1884 – Beroepen in Oud-Beijerland (Kohier)

Dit artikel is gepubliceerd in de Hoeksche Waard Exclusief van 22 januari 2019 (website HWE). U kunt dit artikel downloaden in PDF-formaat: HWE-beroepen-obl-22jan2019

1884: Oud-Beijerlandse beroepen en welstand

Het ‘Kohier van den hoofdelijken omslag’ uit 1884 geeft een goed inzicht in de Oud-Beijerlandse beroepen en welstand aan het einde van de negentiende eeuw. De suikerfabriek was er nog niet, het zou nog drie jaar duren tot de oprichting van de NV Oud-Beijerlandsche Hoogdruk Waterleidingmaatschappij. Andere tijden dus. Als gevolg van een pokkenepidemie, begonnen in 1883, liet bijna 4% van de dorpsbevolking het leven. De schrik zat er goed in, getuige een bericht in de Brielsche Courant. Welgestelden uit Oud-Beijerland gingen via het veer bij Nieuw-Beijerland naar Hekelingen, om zich in het geheim te laten vaccineren. De pontbaas streek veel fooi op in die dagen, zijn discretie werd gewaardeerd.

De top 5 van welgestelden

Bijna een kwart van de gemeentelijke inkomstenbelasting werd betaald door de vijf rijkste Oud-Beijerlanders. Veruit het meest (576 gulden) werd betaald door notaris Adr. Van Weel. Vanaf juli 1849 had hij zitting in Provinciale Staten, ook was hij voorzitter van het plaatselijke eeuwoude leesgezelschap ‘Vriendschap en Leeslust’. Op de tweede plaats de weduwe P. Hoogenboom, met een aanslag van 317 gulden. Zij voerde de lijst aan van de beroepsgroep ‘zonder beroep’. Deze zeer vermogende groep betaalde ruim een kwart van de totale belastingopbrengst. Veelal personen die fortuin vergaarden door familiebezit, erfenissen of verkoop van bedrijf of bezit. De rentmeester D.K. Hannick betaalde 197 gulden, gevolgd door de kolenhandelaar Anthonie van Ooijen en de apotheker W.M. Kok (ieder 145 gulden). Willem Kok schonk dat jaar ook 250 gulden aan het armengesticht, ter gelegenheid van het huwelijk van zijn zoon.      

Van burgemeester Crans tot bode Hempel

Burgemeester Pieter Hendrik Crans, burgemeester vanaf 1877, betaalde 10 gulden. Beduidend minder dat de doctoren Kommer Lodder (56 gulden) en Johan Hers (24 gulden). Gemeente-architect Fop Smit betaalde 12 gulden belasting. Hij bouwde o.a. de politiepost op het Marktplein en de scholen in Piershil, Nieuw-Beijerland, Heinenoord en Blaakschedijk. Kantonrechter A.W. v.d. Hoop werd aangeslagen voor 22 gulden, 3 meer dan klerk Meerten de Vries. Ook Griffier J.K. van Weel (12 gulden), deurwaarder Jan Bon (16), arts Arie Hoogwerf (5) en postdirecteur A. Boot (12) betaalden de gemeentelijke inkomstenbelasting. De inners van alle belastingen betaalden zelf ook belasting. Gemeentelijk ontvanger Lodewijk Rank, ontvanger der registratie A.G. Stork en Rijks ontvanger Jan Adam Vlug betaalden respectievelijk 6, 34 en 24 gulden. De boodschapper van al het dit slechte nieuws, bode Arie Hempel, werd aangeslagen voor een gulden.  

Jacques Smit & SS Oude Maas

Havenmeester was Cornelis Stolk, hij betaalde 4 gulden. Voerman Jan Vermaat betaalde bijna het dubbele, hij bestuurde met paarden of ossen bespannen wagens. Tien koetsiers (wagenaars), van Johannes Swank tot Cornelis Veldhoen betaalden 1 tot 3 gulden. Er waren drie wagenmakers actief, Jacques Smit betaalde 4 gulden. Jacob Blom, kapitein op de stoomboot ‘Oude Maas’, werd aangeslagen voor 5 gulden. Zijn boot kwam dat jaar in het nieuws doordat vanwege een te late aankomst vele Oud-Beijerlanders niet konden stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing.  

