1928 – Oprichting Piershilsche IJsclub

Over de oprichtingsdatum van de ijsclub in Piershil bestaan verschillende versies.

1894 of 1897?

Volgens het huidige bestuur is de ijsclub opgericht in 1897, misschien zelfs in 1894. Dit is gebaseerd op notulen van 1938 en later, waarin bepaalde opmerkingen worden gemaakt.

Het 125-jarig jubileum is gevierd in 2023 (door omstandigheden kon dit niet in 2022). Bij die gelegenheid zei voorzitter Judith Prins: ,,Volgens oude boekjes met notulen is onze vereniging in 1894 opgericht, maar later wordt 1897 genoemd. We houden voor de zekerheid dus maar deze laatste datum aan”. Zie ook: 2023 – Een 125-jarig jubileum

Het jaartal 1894 staat ook op een oud notulenboekje, met deze opmerking: Vereeniging ,,Piershilsche IJsclub” 2e x opgericht 3 januari 1928 te Piershil, 1e oprichting 1894.  

1904?

In 2004 werd door de ijsclub in Piershil het 100-jarig bestaan gevierd: zie 2004 – Een 100-jarig jubileum

Hier werd dus uitgegaan van 1904 als oprichtingsdatum. Of men kwam er te laat achter dat er iets was te vieren. Op basis van 1897 zou het feest al 7 jaar eerder hebben moeten plaatsgevonden, in 1997. Frans de Buck was destijds voorzitter, hij nam het in 1996 over van de onverwacht overleden Hans Gijlstra (die vanaf 1987 voorzitter was). In het knipsel van dat feest valt te lezen, uit de toespraak van Frans de Buck, waar dit jaartal 1904 op gebaseerd was : ,,Hij vertelde dat de ijsclub bij Kees van der Griend 100 jaar geleden was gestart”.  

1928 (3 januari)?

Het jaartal 1928 staat op een oud notulenboekje, met deze opmerking: Vereeniging ,,Piershilsche IJsclub” 2e x opgericht 3 januari 1928 te Piershil, 1e oprichting 1894.

De oprichting van de Piershilsche IJsclub

Schaatsen is een eeuwenoude bezigheid. In de middeleeuwen werd het beschouwd als de snelste manier van voortbewegen. Naast praktisch nut was er natuurlijk het plezier en de behoefte, net als bij andere sporten, om te presteren. Op 17 september 1882 werd de KNSB opgericht om in die behoefte te voorzien. Ook in Piershil werd toen al lang geschaatst natuurlijk, op ieder water dat maar wilde dichtvriezen. Het Binnenspui en de haven werden daarvoor gebruikt, beter geschikt was het Piershilsche Gat aan de Steegjesdijk. In de Hoeksche Waard werden daarna diverse verenigingen opgericht. Zo werd in 1888 in Oud-Beijerland de ,,Oud-Beijerlandsche IJsclub” opgericht, Zuid-Beijerland volgde in 1891 met de oprichting van ,,De Winterkoning”. De oprichting werd uitgevoerd zoals het vereniging betaamt: een bestuur, leden en een doelstelling. 

De behoefte bleek groot, want De Winterkoning had bij oprichting meteen 130 leden, waarvan er 50 afkomstig waren uit de omliggende dorpen (Piershil, Goudswaard, Nieuw-Beijerland en Numansdorp). Schaatsliefhebbers uit Piershil, die zich wilden meten met anderen of op een mooi verzorgde baan wilden schaatsen, weken in die jaren dus uit naar Zuid-Beijerland. Het ongeorganiseerde gedeelte bleef gewoon actief in Piershil op eerder genoemde plaatsen.

Knipsel Zuid-Beijerland – 8 januari 1891

Ook onze gemeente bezit sedert ruim 8 dagen een ijsclub. Deze werd opgericht op initiatief van de vijf heeren, die voor enkele weken eene hardrijderij om geld lieten houden op het Groote Gat onder Zuid-Beierland. Eene advertentie in de courant, enkele vergaderingen, een reglement ontworpen en goedgekeurd, een bestuur en een naam gekozen, — en de club is er. De Zuid-Beierlandsche ijsclub ,,De Winterkoning” telt reeds 130 leden, waaronder ruim 80 van uit Z.-B. en 50 uit Goudswaard, Piershil, Nieuw-Beierland en Numansdorp. Aan het hoofd der club staat een bestuur van 4 leden, bijgestaan door eene ijscommissie van 7 leden. Het doel der vereeniging is bevordering van het vermaak op en het verkeer over het ijs; daarvoor wil zij voor goede banen zorgen in en nabij deze gemeente. Bovendien wil zij leden en liefhebbers in staat stellen hunne krachten te meten in wedstrijden, waarbij gezegde leden en liefhebbers zich evenwel tevreden moeten stellen met de eer, aan de overwinning verbonden, daar de uitgeloofde prijzen ten voordeele van behoeftigen komen. 

