1975-2011 – Volkstuinvereniging

In 1975 werd in Piershil de Volkstuinvereniging opgericht. In de krant verscheen destijds een aankondiging van de eerste stappen.

Knipsel ‘Oprichting Volkstuinvereniging Piershil – 1975

Omdat in ons overvolle land steeds meer grond nodig is voor huizenbouw en industriële projecten, blijft er steeds minder land over voor recreatiedoeleinden. Vooral Zuid-West Nederland en de laatste tijd ook de Hoeksche Waard dreigen van deze verre van gunstige ontwikkeling het slachtoffer te worden. Voor de houders van volkstuinen in de Hoeksche Waard is er dan bovendien nog het gevaar, dat zij in het kader van de ruilverkaveling hun vertrouwde stukje grond zullen verliezen. Een goede reden dus om de handen ineen te slaan en gezamenlijk te komen tot de oprichting van een volkstuinvereniging, die de plicht zal hebben ervoor te waken, dat de tuinliefhebbers ook na de ruilverkaveling niet met lege handen komen te staan. Een volkstuinvereniging van nationale omvang bestaat in Nederland al geruime tijd. Vertegenwoordigers van deze organisatie hebben nu bij het Ministerie van C.R.M. toezeggingen weten te verkrijgen omtrent het voortbestaan van deze bedreigde tak van recreatie in ons overvolle land, eventueel door middel van een subsidieregeling. Op het internationale volkstuinderscongres, dat in 1974 te Amsterdam werd gehouden, zei bijvoorbeeld Prins Claus, de beschermheer van de vereniging: “Voor de totstandkoming en instandhouding van comlexen volktuinen is, dunkt mij, een belangrijke taak weggelegd voor de gemeentebesturen. Deze zal tot uitdrukking moeten komen zowel bij de planvorming als in het concrete planologische beleid. Voor U, als volkstuinder, is het belangrijk, dat U uw gerechtvaardigde belangen middels een duidelijke stem naar voren brengt”. En onlangs nog stelde staatssecretaris Meijer, dat volkstuinen een bijzonder hoog sociaal rendement opleveren en als zodanig voorzien in een stijgende behoefte aan zinvolle recreatie in en om de woonkernen. Een en ander leidt nu tot pogingen te komen tot de oprichting van een volkstuinvereniging Piershil, die de belangen van de volkstuinders aldaar zal behartigen. Daarvoor is de steun nodig van vele geïnteresseerden en betrokkenen. De eerste stap op deze weg is dan ook het houden van een openbare vergadering op donderdag 12 juni aanstaande, die om 20.00 uur zal beginnen in het zaaltje van het dorpscafé te Piershil, dat ons voor deze gelegenheid welwillend door de eigenaar, de heer W. Bisdom, is afgestaan. Op deze avond zullen de problemen, waarmee de volkstuinders te Piershil te kampen hebben aan de orde worden gesteld. Bovendien zal een hoofdbestuurder van de landelijke vereniging vragen beantwoorden en een consulent van de Rijksvoorlichtingsdient films vertonen. Of een ander een succes zal worden, hangt af van de liefhebbers van deze boeiende hobby. De organisatoren van de avond hopen in ieder geval op een grote opkomst.

piershil-knipsel-volkstuinvereniging-1975

Updated: april 7, 2024 — 11:03 am

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.