De trots van de Hoeksche Waard is jarig

Dit artikel is gepubliceerd in de Hoeksche Waard Exclusief van 21 augustus 2018 (website HWE). U kunt dit artikel downloaden in PDF-formaat: HWE-Eeuwfeest RSG-HBS-21aug2018

Op zaterdag 22 september 2018 wordt het honderdjarig bestaan van het Hoeksch Lyceum (voorheen Rijks HBS en RSG Hoeksche Waard) gevierd. Niet zomaar een feestje of een ‘reünietje’, de organisatie pakt groot uit. In de afgelopen eeuw had de school een grote maatschappelijke betekenis, met als gevolg dat tussen de 1500 en 2000 bezoekers (verspreid over het programma) zullen worden verwelkomd. De school bloeit, de trots van de Hoeksche Waard is nog altijd een broedplaats van jong talent.

Jacob de Vries (64) is docent Geschiedenis en Maatschappijleer en werkt sinds 1 augustus 1977 bij de school. Net als Rene Renes is hij nauw betrokken bij de organisatie van het eeuwfeest. De onlangs gepensioneerde Renes was vanaf 1 augustus 1978 in dienst, als docent, eindexamensecretaris en in de schoolleiding.

Jullie kennen de school door en door. Zouden jullie het Hoeksch Lyceum eens willen typeren?
De Vries: Een school met kansen voor iedereen, iedereen is welkom. Het ontwikkelen van talent staat hoog in het vaandel. De kernwaarden ‘Samen’, ‘Respect’, ‘Betrokkenheid’ en ‘Vertrouwen’ horen bij deze school. Qua marktaandeel hebben we de laatste 10 jaar flinke stappen gemaakt, een stijging in een krimpende markt.
Renes: Inderdaad. Het totale volume aan leerlingen dat de basisschool verlaat wordt steeds kleiner, desondanks is ons volume niet kleiner geworden. We genieten vertrouwen van de ouders en de leerlingen komen graag naar onze school. Bij de laatste uitslagen van het eindexamen was het opvallend hoeveel leerlingen boven hun instroomadvies een diploma hebben behaald. We sluiten niemand uit, iedereen krijgt hier een kans zich te ontwikkelen. Kortom, het beleid ‘kansen bieden’ werpt de vruchten af.
Wanneer zijn jullie gestart met de organisatie van het eeuwfeest?
Renes: Twee jaar geleden heb ik bij de schoolleiding aangegeven dat het eeuwfeest aanstaande was. Als reactie werd mij gevraagd eens te onderzoeken op welke manier het jubileum vorm gegeven kon worden. Ik heb een draaiboek gemaakt met diverse mogelijkheden. Voor de datum van het feest konden we kiezen uit diverse momenten uit de ontstaansgeschiedenis. Rondom de verhuizing van de school schreef geschiedenisdocent Philip Perneel een prachtig boek: ‘Zeventig jaar in de Hoeksche Waard, 1918 – 1988’. We wisten derhalve dat we bijvoorbeeld konden kiezen voor de datum waarop de opdracht is gegeven een school te stichten. Maar ook het moment waarop de eerste steen werd gelegd van het H.B.S.-gebouw of de dag waarop in de gemeenteraad overeenstemming werd bereikt over het geld leek geschikt. We hebben uiteindelijk gekozen voor het moment waarop de eerste lessen werden gegeven. Omdat het nieuw schoolgebouw toen nog niet klaar was gebeurde dat in een oude bewaarschool, in september 1918 aan de Oost-Voorstraat van Oud-Beijerland. Op basis van het draaiboek heeft de schoolleiding vervolgens aan Jacob de Vries gevraagd om leiding te geven aan een commissie, dat was een jaar geleden.
En hoe is die commissie te werk gegaan?
De Vries: De harde kern van de feestcommissie bestaat uit 10 personen, maar we hebben van veel meer personen binnen en buiten de school hulp gehad. Ook gepensioneerde docenten bleken bereid om te helpen bij de organisatie. Wat hebben eerst alle aandachtsvelden in kaart gebracht, commissieleden gaven daarbij aan welk facet zij voor hun rekening wilden nemen. De diversiteit van activiteiten is enorm, van catering tot het doorploegen van oud-leerling lijsten. Die lijsten zijn gedigitaliseerd en zo is een netwerk ontstaan. We zijn begonnen met maandelijkse vergaderingen, naar mate het feest naderde vonden de overlegmomenten steeds frequenter plaats.
Het feest is verdeeld over twee dagen. Wat is daar de gedachte achter?
De Vries: Die keuze is gemaakt omdat het feest uiteraard ook bedoeld is voor de huidige leerlingen van onze school. Met de start van het feest op een lesdag hebben we daar vorm aan gegeven. In samenwerking met de ouderraad is voor alle leerlingen een mooi programma opgesteld voor vrijdag 21 september. De dag daarna is het feest voor iedereen, ook alle oud-leerlingen en oud-medewerkers zijn dan welkom. Het programma op zaterdag 22 september is zo opgezet dat er veel gelegenheid is om bij te praten met elkaar.

