1963: Herdenking 10 jaar Watersnoodramp

Drijvend vee, verwoeste huizen, radeloze mensen, evacuering . . . behalve in ‘s-Gravendeel en Strijen ook in Numansdorp. Puttershoek werd in de oostelijke en westelijke flanken gewond. Andere gemeenten in de Hoeksche Waard liepen ernstige materiële schade op. Enkele waren zo gelukkig voor het water bewaard te blijven. De laatsten zonden arbeidskrachten naar hun minder gelukkige buurgemeenten om, waar het maar kon de helpende hand te bieden . . . .

In Numansdorp, dat met ‘s-Gravendeel en Strijen tot de meest geteisterde gemeenten uit deze streek behoorde, speelden zich hartverscheurende taferelen af. De ene dijk na de andere begaf het en velen werden door het water overrompeld. ’s Zondagsmorgens om ongeveer negen uur stroomde het water het dorp in. In de nacht die vooraf ging, hadden zich in de reeds overstroomde gebieden in de omgeving van Numansdorp afgrijselijke tonelen afgespeeld. Mannen, vrouwen en kinderen liepen in een waanzinnige angst over de dijk en smeekten om hulp. Burgemeester De Zeeuw was ‘s-nachts o.a. op de Schuring, een zwaar geteisterd deel, aanwezig. Twee gaten van 150 en 30 meter werden in de Schuringsedijk geslagen, 67 mensen vonden de dood. Zuid-Beijerland heeft geen doden te betreuren gehad. Niettemin is de toestand in de eerste dagen na de stormvloed ook daar bijzonder kritiek geweest. In de hoofdwaterkering sloeg het water een aantal flinke gaten, waardoor de Eendrachtspolder vol liep. Het binnenstromende water was uiterst gevaarlijk voor de dijk, waarlangs de meeste woningen van Zuid-Beijerland stonden en die de polder Groot Zuid-Beijerland beschermde. Een precair punt was de dorpssluis die het dreigde te begeven. Met man en macht is men er in geslaagd, een catastrofe af te wenden. Wel werden veel huizen vernield. De bewoners van de Nieuwendijk hebben in de rampnacht bange uren doorgemaakt. Slachtoffers vielen hier echter niet. Helaas wel op Tiengemeten, dat voor 60% moest worden geëvacueerd. Puttershoek werd in het oosten en westen van de gemeente geteisterd. Enkele woningen stortten in, 90 gezinnen moesten de wijk nemen naar elders. Bijzonder kritiek was de toestand aan de Blaakschedijk. Het versterken met zandzakken had hier aanvankelijk geen resultaat, tenslotte overwonnen de verbeten vechters echter. De Molendijk werd eveneens zwaar beschadigd. In de richting van ‘s-Gravendeel viel het ene gat na het andere. Slachtoffers vielen in Puttershoek niet te betreuren. Maasdam werd, in vergelijking tot andere gemeenten niet bijzonder ernstig getroffen, hoewel verschillende huizen in het water kwamen te staan. Het meeste gevaar kwam hier van de Bonaventurasedijk, waar het water over heen begon te lopen. Met inzetting van alle krachten werkte men aan het ophogen van de dijk met zandzakken. Een geluk was, dat de wind naar het westen begon te draaien, waardoor het water van de dijk werd afgestuwd. Er verdronken geen mensen, de veestapel daarentegen werd ernstig getroffen. De dorpskom van Goudswaard bleef bespaard omdat de dijk, die achter het dorp van de haven naar de molen loopt, behouden bleef. Droog bleef het echter niet. In de Molenpolder kon de dijk het niet meer houden. ’s Nachts om vier uur kwam het water erover. Toch hield de dijk stand. Maar een nieuwe dijkdoorbraak volgde, de Korendijkpolder kwam blank te staan en ’s avonds stroomden de huizen vol. In Piershil werden alle huizen, die aan de buitenkant van de waterkerende dijk stonden, zwaar beschadigd. Nieuw-Beijerland kwam er gelukkig af. Enkele woningen op de Spuidijk liepen wat schade op, maar dat was alles. Wel was de toestand zeer kritiek. Even voorbij de molen verzakte het binnentalud van de dijk en bij de Brede Hoek was de toestand zeer ernstig. Ook van de andere zijde begon de dreiging door een dijkbreuk in de buitendijk van de polder Klein Piershil. Wanhopig ging men door met het leggen van zandzakken. Omdat er bij Goudswaard een dijk bezweek, zakte hier eindelijk het water.

Dat was de toestand in februari 1953, nu tien jaar geleden. Men zat niet bij de pakken neer. IJlings ging men aan het werk om de dijken te dichten, de vruchtbare landen droog te malen. Giften uit de gehele wereld stroomden naar Nederland. „Beurzen open, dijken dicht !” was het devies. En dat gebeurde. De pijn om verloren familieleden of vrienden was er, maar het leven ging door. Ingenieurs ontwierpen plannen, om de lage landen achter de dijken voor altijd veilig te doen zijn. Zo ontstond het Deltaplan, dat nu gedeeltelijk al is uitgevoerd. Ook in onze omgeving ging men aan het werk. De dijken in de Hoeksche Waard werden hoger en sterker gemaakt, maar nog altijd zijn er twee zwakke schakels aanwezig: Puttershoek en Oud-Beijerland. „Het zijn delen van de waterkering, die in de bebouwde kom vallen. Die leveren altijd moeilijkheden op” zei de heer M. Allewijn, hoofd van de technische dienst van het Waterschap De Dijkring Hoekse Waard ons desgevraagd. Enkele delen van de afdamming bij Puttershoek zijn al uitgevoerd. In het Lorregat zit een uitwateringssluis. Voor het aansluitende dijkvak worden voorbereidingen getroffen, maar de zaak zit hier vast op een aantal onteigeningen. Van de kant van het gemeentebestuur van Puttershoek krijgt men, aldus de heer Allewijn, alle medewerking wat betreft de toewijzing van woningen aan personen, die hun huis aan het Weverseinde wegens de maatregelen moeten verlaten. Ook in Oud-Beijerland is de waterkering nog niet voldoende versterkt. Het eerste deel van de nieuwe dijk ten noorden van het dorp is klaar. De keersluis in de haven ook. Het is de bedoeling, dat deze alleen bij hoog water dicht gaat. Hoe hoog de stand van het water moet zijn voor de sluis wordt gesloten is nog niet bekend, deelde de heer Allewijn mee. Nu resten nog de twee dijkvakken aan weerszijden. De heer Allewijn verwachtte, dat het oostelijk deel dit voorjaar zal worden aanbesteed. De westelijke kant is voorlopig nog niet aan de beurt. Hiervoor zijn de onderhandelingen bezig met de belanghebbenden, aldus de heer Allewijn, die verder meedeelde, dat een aantal percelen al in bezit is van het Waterschap.

Knipsel ‘Herdenking 10 jaar Watersnoodramp’ – Nieuwsblad voor de HW 1 februari 1963

Klik op het knipsel voor een vergroting

Updated: januari 30, 2021 — 2:55 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.