Brood, vlees & melk

Zeventien bakkers waren actief in 1884. Cornelis Boender werd aangeslagen voor 16 gulden, zijn naamgenoot Anthonie Jan Boender betaalde slechts 2 gulden. In de middenmoot (7,5 gulden) zat de banketbakker Johannes van Schaik. Van de zes melkboeren betaalde J.K Preesman (6 gulden) het meest, Arie Groenenboom (1 gulden) het minst. De slagersfamilie Brussaard (16, 12 en 6 gulden) had alleen concurrentie van ‘vleeschhouwer’ Salomon Boers (2 gulden). De als ‘slagter’ werkzame Corstiaan Weeda kreeg een aanslag van 1,25 gulden.

Drank & handel

Aangeslagen werden de drankhandelaren Arie Zeevaarder (7,5 gulden) en wed. P. van Roon (5 gulden). Bierslijter (café-eigenaar) Engel Achterberg betaalde 3 gulden, drie keer zoveel dan zijn concurrent J. van Driel. Grutter Abraham Dirkzwager, hij verkocht het door de molenaar tot grut gemaalde graan, kreeg een aanslag van 5 gulden. Aan koopmannen geen gebrek in Oud-Beijerland: 39 van hen betaalden de gemeentelijke belasting. Anthonie van Ooijen (145 gulden) en Ph. Goudsmids (109 gulden) betaalden veruit het meest. Veel minder betaalden bijvoorbeeld Arie Smidt (48 gulden), Huig de Koning (34 gulden), Pieter Korporaal (5 gulden) en Arie Both (1 gulden). Boekhandelaar W. Hoogwerf betaalde 10 gulden. De 61 winkeliers in het dorp vormden de grootste groep belastingbetalers: Pieter de Koning betaalde 60 gulden, gevolgd door A.D. Vollenweider (56 gulden), Hartog Koopman (44 gulden) en A. Taselaar (24 gulden). De winkeliers N. Cohen (3 gulden), Jan Mozeres (2 gulden), Pieter Gunsten en Huibrecht Mens (ieder 1 gulden) betaalden beduidend minder belasting. Arie Kruithof betaalde in de beginjaren van zijn sigarenimperium 10 gulden.

Metselaars, smeden en timmermannen

Vijf metselaars, van wie Willem Bottenberg (12 gulden), Gooij Pijl (12 gulden) en Jan van Bezeij (10 gulden) opvallend veel belasting betaalden. Er waren zes smeden actief, Johannes Blommendaal betaalde met 12 gulden het meest. Beduidend meer dan Cornelis Snijders (1 gulden) en Amelius v.d. Heuvel (1,25 gulden). Van de acht timmermannen kregen Jacob Weeda (14 gulden) en Adrianus van Trigt (7,5 gulden) de hoogste aanslag.

Hoekschewaardse namen

Acht griendmannen werkten in de uiterwaarden, waaronder Paulus Weeda, Bastiaan Brussaard en J. van Dijk. Zij betaalden tussen de 1 en 2 gulden. Tussen de 33 geregistreerde vlassers bestond een enorme diversiteit in de afdracht. Zo betaalde Adrianus van Gelder (89 gulden) het meest en o.a. Jan Hoogenboom (1 gulden) het minst. Andere koplopers waren Adr. Willemstein (51 gulden) en D. Hoogenboom (44 gulden). Slechts elf arbeiders betaalden deze belasting, ieder 1 gulden. Onder hen bekende familienamen als Dirk van Driel, Willem Groeneweg, Arie de Reus, Arie Snijders en Jilles Kooy.  De 26 landbouwers betaalden bedragen tot 73 gulden. Aart den Hartigh het meest, Arie de Koning het minst. Dat veel Hoekschewaarders afstammen van deze landbouwers blijkt wel uit veel van deze familienamen: Andries van Driel, Laurentius Koenraadt, Leendert Herweijer, Dirk Fonkert, Schilm Voordendag, Jacob Mast, Gerrit Schelling, Arie Monster, Cornelis de Koning, Gerrit Hollaar en Arie Goudswaard. K.H.A. de Koning betaalde als enige veehouder belasting: 54 gulden.

