1968 – 40 jaar Piershilsche IJsclub

Op 3 januari 1968 was het 40 jaar gelden dat de Piershilsche IJsclub werd opgericht. In de krant verscheen daarover een mooi artikel.

Artikel ’40 jaar Piershilsche IJsclub’ – Maart 1968

,,Zaak goed gerund met weinig geld en veel initiatief”

Piershil – Vrijdagavond vierde de ,,Piershilsche IJsclub” haar 40-jarig bestaan met een receptie in het dorpshuis ,,Renesse” in de Koningin Julianastraat in Piershil. Een receptie die druk werd bezocht en waarbij velen namens verschillende instanties en verenigingen de ijsclub gelukwensen aanboden.

De aanwezigen werden welkom geheten door de ijsclub-voorzitter, de heer J. Hagoort. Hij schetste in het kort iets over de geschiedenis van de 40-jarige. Hij toonde zich gelukkig met de nieuwe ijsbaan, die in de strenge winter van 1963 op een, spontaan door de heer H. Andeweg aangeboden terrein, in gebruik werd genomen. Hij bracht daarvoor dank aan de heer Andeweg. Het verheugde hem tevens dat er nog nimmer een beroep op de gemeente gedaan was voor geldelijke steun. ,We hebben ons altijd goed kunnen bedruipen”, zei hij ervan.

Passend

Het jubileum was al eerder op passende wijze gevierd, door de reiskosten van de kinderen van de leden bij de enkele weken geleden gehouden schaatsdag in Amsterdam en Den Bosch geheel te vergoeden. Toen maakten ruim zestig jongeren uit Piershil van die gelegenheid gebruik om van het geboden schaatsgenot te genieten.

Burgemeester P. G. Vries, die samen met de beide wethouders de gemeenteraad vertegenwoordigde, was blij met een zo actief bestuur, dat niets had nagelaten om de ijsclubleden in de gelegenheid te stellen op een goede baan van het ijs te genieten. ,,U hebt met weinig geld en veel initiatief de zaak goed gerund”, zei hij.

Initiatief

Bovendien roemde hij het particulier initiatief, dat naast het initiatief van de ijsclub zelf, mede bij had gedragen tot de bloei van de vereniging. ,Daarnaast werkte de gemeenteraad activerend en stimulerend”, vond hij. Bovendien stond daarbij de Sportiviteit nog nummer één”. Hij overhandigde daarop voorzitter Hagoort een envelop met inhoud.

De heer L. Meeldijk, die namens het district Hoeksche Waard van de KNSB sprak, memoreerde de grote vooruitgang in de schaatssport in het algemeen. Hij noemde de,,Piershilsche IJsclub”, een vereniging die voor de jeugd op de bres staat, een ijsclub wiens grote kracht ligt in haar ijsbaan”. Hij overhandigde de Hollandse driekleur met bijpassende standaard.

Oprichting

De, Piershilse IJsclub” werd opgericht op 3 januari 1928, zoals het reglement vermeld. In de notulen wordt van deze oprichting geen melding gemaakt. Van de eerste acht jaar zijn of geen notulen gemaakt of zijn die notulen
zoek. In ieder geval dateren de eerste notulen van de ,,Algemeene vergadering van de ,,Plershilsche 1Jsclub” te Piershil op Woensdag 18 November 1936 des avonds half zeven in het café van de Wed. ’t Hart, alhier”. Volgens het reglement stelt de vereniging ten doel de bevordering van ijsvermaak”. Het reglement gaat verder met: ,Zij tracht dit doel te bereiken door het aanleggen en onderhouden van banen en zo de kas der vereeniging zulks toelaat, door het organiseren van wedstrijden en ijsfeesten”.

Contributie

De contributie bedroeg aanvankelijk ,,minstens f 0,50 en voor minderjarige f 0,25, tenzij op de laatste algemeene vergadering een hoger bedrag is voorgesteld”. Dat bedrag is dan ook voortdurend opgelopen en bedraagt thans voor een gezinskaart f 4,— en voor gewone leden f 2,50. Een, in vergelijking met andere clubs, nog vrij lage contributie. Zestienjarigen en ouderen kunnen niet meer op de gezinskaart op de baan komen en moeten dus zelfstandig lid worden. De laatste jaren beschikt de vereniging over een goede baan achter het voetbalveld. Tot 1963 diende het ,Piershilse Gat” voor de Piershillers als ijsbaan. Het riet, dat deze baan omringde, drong echter steeds verder op, waardoor de baan steeds smaller werd. In de strenge winter van 1963 ontstond daar toen een vrij hopeloze situatie, toen door de grote sneeuwval de baan door de brede sneeuwranden nog smaller werd.

Nieuwe baan

Toen is eigenlijk uit nood het idee voor een nieuwe baan geboren. Het aanbod van de heer Andeweg om een nieuwe baan op zijn terrein aan te leggen, werd met beide handen geaccepteerd. Twee nachten en twee dagen draaiden de brandweer en enkele losse pompen op volle kracht om de vlakte onder water te zetten. Het was toen zo koud, dat de pomp vaak moesten worden verplaatst om een gelijke baan te verkrijgen. Voor het water namelijk was ,uitgelopen” was het al bevroren, zodat bij de pompen een dikkere laag ijs ontstond dan elders.

Door de zachte winters van de afgelopen jaren hebben de leden nog weinig van de nieuwe baan gebruik kunnen maken. Door het zachte weer kon ook het 40-jarig bestaan dit jaar niet op het ijs worden gevierd, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Het ijsclubbestuur hoopt nu maar op volgende jaren. Misschien kunnen de Piershillers dan nog in volle mate van hun nieuwe baan genieten.

Updated: juni 17, 2024 — 9:31 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.