1967 – Schaatstrainer Ad van Bergeijk

In de krant verscheen in 1967 een artikel over de Piershillenaar Ad van Bergeijk. Hij werd geïnterviewd vanwege zijn activiteiten als schaatstrainer.

Knipsel ‘Schaatstrainer A. van Bergeijk’ – 1967

,,Op 28 januari zijn we met een bus met 26 jongens uit de Hoeksche Waard naar de Jaap Edenbaan gegaan. De technische commissie had van iedere ijsclub in de Hoeksche Waard twee leden uitgenodigd en die hebben in Amsterdam allemaal de 500 meter kunnen rijden. De besten hebben ook de 1500 meter nog gereden. Zoiets stimuleert de jonge talenten om wat meer te trainen. Als ze tonen dat ze er wat voor voelen en er ook wat voor over hebben om de schaatstop te bereiken, dan kunnen ze meer extra-trainingen krijgen”.

Dit zegt de heer A. van Bergeijk uit Piershil en hij weet waar hij over praat, gezien zijn functies in de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. Zo is hij bestuurslid van de afdeling Hoeksche Waard van het district Zuid-Holland van de K.N.S.B. en ook lid van de technische commissie van het gewest Zuid-Holland. Hij is speciaal belast met de lange-baanwedstrijden in de Hoeksche Waard en met de korte-baanwedstrijden in de provincie.

De heer Van Bergeijk is ervan overtuigd, dat veel meer talenten zich zouden ontplooien, als er wat meer getraind werd. In Klaaswaal was er van september tot half februari droogtraining, onder leiding van de heer C. v. d. Elst uit Berkel en Rodenrijs, die ook lid is van de technische commissie. Op deze avonden kwamen van het hele eiland zo’n twintig jonge schaatsers. Dat vindt de heer Van Bergeijk veel te weinig.

We zouden eigenlijk twee groepen moeten hebben”, zegt hij. ,,Dan worden de kosten per persoon ook lager, want de reiskosten van de trainer blijven gelijk. Op Flakkee en Voorne-Putten zal waarschijnlijk ook nog een training komen. Als de K.N.S.B. voor 1 april de begroting indient, dan leggen Provinciale Staten er wellicht het tekort bij. Dat komt neer op zo’n 90% subsidie.

Talent

De leden van de t.c. houden voortdurend oog op de jongelui, die aan de schaatstraining deelnemen. ,,Als we in iemand wat zien, dan halen we die er uit. En hoe meer mensen er trainen, hoe meer kans er is voor talent. De jongens van tien, twaalf jaar, die moet je er al bij pakken en dan ook zorgen dat ze aan het oefenen blijven. Je moet ze niet omhoog gaan steken bij een goede prestatie, maar weer met een scherpere tijd voor de dag komen en dan zeggen dat ze die moeten halen als ze ooit bij de top willen komen”, zegt deze schaatsenthousiast uit Piershil, die zelf ook nog regelmatig in de zaal traint. ,,Zelf doe ik de oefeningen gewoon mee”, zegt hij, ,om fit te blijven. Ik kan wel aan de kant blijven staan, maar daar voel ik me nog veel te jong voor”. Hij vindt dat je in de zaal niet alleen hoeft te komen om topsporter te worden. ,,Er zijn er geweest, die helemaal niet goed konden schaatsen, zelfs niet behoorlijk konden lopen. Na verloop van tijd hadden we ze toch zover, dat ze tenminste liepen, zoals het hoort”.

Tijden 

,,Meestal kunnen we in de zaal al zien, of het op het ijs wat worden kan”, vertelt de heer Van Bergeijk verder. ,,Als de tijden bij een paar wedstrijden dan ook goed zijn, kunnen we ze uitnodigen voor Amsterdam of Deventer. Ook is er de mogelijkheid voor de gewestelijke centrale training in Overveen. Maar alles begint voor de Hoeksche Waard op de droogtraining in Klaaswaal”. Als er liefhebbers voor zouden zijn, zou de heer Van Bergeijk al in juni-juli met de training willen beginnen. Na nieuwjaar ging hij dan het liefst het ijs op. Als het goed gevroren heeft, is dat heel gemakkelijk, maar anders zou hij naar de Jaap Edenbaan willen. De droogtraining moet dan ieder voor zich bijhouden. Die zelfwerkzaamheid vindt hij een eerste vereiste voor iemand, die wat wil bereiken.