De band met school, het bijpraten, dat is een belangrijk doel van de reünie?
Renes: Zeker. Onze oud-leerlingen hebben een gevoel van trots wanneer ze op hun schooltijd terugkijken. Dit is een buitenkans om weer eens met elkaar te kletsen over verleden, heden en toekomst. Maar het feest is ook een moment om te benadrukken dat onze school al 100 jaar bestaat!
De fusies van de laatste decennia zijn wellicht wat verwarrend. Voor wie is de reünie nou eigenlijk bedoeld?
De Vries: Dat was inderdaad wel een punt van discussie, als commissie zijn we hierover in overleg getreden met de directie. In het uiteindelijke besluit kon iedereen zich vinden. De oorsprong van onze school ligt in de Rijks H.B.S. aan de H.B.S.-laan. De voortzetting daarvan is ons huidige gebouw aan de Hoefsmid. Leerlingen en medewerkers uit deze twee gebouwen zijn dus gekozen als uitgangspunt. Praktisch is dat ook de beste oplossing, omdat we anders ruimteproblemen krijgen bij de ontvangst van alle gasten.
Wat is het lastigst om zo’n feest te organiseren?
De Vries: De diversiteit. Er zitten heel veel facetten aan de organisatie, het draaiboek is inmiddels van enorme omvang. Pas hebben we nog nagedacht over de doorstroom op het moment dat de deuren worden geopend. De beheersbaarheid van de massa vereist zorgvuldigheid. We verwachten veel bezoekers op zaterdag; het is zaak om te zorgen dat alle zaken daaromheen in orde zijn.
Renes: Denk ook aan het parkeren. We hebben een plan gemaakt en alle plaatsen genummerd tot aan de Spuioever toe. Er zullen pendelbusjes rijden, we krijgen daarbij hulp van de scouting. Er is nauw contact met alle buren hier, men is geïnformeerd m.b.t. de ‘overlast’. Op onze parkeerplaats komt een tent te staan van 30 meter lengte, zo’n prachtige van het oude circus van Toni Boltini.
Het feest kan beginnen?
Renes: Zeker. Op vrijdag is er tot 11.00 uur les, daarna is voor onze leerlingen het tot attractiepark omgetoverde sportveld geopend. Op het podium op ons basketbalveld zullen diverse acts optreden. Op zaterdag beginnen we om 12.00 uur met een lunch voor genodigden (alle oud-medewerkers van school), daarna volgt het reünie-programma. Oud leerling Jort Kelder is ook van de partij, hij verzorgt een quiz over het verleden van onze school.
De Vries: We hopen op een gezellige en drukke dag, als beloning voor alle moeite en energie. Veel oud-leerlingen, zelfs vanuit Amerika, hebben al geïnformeerd. Via de website en sociale media is de inschrijving geopend. Vanwege de grote belangstelling en de geldende evenementenvergunning hebben we te maken met een maximale capaciteit. Het aanmelden is mogelijk zolang de beheersbaarheid het toelaat.

Onze trots van de Hoeksche Waard

Onderstaand lied werd gezongen bij de opening van de nieuwbouw aan de H.B.S-Laan in 1920
Beijerland! Hier is uw school nu
Waar zo lang op is gewacht.
Beijerland! Houd haar toch in eere,
Waak voor haar bloei, geef acht!
Laat zij steeds hier blijven
Bron van energie en kracht.
Houd haar hoog en blijf haar eeren
Dat de tijd haar jaren spaart
Houd haar hoog en blijft haar eeren
Onze trots van de Hoeksche Waard

Updated: mei 22, 2020 — 9:34 am

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.