuur. Ds. W. Okken herdacht begin april de dag, waarop hij voor 35 jaar werd bevestigd als predikant. Ds. Okken, die op 18 juli 1948 in Piershil bevestigd werd, maakte dit jaar een reis naar Israël. Over hetgeen hij tijdens die reis heeft gezien, heeft hij in het afgelopen jaar enkele lezingen gehouden, o.m. in Piershil en Goudswaard. De heer A. Hoepel was op 27 april 75 jaar in het kleermakersvak. En om te besluiten met iets wat karakteristiek is voor de Piershilse gemeenschap: in oktober kreeg Annie ’t Hart, die al vijftien jaar haar woning vrijwel niet heeft kunnen verlaten als gevolg van een ziekte, tot haar grote verrassing een televisietoestel aangeboden. De gelden waren bijeengebracht door twee buren, die daarvoor bij deze en gene in Piershil hadden aangeklopt en nergens voor dovemansoren behoefden te spreken.

piershil-woningnood-jaaroverzicht-1960

Updated: februari 12, 2015 — 11:31 am

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.