Eén gulden

De zes kleermakers betaalden tussen 1 en 5 gulden ieder. Daniel Wienes het meest, Jacob Schelling en Korstiaan Schipper het minst. Veel Oud-Beijerlanders werden aangeslagen voor 1 gulden. Zoals de koperslagers M.G. Jansen en D.A. Ponsioen (zij vervaardigden voorwerpen van geslagen koper), koster Pieter van der Schoor, vervaardiger van vaten (kuiper) Jan van Ham, lijkbezorger (uitvaartverzorger) Leendert Kooijman,  de mandenmakers Martinus Fontein alsmede Johannes en Hannes Bongers, rietdekker Cornelis van Ruiven, schaapherder Otto v.d. Brink en zeilmaker Simon den Boer.

Een forse aanslag

Van de vijftien onderwijzers betaalden de meesten enkele guldens. De drie uitzonderingen vormden A. Jongejan (36 gulden), Arie Scheer en P.J. Baggerman (ieder 56 gulden). Pastoor A. Looyaard betaalde 10 gulden, predikant Herman Cramer 14 gulden. Predikant A. van Coeverden betaalde beduidend meer: 60 gulden. Ook de rentmeesters Jacob Verhagen (44 gulden) en D.K. Hannick (197 gulden) kregen een forse aanslag.

Diversiteit aan beroepen

De diversiteit aan beroepen was enorm. Aangeslagen voor bedragen onder de tien gulden werden hofmeester P.N. Zimmerman, borstelmakers Sijbrand en Eliza de Vroedt, boekhouder D.W. Huender, goudsmid Arie Stolk,  horlogemaker Dirk van Prooijen, logementhouders Hendrik de Visser, J.B. Uil en de weduwe P. den Hartigh, de machinisten Gerrit Bisschop en A.L. Biesta, nachtwakers Willem Baars en Cornelis Meinster, rijksveldwachter Willem Vonk, scheepstimmermannen J.J. van Steenbergen en  Jan Smit, elf schippers (zoals Arie Verloop, Arie Blom en Arie Kooijman), schoenmakers Jan Waarts, J.H.J. Weeda en Lodewijk Hempel, telegrafist L.W. den Broeder, touwslagers Albert en Eliza Heilema en Willem Kooijman, tuinmannen Jacobus Boeve en Willem Bezemer, veearts Fulp van Rij, de schilders W. van Steenbergen, Martinus Rijnbende, Abraham Mullaard en Bastiaan Schelling. Ook weesvader J.G. Lodder betaalde deze belasting als hoofd van het weeshuis. We sluiten het overzicht af met misschien wel de bekendste Oud-Beijerlander. De zadelmaker Arie de Koning betaalde in dat jaar 22 gulden. Uit de zadelmakerij zijn de KONI-fabrieken ontstaan. Zijn pandje op het Marktplein is in authentieke staat gehandhaafd en is als privémuseum ingericht.

Kohier van den hoofdelijke omslag

Na de ondertekening van de gemeentewet op 29 juni 1851 werd in alle gemeentes de hoofdelijke omslag belasting ingevoerd. Deze belasting vormde een belangrijke pijler waarop de gemeentelijke begroting werd samengesteld. Ook werd met deze voorganger van de gemeentelijke inkomstenbelasting het plaatselijk bestuur bekostigd. De belasting werd van 1851 tot 1922 geheven op basis van het geschatte of vermoede inkomen. Dit gebeurde op basis van uiterlijke kenmerken, zoals woonruimte, bezit en werk. Het register (kohier) dat is gebruikt voor dit artikel geeft aldus een aardige indruk van de welstand in Oud-Beijerland in het jaar 1884. Tevens ontstaat een vrij compleet beeld over de diversiteit van de beroepen in die tijd. In totaal werd er in dat jaar voor ‘vijf duizend zevenhonderd dertien gulden’ aan omslagbelasting geïnd. Het kohier is op 21 januari 1884 voorzien van de namen van P.H. Crans (burgemeester) en J. Verhagen Jz (secretaris) namens de gemeente Oud-Beierland en van de heren Fock en Tavenraat namens de Provincie Zuid-Holland. Niet alle Oud-Beijerlanders zijn opgenomen in dit kohier. Over een bevolking van ‘5204 zielen’ werd de totale opbrengst van dat jaar opgehoest door 415 bewoners. Het minimale loon, benodigd om te kunnen leven, werd van het van het geschatte inkomen afgetrokken. Wie bij deze berekening in de min kwam te staan werd vrijgesteld van de belasting. En dat was in 1884 een groot deel van de bevolking. (Het volledige kohier is te raadplegen via de website piershil.com).

