Wie helpt? Onderzoek Familie Kruithof – van Vuuren

Ik ben nu ongeveer twee jaar in rustig tempo het leven van mijn opa’s en opoes voor mijn kinderen/kleinkinderen in beeld aan het brengen. En daarin draait het om de Hoeksche Waard (Numansdorp/Zuid-Beijerland/Piershil). Grofweg gaat het om opa en opoe De Graaf (en hun gezin), om opa en opoe Kruithof (en hun gezin) en om mijn ouders (en hun gezin, t/m 1946 vertrek naar Den Haag).

Met vriendelijke groet, Frank de Graaf (1956) – fdegraaf@solcon.nl – 06-57145317 

Zie ook: 

Wie helpt? Onderzoek Gerrit de Graaf en Maaike de Graaf-Kruithof

Wie helpt? Onderzoek Familie De Graaf – Boender

Familie Kruithof – van Vuuren

Vraag 1:

Opa Jan Kruithof werd geboren op 4 december 1890 op Zuid-Beijerland. Hij is overleden op 2 juli 1971 en begraven in Numansdorp (80). Opoe Lijdia Kruithof – van Vuuren is geboren 16 juni 1897 in huis nr. 150 in Westmaas. Ze is overleden op 22 juli 1957 (60) en begraven op de algemene begraafplaats op Zuid-Beijerland. Wie weet hier nog iets van?

Vraag 2:

Opa Jan Kruithof en opoe Lijdia van Vuuren op Zuid-Beijerland. Mogelijk een verlovingsfoto omstreeks 1919. Wie weet hier nog iets van?

Vraag 3:

Opa Jan Kruithof en opoe Kruithof – van Vuuren. Hoogstwaarschijnlijk een trouwfoto van 12 mei 1920. Wie weet hier nog iets van?

Vraag 4:

Opa Jan Kruithof en opoe Lijdia van Vuuren. Haar ouders waren Marinus van Vuuren en Cornelia Trouw. De ouders van hem waren Jan Kruithof (geboren 1851/52 Numansdorp – overleden 15 februari 1920 Zuid-Beijerland) en Maaike van den Burg (getrouwd 16 februari 1875 Zuid-Beijerland) (geboren 1852/53 op Zuidland). Mijn moeder, Maaike de Graaf – Kruithof, is dus vernoemd naar haar oma. Wie weet hier nog iets van?

Vraag 5:

Opa Jan Kruithof en opoe Lijdia Kruithof – van Vuuren gingen op 12 mei 1920 wonen aan het door hem gekochte nieuwe huisje de Boendersweg B233 op Zuid-Beijerland. Dat huisje staat er nog als Oranjeweg 76 (pastelgeel).  Hier staat mijn moeder in 1925/1926 met haar moeder in de deuropening. Wie weet hier nog iets van?

Vraag 6:

V.l.n.r. Tante Cor Snijders-Kruithof (de zus van mijn moeder), opa Jan Kruithof, opoe Kruithof – van Vuuren en mijn moeder Maaike de Graaf-Kruithof (omstreeks 1940). Wie weet hier nog iets van?

Vraag 7:

Opa Jan Kruithof op de knieën op het land direct bij zijn huis aan de Boendersweg (nu: Oranjeweg). Intensief handwerk! Hij werkte als zelfstandig landarbeider en had een klein stukje akkerland. Misschien werkte hij daarnaast nog als dagloner bij een boer. Wie weet hier nog iets van?

Vraag 8:

Opa Jan Kruithof deed als 27-jarige op 7 april 1918 belijdenis in de Nederlands Hervormde gemeente op Zuid-Beijerland. Van mijn opoe Lijdia Kruithof – van Vuuren weet ik geen feiten over haar kerkelijke betrokkenheid. Feit is wel dat opa Jan Kruithof ergens in de jaren na het overlijden van zijn vrouw (1957) verhuist van de Boendersweg B233 naar de Dorpsstraat 237 op Zuid-Beijerland. In het lidmatenregister van de gereformeerde gemeente van Klaaswaal staat echter dat opa Jan Kruithof op Klaaswaal belijdenis deed op 18 juli 1947. Mogelijk dat opoe Lijdia Kruithof – van Vuuren ‘van huis uit’ al behoorde tot (de voorloper van) de gereformeerde gemeente van Klaaswaal.  In 1947 bestond de gereformeerde gemeente op Zuid-Beijerland nog niet als zelfstandige gemeente en viel onder die van Klaaswaal. ‘Mogelijk wordt met die ‘belijdenis voor de kerkenraad’ bedoeld dat hij tijdens een kerkenraadsvergadering van de gereformeerde gemeente op Klaaswaal ‘na beantwoording van de vier belijdenisvragen van Voetius’ daar als lid daar is aangenomen’, zo gaf een ‘kerkboekenschrijver’ mij als uitleg. De eerste dienst van de gereformeerde gemeente op Zuid-Beijerland vond plaats op 7 december 1948 in een lokaal van de openbare school daar. Enkele jaren werden de diensten in die school gehouden. Zuid-Beijerland was toen een afdeling van de gereformeerde gemeente van Klaaswaal. Op 21 maart 1953 – dus heel kort na de watersnood van 1953 – werd de gemeente geïnstitueerd. Verder wordt over opa Jan Kruithof vermeld dat hij op 1 februari 1968 is overgekomen naar Klaaswaal als belijdend lid van de gereformeerde gemeente te Zuid-Beijerland. Opoe Lijdia Kruithof – van Vuuren was al in 1957 overleden, dus was opa Jan Kruithof weduwnaar. Het ligt voor de hand dat hij eerder, bij de instituering (1953) van Zuid-Beijerland – mogelijk samen met opoe Kruithof (of die al eerder) – , vanuit Klaaswaal is overgeschreven naar die toen nieuwe gemeente op Zuid-Beijerland. Opa Kruithof heeft – als koster van het kerkje van de gereformeerde gemeente – dus nog gewoond aan de Dorpsstraat 237 (dat schreef hij als adres in een boekje) op Zuid-Beijerland. Omdat de kerk 235 als nummer had, zou de kosterswoning 237 als apart nummer kunnen hebben gehad. De richting van de nummering klopt dat met de positie van de kosterswoning. Wie weet hier nog iets van?

Vraag 9:

Dat kerkje van de gereformeerde gemeente op Zuid-Beijerland heeft gefunctioneerd van 1953 tot 1997. Oorspronkelijk was het gebouwd als café-restaurant, vandaar dat het kerkje in de volksmond de bijnaam ‘bierkerk’ bleef houden. Vanaf dat kostershuisje aan de dijk / Dorpsstraat 237 is opa Jan Kruithof op 14 december 1967 vertrokken naar bejaardenhuis De Buitensluis op Numansdorp voor zijn laatste levensjaren. Wie weet hier nog iets van?

Vraag 10:

Opa Jan Kruithof samen met mijn oudste broer Kees de Graaf, omstreeks 1966. Kees de Graaf werd geboren op 31 augustus 1942 op Zwartsluisje 1 (Piershil) in het huis waar mijn ouders Gerrit de Graaf en Maaike de Graaf-Kruithof na hun huwelijk op 20 februari 1942 ruim 4 jaar hebben gewoond. Wie weet hier nog iets van?

Updated: mei 24, 2021 — 10:15 am

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.