2014 – Burgerparticipatie leeft in de gemeente Korendijk

Een jaar geleden organiseerde de gemeente Korendijk twee bijeenkomsten voor inwoners die zich, naar aanleiding van de in alle dorpen gehouden burgeravonden, hadden aangemeld voor één van de drie meedenkgroepen Economie, Openbare Ruimte en het Sociaal Domein. Het oorspronkelijke doel was om mee te denken hoe de leefbaarheid in Korendijk in stand te houden ondanks bezuinigingen.

Tijdens deze avonden vormde zich 1 thematische Meedenkgroep Economie waarin inwoners uit de 4 kernen zitting hadden. Voor alle andere zaken vonden de inwoners het logischer om dorpsgericht aan de slag te gaan. In de verschillende kernen leven niet altijd dezelfde problemen en heeft men vaak andere verwachtingen, doelen of wensen.
Het college van Korendijk was benieuwd hoe het de groepen vergaan is in het voorbije jaar en tot welke resultaten de onderlinge contacten hebben geleid. Op maandag 1 december kwam men bij elkaar in het gemeentehuis van Korendijk om verslag te doen.

Meedenkgroep Economie
Arie Slingerland, voorzitter van de Meedenkgroep Economie, gaf aan dat deze club praktisch te werk wil gaan. Zij heeft de onderwerpen Woningbouw, Inkoop en Recreatie & Toerisme gekozen om als eerste aan te pakken. Hierover zijn inmiddels al gesprekken geweest met het college van B&W, dat positief tegenover de plannen staat. Binnenkort ontvangt de Meedenkgroep een uitnodiging voor een gesprek over de financiële paragraaf.
Burgemeester Stoop gaf aan dat, met wederzijds respect voor de politieke en bestuurlijke ruimte, de gemeente het een stimulans vindt om de dialoog met de Meedenkgroep Economie voort te zetten.

De vertegenwoordigers uit de vier dorpen gaven door middel van een presentatie of mondeling verslag aan wat zij in afgelopen jaar gedaan hebben om tot een dorpsvereniging te komen.

Nieuw-Beijerland
Een mooi resultaat tijdens deze avond was de ondertekening van een convenant tussen de gemeente en De Filopopers, Dorpsvereniging Nieuw-Beijerland. Martijn Verweijen, voorzitter van De Filopopers, gaf aan dat de groep een dorpsvisie heeft ontwikkeld en wil gaan voor het algemeen belang. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een multifunctioneel centrum waar ook jonge ondernemers kunnen huren, de veiligheid van het fietspad N217, een wandelroute rond het dorp aansluitend op de toekomstige RTM-route, nieuwe beplanting rondom de oude begraafplaats, die wordt onderhouden door vrijwilligers.

Piershil
Corrie Heijkoop was aanwezig namens de Stichting Swaneblake. Deze stichting richt zich op het in standhouden en vergroten van de leefbaarheid in Piershil. Sinds vorig jaar is het aantal actieve leden toegenomen en zijn er diverse activiteiten georganiseerd. De stichting geeft sinds enige tijd een blad uit dat huis aan huis wordt verspreid. Op die manier vraagt de Stichting ook om input van de bewoners, zodat de stichting een intermediairsrol kan vervullen richting de gemeente. Verder worden weer voorbereidingen getroffen voor de jaarlijkse kunst- en cultuurmarkt in juni 2015.

Zuid-Beijerland
Kees Lagendijk sprak namens het Comité Dorp Zuid-Beijerland. Het comité wil een aanspreekpunt zijn voor de inwoners van Zuid-Beijerland, geen klachtenbureau. Daar is het ServiceMeldPunt (SMP) van de gemeente voor. De dorpsuitbreiding Noord Oost, de dijkverzwaring, de windturbines, het ophalen van het oud papier, dat zijn zaken waar inwoners van Zuid-Beijerland het comité over heeft aangesproken zodat men de belangen van Zuid-Beijerland beter onder de aandacht kan brengen bij de gemeente.

Goudswaard
Wim Borsboom, interimvoorzitter van Dorpsvereniging Goudswaard (DVG) deed verslag van de zoektocht naar nieuwe bestuursleden. De twee algemene leden bijeenkomsten die in juni en november gehouden zijn, brachten wel 28 nieuwe leden op. Helaas waren er desondanks onvoldoende kandidaten om zitting te nemen in het bestuur. Het interimbestuur heeft op basis daarvan moeten concluderen dat de DVG kennelijk geen draagvlak meer heeft bij de inwoners van Goudswaard en daarom ophoudt te bestaan.

Foto ‘Convenant ondertekend’ – 1 december 2014

Martijn Verweijen ondertekent, in het midden burgemeester Stoop. Rechts penningmeester Rianne Frisart van dorpsvereniging De Filopopers.

burgerparticipatie-korendijk

Updated: februari 8, 2024 — 6:54 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.