Afbeeldingen Kohier 1884

Downloaden:

Gehele Kohier downloaden: klik hier

kohier-1884-oudbeijerland-01

kohier-1884-oudbeijerland-02 kohier-1884-oudbeijerland-03 kohier-1884-oudbeijerland-04 kohier-1884-oudbeijerland-05 kohier-1884-oudbeijerland-06 kohier-1884-oudbeijerland-07 kohier-1884-oudbeijerland-08 kohier-1884-oudbeijerland-09 kohier-1884-oudbeijerland-10 kohier-1884-oudbeijerland-11 kohier-1884-oudbeijerland-12 kohier-1884-oudbeijerland-13 kohier-1884-oudbeijerland-14 kohier-1884-oudbeijerland-15 kohier-1884-oudbeijerland-16 kohier-1884-oudbeijerland-17

Teksten Kohier 1884

De belasting werd per wijk en per straat geheven. In het onderstaande overzicht ziet u verschillende kolommen. Van links naar rechts bevatten die kolommen deze informatie:
(1) volgnummer, (2) wijknummer, (3) huisnummer, (4) naam (soms met de voornaam afgekort), (5) betekenis van de eventuele afkorting (deze kolom komt niet uit het kohier maar is door mij toegevoegd), (6) beroep en (7) het bedrag per hoofd (het bedrag dat de betrokkene dus moest betalen).

oud-beijerland-1884-beroepen-01 oud-beijerland-1884-beroepen-02 oud-beijerland-1884-beroepen-03 oud-beijerland-1884-beroepen-04 oud-beijerland-1884-beroepen-05 oud-beijerland-1884-beroepen-06 oud-beijerland-1884-beroepen-07 oud-beijerland-1884-beroepen-08 oud-beijerland-1884-beroepen-09

De volledige lijst van beroepen (tekst)