Knipkaart

Met de jongens die nu uitgetraind zijn, zou hij ook het liefst naar Amsterdam willen. ,,Dan hebben ze tenminste niet voor niets gewerkt, dit seizoen”, zegt de Piershiller. In de toekomst zou hij een aantal abonnementen willen, voor training op de Jaap Edenbaan. Op zo’n knipkaart kan tijdens het hele seizoen, gedurende een bepaald aantal uren, geoefend worden onder leiding van twee trainers. Voor zo’n duur grapje is het geld er momenteel niet en is er ook niet genoeg talent naar voren gekomen. ,,Maar als de kans voor een abonnement er is, dan wordt de animo voor de zaal-oefeningen ook groter en komt het talent vanzelf”, zegt Van Bergeijk. ,,Het is de bedoeling, dat binnenkort een grote verloting wordt georganiseerd. Het geld, dat hieraan kan worden overgehouden, moet dan worden besteed aan meer trainingsmogelijkheden. Ook kan daar wellicht de zaaltraining van bekostigd worden. Die wordt nu betaald door de ijsclubs, maar die hebben daarnaast nog de verplichting f 0,65 per lid boven de zestien jaar af te dragen aan de K.N.S.B.

Zeuren

Deze bijdragen vinden verschillende verenigingen nogal veel, maar de heer Van Bergeijk vindt, dat ze daar niet achter de rug van de schaatsbond over moeten zeuren. ,,Ze moeten op de vergaderingen komen”, zegt hij. ,,Maar op de laatste vergadering van het gewest Zuid-Holland, waren alleen de clubs uit Oud-Beijerland, Maasdam en ik zelf voor Piershil aanwezig. Op de algemene vergadering voor heel Nederland komt helemaal niemand. In april is die vergadering weer en dan wordt bij voorbeeld de begroting 1967-68 besproken”. Hij stelt voor om iemand af te vaardigen met een machtiging van de leden uit Zuid-Holland. ,,Als Noord-Holland dan ook meedoet, is er een pressiegroep van ongeveer de helft van de leden van de bond en dan kan je wat bereiken. Als we wedstrijden toegewezen willen krijgen, moeten we dat ook gaan verdedigen op de vergadering van het gewest. De K.N.S.B. heeft in de Hoeksche Waard ongeveer 4000 leden, die mogen zich op zo’n vergadering best laten horen”.

Orgaan

Over de activiteiten van de ijsclubs bij wedstrijden is de heer Van Bergeijk ook niet erg tevreden. ,,Op 25 februari waren er wedstrijden om het gewestelijk kampioenschap voor junioren van 17 en 18 jaar. Geen enkele deelnemer uit de Hoeksche Waard was er aanwezig, terwijl er toch echt wel bij zijn, die daar hadden kunnen uitkomen”, zegt hij wat verontwaardigd, omdat toch iedere club maandelijks het orgaan ,,IJsberichten” in huis krijgt, waarin alle wedstrijden worden vermeld.

Aanstaande zaterdag zijn de gewestelijke kampioenschappen voor jongelui van 15 en 16 jaar. De heer Van Bergeijk hoopt dat er dan wel Hoekschewaarders op het ijs van de Jaap Edenbaan in Amsterdam zullen staan. Deze wedstrijden beginnen om half zes en deelnemers kunnen zich nog melden tot vijf uur. Ook kunnen liefhebbers zich nu al opgeven bij de secretaris van de t.c., de heer Ch. v. d. Sluis, Schiedamsevest 120 in Rotterdam. ,,En laten de ijsclubs dan eens voor een goede begeleiding zorgen”, verzucht de heer Van Bergeijk. ,,Dat is zo belangrijk voor jongeren, die aan wedstrijden meedoen”.

Updated: juni 2, 2024 — 9:09 am

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.