Goudswaard splitste zich al snel af: in 1893 werd ‘De Noorman’ opgericht. Wat betreft Piershil bleef het stil in de berichtgeving.

1908 – Een voorbode van onze ijsclub?

Pas in 1908 wordt er weer schaatsactiviteit vanuit Piershil gemeld in de krant, en wordt de hoop uitgesproken dat de inzameling van geld voor een ringrijderij door ‘eene commissie’ een voorbode is van onze ijsclub. Dus ondank de organisatie van evenementen en zelfs wedstrijden is er nog geen ijsclub opgericht in Piershil in 1908. Zie ook: 1908 – IJsvermaak in Piershil

1917 – Vanuit het niets….

Op 14 februari 1917 verschijnt vanuit het niets een verslag van een wedstrijd van en dag eerder, uitgeschreven door de IJsclub.

Het lijkt er op dat tussen 1908 en 1917 een ijsclub is opgericht. Toch verschijnt er in die jaren en in de jaren daarna niets over een Piershilse IJsclub in de krant. Dit in tegenstelling tot de omliggende dorpen: oprichting, vergaderingen en bestuursverkiezingen van de diverse ijsclubs komen uitgebreid aan bod. Hier kunnen drie dingen aan de hand zijn. De club waar in 1917 plotseling over wordt gesproken is niet van de grond gekomen, of er wordt ten onrechte van een club gesproken, of de club is voortijdig in deze crisisjaren ten einde gekomen. Van een officiële oprichting in deze periode (1908-1917) is nergens iets te vinden in ieder geval.

Dat verandert vanaf 1928 en 1929. Het lijkt alsof er nu in clubverband wordt gereden: er wordt gesproken over ‘hardrijderij op schaatsen voor leden’ en uitslagen van wedstrijden worden, net als bij de andere ijsclubs in de Hoeksche Waard, naar de krant gestuurd.

6 januari 1928: (3 dagen na de oprichting?)

12 februari 1929 (schaatsen voor leden)

De eerder genoemde oprichtingsdatum van 3 januari 1928 lijkt niet uit de lucht gegrepen, getuige ook twee latere artikelen in de krant.

,,Piershilse IJsclub” 25 jaar – 26 februari 1954

Woensdagavond heeft de Piershilse IJsclub haar 25-jarig bestaan gevierd. In een stampvolle zaal sprak de voorzitter, de heer J. van Bergeijk, een woord van welkom tot burgemeester Van Dijck en echtgenote en aan de heren D. Roest, C. van der Jagt, J. Schenk en S. Verhulp als oud-bestuurders en oprichters dezer vereniging en verder aan het gezelschap de ,,Plectrum Melodisten” uit Slikkerveer, die deze avond zouden verzorgen. De voorzitter gaf een verslag van de belevenissen, moeilijkheden, bestuurswijzigingen enz. over de afgelopen 25 jaar. Verder zorgden de „Plectrum Melodisten” voor een prachtig gevarieerd programma, waarvan ten volle door de aanwezigen werd genoten. Een gezellig bal besloot de avond.

Wanneer we echter 25 jaar terug rekenen komen we uit op 1929. Wat kan hier aan de hand zijn? Ik denk het volgende. Het jubileumfeest stond wel degelijk gepland voor 1953, door de Watersnoodramp van 1 februari kon dit feest (waarschijnlijk gepland in de koudste maand februari) geen doorgang vinden. Dat is in 1954 goed gemaakt.

Knipsel ‘Piershil genoot van titelstrijd’ – 20 januari 1966

Deze theorie wordt ook nog eens bevestigd door een artikel uit 1966, over schaatswedstrijden in Piershil. In de intro van het artikel valt te lezen: ,,Bovendien stelt de in 1928 opgerichte Piershilsche IJsclub waardebonnen beschikbaar”. Het volledige artikel staat hier: 1966 – Kampioenschap Hoeksche Waard

Op basis van bovenstaande is het niet helemaal duidelijk wat er in 2004 is gevierd. Het 100-jarig jubileum van destijds lijkt nergens op gebaseerd. Het in 2023 gevierde 125-jarig jubileum is gebaseerd op schaatsplezier in Piershil vanaf 1897, waarover in latere notulen wordt gesproken.

Het lijkt er sterk op dat de huidige Piershilse IJsclub, met bestuursleden, leden en een doelstelling, is opgericht op 3 januari 1928. Dit oprichtingsjaar ligt ook dicht bij die van de andere genoemde plaatsen: Nieuw-Beijerland (Zuidzijde) De Kom werd opgericht in 1930, Nooitgedagt in Numansdorp in 1927.      

Updated: mei 29, 2024 — 3:33 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.