Weel van Adr.  notaris
Hoogenboom P wed  zonder
Hannick D K  rentmeester
Ooijen van Anth Anthonie koopman
Kok W M  apotheker
Schelling Klaas  zonder
Ph Goudsmids  koopman
Gelder van Adrianus  vlasser
Driel van L J wed  zonder
Hartigh den Aart  landbouwer
Linden vd Pieter  zonder
Schelling J wed  zonder
Driel van Andries  landbouwer
Koenraadt Laurentius  landbouwer
Koning de Pieter  winkelier
Coeverden Adriani van G L D  predikant
Baggerman P J  onderwijzer
Dijk van S wed  zonder
Vollenweider A D  winkelier
Scheer Arie  onderwijzer
Lagestee Jan  zonder
Fonkert Klaas  zonder
Lodder Kommer  doctor
Herweijer  Leendert   landbouwer
Schipper Corn D Cornelis zonder
Willemstein Adr  vlasser
Koning de K H A  veehouder
Breesnee Pieter  landbouwer
Schipper Karel  koopman
Fonkert Dirk  landbouwer
Voordendag Schilm Schilleman landbouwer
Smidt Arie  koopman
Mast Jan  zonder
Verhagen Jacob  rentmeester
Mast Jacob  landbouwer
Koopman Hartog  winkelier
Hoogenboom D  vlasser
Schipper J wed  zonder
Vink Jan Pieter  landbouwer
Hoogenboom W  landbouwer
Ligtenstein Abram  koopman
Koning de Bart GZ  landbouwer
Jongejan A  onderwijzer
Koning de Huig  koopman
Schipper Leendert Kz  koopman
Stork A G  ontvanger der registratie
Gelder van Ahas  vlasser
Vlieger de Hend. hendrik vlasser
Brussaard Arie  zonder
Maris Cornelis  zonder
Langerveld Abrah  landbouwer
Schutter wed  zonder
Vink Alexander  vlasser
Sull van J.A. wed  zonder
Dijk van Simon  vlasser
Schelling Gerrit  landbouwer
Schipper Leendert Jz  koopman
Vlug Jan Adam  rijks ontvanger
Taselaar Anth  winkelier
Aarsen van H G A wed  zonder
Bouman A wed  zonder
Hers J F Ph  doctor
Opprel H wed  zonder
Duijser Bernardus  zonder
Goudswaard Arie  landbouwer
Linden vd Arie  vlasser
Koopman Jacob  winkelier
Hoop vd A W ds  kantonrechter
Noorlander Jacobus  winkelier
Bochove van Leendert Chrz  zonder
Koning de Arie  zadelmaker
Hollaar Gerrit  landbouwer
Crans Pieter Hendik  burgemeester
Sluijmer Hendrik  koopman
Ruiter de Hendrik  zonder
Meerten van Vries de A B  klerk
Vink G wed  zonder
Hoogenboom Arie  vlasser
Groot de Arie  koopman
Haaks Gerrit  winkelier
Hoogenboom Kor Pz  vlasser
Boender Cornelis  bakker
Linden vd Jan Pz  koopman
Verhagen Leendert  landbouwer
Waal vd Hugo  landbouwer
Bon Jan  deurwaarder
Fonkert Pieter Kz  landbouwer
Brussaard Mart  vleeschhouwer
Snijders Hendrikus  zonder
Vroedt de D wed  zonder
Weeda Jacob  timmerman
Cramer Herman  predikant
Baars Alexander  landbouwer
Groenenboom Pieter  landbouwer
Kouwenhoven Pieter  winkelier
Schipper Korst. Kz Korstiaan koopman
Vermeer Hendrikus  koopman
Brussaard Bastiaan  vleeschhouwer
Koning de P wed  zonder
Smit Fop  architect
Weel van J K Mr  griffier
Berg van den L wed  zonder
Boot A  postdirecteur
Ruiter de Jan  winkelier
Voordendag Anth Anthonie zonder
Dijk van Cornelis  vlasser
Dijk van Jan Cz  vlasser
Bottenberg Willem  metselaar
Pijl Gooij  metselaar
Blommendaal Johs Johannes smid
Kuijk van Willem  bakker
Linden vd Adrianus  winkelier
Korporaal Arend  winkelier
Looyaard A  pastoor
Verlinde D wed  zonder
Kruithof Arie  winkelier
Willigen vd G wed  zonder
Bochove van Jacob  koopman
Hoogwerf Wilm Az  boekhandelaar
Gelder van Cornelis  vlasser
Monster Arie  landbouwer
Aarsen van A A  winkelier
Bezeij van Jan  metselaar
Vroedt de Cornelis  winkelier
Vermaat Jan  voerman
Zeevaarder Arie  slijter
Donk Dirk  vlasser
Bison Johs Corn Johannes Cornelis zonder
Sneep Cornelis  zonder
Laban Huibrecht  onderwijzer
Driel van Jan  zonder
Schaik van Johs Johannes banketbakker
Monster Leendert  zonder
Vlasblom Laurens  winkelier
Herweijer Jacob  landbouwer
Dijk van Simon Jr  vlasser
Koning de Bart Az  zonder
Hoogenboom Corn Jz Cornelis vlasser
Kop vd Albert Krijn  winkelier
