1908 – IJsvermaak in Piershil

Hoewel in Piershil nog geen ijsclub was opgericht in 1908 was er natuurlijk wel sprake van ijsvermaak, getuige onderstaand verslag uit de krant. Ook wordt de hoop uitgesproken dat e.e.a. een voorbode is van de oprichting van ‘onze ijsclub’. 

Knipsel ‘IJsvermaak in Piershil’ – 19 januari 1908

We behoeven hier heusch niet naar het beroemde Hitsersche Gat te trekken, om ijsvermaak te zien en te hebben! Dat leerden ons de mooie ijsdagen van deze week, toen ons Piershilsche Gat vanaf den hoogen tramdijk een alleraardigst schouwspel bood. Op de met vlaggen getooide banen waren Zondag, Maandag — en Dinsdag vooral, velen ,,eendrachtelijk bijeen” en zwierden en zwaaiden naar hartelust; nu en dan veel menschlievendheid betoonend ten opzichte van zwakkere broeders en zustertjes. Want er werden ook schuine schaatsen gereden, in meer dan één beteekenis! Vroolijkheid wordt vaak dwaasheid, doch dat is op het ijs geen zonde en geen schande. Laten de ouderen op zoo’n gezelligen dag gerust eens buiten de schreef gaan: de boog kan niet altijd gespannen zijn. Zoo dachten ook de getrouwde Jaepies, die heel aandoenlijk liepen te zingen over de misè-è è-re van hun armen, véél bezongen lotgenoot, maar onder den invloed van den ,,boerenpot met jongens” toch, gelukkig, lieten merken dat het bij henzelf nog niet zoo heel erg „misère” was. Ja, er heerschte een prettige geest, die bewaard bleef tot bij maneschijn, want toén nog maakten overigens zèèr ernstige menschen een rondedansje met ,,wij gaan nog niet naar huis” — al trokken ze dadelijk af. Een zeer wijze maatregel van het Dag. Bestuur, dat goed vond school te doen houden van 8.30 – 10.30 en van 11 tot 1 uur, en waarvoor het den dank oogstte van ouders, onderwijzers en kinderen bovenal, bracht niet weinig bij tot verhooging van de ijspret. De kleinen waren er nu bij en behoefden geen kniezerig uur op school door te brengen in den namiddag! Door eene commissie — voorbode van onze IJsclub? — waren gelden ingezameld voor een ringrijderij op Dinsdag, waarvan de voortzetting plaats had op Donderdag — wel wat in de nattigheid — gepaard met turfrapen op priksleden. Op Dinsdag waren de winners: A. Kleinsmit (1e pr.), S. Trouw (2e pr.), W. Roest (3e pr.), A. Roest (4e pr.), A. Kooij (5e pr.), C. Buitendijk (6e pr.), K. Kleinsmit (7e pr.) en K. Groeneveld (8e pr.). Op Donderdag: P. Zwijnenberg (1e pr.), C. Groeneveld (2e pr.), L. van ’t Hof (3e pr.), W. Roest (4e pr.), A. Kooij (5e pr.).

Bovendien werd nog gereden om een paar Amerikaansche schaatsen en een kistje sigaren, waarvan de gelukkige winners werden: A. Roest en W. Verhorst. Zoo eindigde ons Piershilsche ijsfeestje met natte voeten, natte broeken en rokken, maar met de hoop op nog een vorstje vóór Augustus.

Updated: mei 29, 2024 — 2:02 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.