2023 – Stierenkeuring te Klaaswaal (1941)

Dit artikel is gepubliceerd in de Hoeksche Waard Exclusief van september 2023. U kunt dit artikel downloaden in PDF-formaat: hwe-09-2023-poster-stierenkeuring

Zeldzame poster toegevoegd aan de collectie Museum Hoeksche Waard

1941: Stierenkeuring te Klaaswaal

In een antiekwinkel in Brielle trof ik een bijzondere poster aan: Stierenkeuringen te Klaaswaal, op donderdag 20 maart 1941. Meteen denkend aan Museum Hoeksche Waard heb ik het ingelijste fraaie en vooral zeldzame exemplaar aangeschaft. Dini Heijden, vrijwilliger bij het museum, was verguld met deze gift. ,,We zijn er erg blij mee. De poster past prima in onze grupstal en maakt nu deel uit van de permanente expositie”.

De aankondiging in de krant

Deze keuring uit 1941 werd destijds als volgt aangekondigd in de krant:

Klaaswaal, één der beste districtskeuringen in Zuid-Holland de laatste jaren. In dit district heeft ongetwijfeld Hans 12595 S., die thans nog ter dekking staat bij Tol te Hekelingen, zijn sporen verdiend op het gebied der rundveefokkerij. Zijn zoons en kleinzoons trekken in dit district nog de volle aandacht. Van den laatsten jaargang was het hoofdzakelijk Oké 15251 S. van de stierhouderij Blaakschendijk, die in ’t district de Hoeksche Waard de trom sloeg. Ook dit district belooft weer een schoone dag te worden. In verband met de toenemende belangstelling tot aankoop van fokmateriaal van de Zuid-Hollandsche Eilanden kan een bezoek aan deze keuring ten zeerste worden aanbevolen.

Het aanplakbiljet ‘Stierenkeuringen’

De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland maken bekend:

dat in 1941 stierenkeuringen zullen worden gehouden overeenkomstig de bepalingen van het Reglement ter bevordering van de rundveefokkerij in de Provincie Zuid-Holland (Provinciaal blad no 15 van 1921);

dat de Provincie voor deze keuringen is verdeeld in 13 districten, en dat van de gelden, vanwege het Rijk en de Provincie ter bevordering van de rundveefokkerij beschikbaar gesteld, premiën zullen worden uitgeloofd, waarvan het aantal en het bedrag nader zullen worden bepaald, met dien verstande, dat alleen voor uitmuntende stieren premiën mogen worden toegekend;

dat de toegekende premiën slechts worden uitbetaald, indien de bekroonde stieren van de bekroning af tot 1 September daaraanvolgende in de Provincie Zuid-Holland, en wel in hetzelfde district, waarin zij zijn gekeurd (behoudens verkregen ontheffing van de Regelingscommissie) ter dekking zijn beschikbaar gesteld tegen een dekgeld, waarvan het maximum door de Regelings-commissie wordt vastgesteld;

dat de houder van een bekroonden stier verplicht is daarbij ten minste 50 verschillende koeien tot dekking toe te laten;

dat het zwartblaard of zwartwitkop Groninger veeslag uitsluitend in het 10e district (keurings-plaats Alphen aan den Rijn) en in het 11e district (keuringsplaats Sassenheim), en het zwartbont of Friesch-Hollandsch veeslag uitsluitend in de elf overige districten voor de bekroning in aanmerking zal komen;

dat eigenaren of houders van stieren, voor zoover zij keuring verlangen, verplicht zijn daarvan vóór den keuringsdag schriftelijk opgave te doen aan den Secretaris der Regelingscommissie (den Heer A. LOUTER, Oostenburgerdwarslaan 23 te Voorburg) op bij hem gratis verkrijgbaar gestelde formulieren, terwijl in elk district slechts die stieren kunnen mededingen, welker standplaats binnen het district is gelegen, tenzij hiervan in bijzondere gevallen door de Regelings-commissie, ingevolge art. 5 van het Reglement, afwijking is toegestaan;

dat voor stieren, welker afstamming van vaders- en moederszijde uit de stamboeken of uit de registers der vereenigingen niet bekend is, of waarvan de productiecijfers der moeders niet voldoende zijn, en van welke een verbeterende invloed op den veestapel kan worden verwacht, op de districtskeuringen diploma’s kunnen worden uitgereikt;

dat de Gemeente PUTTERSHOEK behoort tot het 3e district, omvattende de Gemeenten:

KLAASWAAL, NUMANSDORP, ZUID-BEIJERLAND, GOUDSWAARD, PIERSHIL, NIEUW-BEIJERLAND OUD-BEIJERLAND, HEINENOORD, PUTTERSHOEK, MIJNSHEERENLAND, WESTMAAS, STRIJEN, ‘s-GRAVENDEEL, MAASDAM,

en dat de keuring in dat district zal plaats hebben te KLAASWAAL op DONDERDAG 20 MAART 1941, des voormiddags te 10 uur. ‘S-GRAVENHAGE, 28 Januari 1941.

De Gedeputeerde Staten voornoemd, v. KARNEBEEK, Voorzitter. B. W. Th. SANDBERG, Griffier

Wat is een stierenkeuring?

Stierenkeuring verwijst naar het proces van het beoordelen van stieren, meestal op hun geschiktheid als fokdieren in de veehouderij. Tijdens een stierenkeuring beoordeelt een panel van deskundigen, waaronder dierenartsen, veehouders en juryleden, verschillende kenmerken van de stieren, zoals hun fysieke bouw, genetische eigenschappen, algemene gezondheid en temperament. Deze evaluaties helpen bij het bepalen van het potentieel van de stieren om gewenste eigenschappen door te geven aan hun nakomelingen, waaronder eigenschappen als grootte, spierontwikkeling, melkproductie (bij melkvee) en algemene genetische gezondheid. Bij de Stierenkeuringsevenementen worden vaak verschillende stierenrassen tentoongesteld, waarbij deelnemers hun dieren meenemen om te worden beoordeeld. De best presterende stieren worden erkend met prijzen of onderscheidingen, en ze kunnen gewilde fokstieren worden in de vee-industrie. Samenvattend is de stierenkeuring een essentieel onderdeel van de veehouderij, met als doel de kwaliteit en genetische eigenschappen van vee te verbeteren door zorgvuldige selectie en beoordeling van stierenkandidaten voor fokdoeleinden.

Wie is Arie Louter, de secretaris van de Regelingscommissie?

De geschiedenis van de familie Louter is nauw verbonden met ‘t Hof van Assendelft en Heinenoord. In het katern ‘t Hof van Assendelft -als muren konden spreken’ vindt u meer over deze familie, te koop in Museum Hoeksche Waard. Pieter Louter werd geboren te Rhoon en verhuisde in 1792 met vrouw en zoontje Arie naar Heinenoord. Hij werd rentmeester op ‘t Hof en in 1805 benoemd tot ‘adjunct-maire’ (gemeentesecretaris). In 1825 werd hij door Willem I benoemd tot de eerste burgemeester van Heinenoord, hij overleed op 29 augustus 1827. Ten tijde van deze poster uit 1941 pachtte nakomeling Arie Louter (geboren op 19 april 1885) de ‘Hoeve Soerabaya’ in Piershil. Deze aanduiding wordt tegenwoordig niet meer gebruikt, maar de boerderij aan de Nieuw-Piershilseweg 9 bestaat nog steeds en is sinds 1984 eigendom van de familie van Gilst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.