Trigt van Adr Adrianus timmerman
Molegraaf Arie  koopman
Rank Lodewijk  gemeentelijk ontvanger
Waardenburg Simon  vlasser
Molendijk Herman  landbouwer
Bisschop Gerrit  machinist
Ruiter de Willem  bakker
Hoogenboom P wed  zonder
Visser de Hendrik  logementhouder
Schutter Arie  zonder
Bisschop J wed  zonder
Hoogwerf Willem Wz  vlasser
Wiebes B M  winkelier
Uil Johs Berns Johannes Bernardus logementhouder
Steenbergen van P  winkelier
Brussaard Jan  vleeschhouwer
Smit Pieter  timmerman
Hoogwerf Arie  arts
Wap Petrus  zonder
Kraayo Jan  winkelier
Keizerwaard Jan  winkelier
Eyckman H J Ph  zonder
Cohen Samuel Mozes  zonder
Wiebes Daniel  kleermaker
Roon van P wed  slijtster
Hoogenboom Leendert  zonder
Dirkzwager Abrah Abraham grutter
Boer den Pieter  bakker
Korporaal Pieter  koopman
Vroedt de Jan  winkelier
Schoor vd P H  koopman
Blom Jacob  kapitein
Goudswaard Anthonie  landbouwer
Zimmerman P M  hofmeester
Steenbergen van J J  scheepstimmerman
Steenbergen van W  verwer
Smit Jacques  wagenmaker
Schipper Adrianus  koopman
Stolk Cornelis  havenmeester
Schoord vd Jan  koopman
Baars Cornelis  vlasser
Bochove van Leent CZ Leendert zonder
Linden vd Bastiaan  winkelier
Engelen Theodoor  bakker
Rij van Fuljo Fuljo of Tulp veearts
Schipper Arie  kleermaker
Linden vd Laurens  zonder
D W Huender  boekhouder
Karreman Johs Johannes onderwijzer
Schipper Corn Kz Cornelis winkelier
Baars Arie  vlasser
Jongh de M A wed  zonder
Monster Pieter  winkelier
Zoeter Johannes  winkelier
Wed Vink Johan  zonder
Koning de Cornelis  landbouwer
Visser Teunis  zonder
Both Jan  winkelier
Hulema L wed  zonder
Prooijen van Dirk  horlogiemaker
Verlinde Jan  smid
Heeren van Cornelis  winkelier
Kooijman Arie  schipper
Driel van Arie  winkelier
Vink Gerrit  vlasser
Hoogenboom Pieter  vlasser
Sijde vd Willem  winkelier
Leenen van Dingeman  winkelier
Blom jan  schipper
Fonkert H wed  zonder
Schipper Jilles  koopman
Linden vd Frans  smid
Kimmel Johannis  smid
Stolk Arie  goudsmid
Bezeij van Daniel  metselaar
Leijdekker G K  zonder
Willigen vd Jacob  koopman
Veldhoen Cornelis  wagenaar
Achterberg Engel  bierslijter
Groeneveld Cornelis  koopman
Vroedt de Sijbrand  bezemmaker
Gelder van Matthijs  zonder
Vroedt de Eliza  bezemmaker
Boender Corn Pz Cornelis wagenaar
Preesman J K   melkboer
Preesman A P  winkelier
Hoogenboom Engel  zonder
Waardenburg Wouter  winkelier
Bentum Bastiaan  bakker
Cohen Nathan  winkelier
Kraak Johannes  koopman
Schoor vd J wed  zonder
Kuijk van Paulus  zonder
Smit Jan  scheepstimmerman
Blom Hendrik  zonder
Hartigh den P wed  logementhoudster
Camuze F A  kleermaker
Dijk van J G  griendman
Boeve Jacobus  tuinman
Boers Salomon Sr  vleeschhouwer
Geloof van ’t Teunis  wagenaar
Hoogwerf Pieter  winkelier
Driel van Annetje  zonder
Vollenhoven Leendt Leendert winkelier
Veerman A wed  zonder
Baars Willem  nachtwaker
Boers Salomon Jr  koopman
Schenk Hjjme  bakker
Roon van Willem  winkelier
Weeda Hendrik  timmerman
Rijnbende Martinus  verwer
Boer den Lijbert  vlasser
Diepenhorst J G  wagenmaker
Brussaard G wed  zonder
Verlinde Andries  winkelier
Tol Izak  koopman
Baars Teunis  koopman
Oioijen van Anth Hz Anthonie koopman
Bongers Frans  melkboer
Boender Ant Jan Anthonie bakker
Mullaard Abrh Abraham verwer
Vonk Willem  rijksveldwachter
Schaik van A A G  zonder
Schaik van Elizab Elizabeth zonder
Berg vd Nathan  koopman
Mozeres Jan  winkelier
Laan van der Johs Johannes bakker
Zon van J wed  winkelierster
Braber Willem  schipper
Modders G A   koopman
Scheer T G  onderwijzer
Bochove van Anth Lz Anthonie bakker
Fonkert Dirk Dz  zonder
Groenenboom Joris  zonder
Vugt van Cornelis  winkelier
Korpershoek Cornelis  melkboer
Driel van Gijsbert  winkelier
Lagerwerf Ingen  vlasser
Vervelde Adrianus  melkboer
Weeda Corstiaan  slagter
Berg vd Arie  schipper
Heilema Eliza  touwslager
Heilema Albert  touwslager
Hoogenboom Elizab  Elizabeth vlasser
Dijk van J B  griendman
Wijntje J wed  zonder
Jong de Aart  zonder
Linden vd Willem  schipper
Hoogwerf Jan Wz  vlasser
Leenen van A K  zonder
Roodt Benjamin  koopman
Verhagen Jacob Lz  bakker
Knegt de Jan  melkboer
Hoek F wed  zonder
Boer den Teunis  vlasser
Biesta A L  machinist
Dam van J W  winkelier
Goudswaard Jacobus  winkelier
Hoek Jaqus Jacques? winkelier
Stoker Jan  metselaar
Blom Pleun  schipper
Veldhoen Klaas  wagenaar
Waardenburg Gerrit  zonder
Bison Roelof  zonder
Heuvel vd Amelius  smid
Prieelle de Jan  zonder
Koning de Arie Pz  landbouwer
Berg vd Pleun  vlasser
Gelder van Anthonie  winkelier
Waarts Jan  schoenmaker
Baars Jan  wagenmaker
Weeda Paulus  griendman
Stolk Bastiaan  griendman
Blom Elias  schipper
Dijk van Jan Johz  winkelier
Boender Jan Pz  wagenaar
Linden vd Jacob  winkelier
Kooijman Hendrik  bakker
Linden vd W wed  zonder
Leefsma Levie  onderwijzer
Steenhoek Ingen  koopman
Lodder J G  weesvader
Broeder den L W  telegrafist
Bochoven Jan  kleermaker
Haaks Jan Willem  vlasser
Visser Arie  wagenaar
Schoor vd Jan Pieter  winkelier
Bezemer Willem  tuinman
Fol vd Abraham  arbeider
Kooijman Leendert  lijkbezorger
Hartingsveld van H  winkelier
Weeda J H J  schoenmaker
Boer den Simon  zeilmaker
Pieters Arnoldus  bakker
Meinster Cornelis  nachtwaker
Degeling Adrianus  bakker
Snijders Cornelis  smid
Schelling Bastiaan  verwer
Vollenhouw Wijnand  vlasser
Driel van J J  bierslijter
Waardenburg Arie  winkelier
Schoor vd Pieter  koster
Hoogvliet Arie  winkelier
Zandvliet van Arend  schipper
Pelt van Jacob  winkelier
Erp van Cornelis  schipper
Hempel Arie  bode
Schelling Jacob  kleermaker
Smit Johannes Fz  timmerman
Brink vd Otto  schaapherder
Ruiven van Cornelis  rietdekker
Driel van Dirk  arbeider
Kooijman Willem  touwslager
Simons Anthonie Sr  koopman
Munnickhof H J wed  zonder
Smit Gerrit Fz  winkelier
Houtman Jacobus  winkelier
Meeldijk Anthonie  koopman
Both Thijs  koopman
Swank Johannes  wagenaar
Kouwenhoven Adrianus  arbeider
Ekelenburg van Mart  timmerman
Wildt vd Cornelis  arbeider
Brussaard Bastiaan  griendman
Jansen Mar Gerh  koperslager
Verhorst A A  onderwijzer
Hempel Lodewijk  schoenmaker
Ham van Jan  kuiper
Gelder van Bastiaan  winkelier
Sijde vd Arie  arbeider
Gunsten Pieter  winkelier
Jong de Leendert  zonder
Eck van Adrianus  bakker
Snelleman Anthonie  schipper
Boer Dirk  timmerman
Ouden den Bastiaan  griendman
Beversluis F G  timmerman
Brussaard Bart J  griendman
Stolk Jan  griendman
Rij van Hendrik  wagenaar
Visser Jan  koopman
Heus de Cornelis  winkelier
Hoogwerf Hendrik  winkelier
Hof van ’t Pieter  koopman
Heeren van Jacob  winkelier
Hof van ’t Jan  zonder
Boomgaars Willem  vlasser
Kramer Gerrit  vlasser
Schipper Albertus  wagenaar
Simons wed  winkelierster
Kater de Jan  onderwijzer
Versluis Pieter  onderwijzer
E J Valois  onderwijzeres
S H Boer  onderwijzeres
Bokhout Gerrit  onderwijzer
Beukelman Doen  onderwijzer
Groeneweg Willem  arbeider
Reus de Arie  arbeider
Hoek Dirk  koopman
Snijders Arie  arbeider
Jonas Dirk  wagenaar
Bochove van Cent  koopman
Fontein Martinus  mandenmaker
Schipper Korstiaan  kleermaker
Kooy Jilles  arbeider
Beversluis Hendrik  bakker
Ponsioen D A  koperslager
Dubbeld Jacobus  zonder
Mens Huibrecht  winkelier
Groenenboom Arie  melkboer
Hoogenboom Jan Jz  vlasser
Verloop Arie  schipper
Molendijk Pieter  onderwijzer
Snijders Arie  arbeider
Bongers Johannes  mandenmaker
Bongers Hannes  mandenmaker
Holleman Bart  arbeider
Both Arie  koopman
Updated: mei 21, 2020 — 10:28 am

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.