1955 – Afsluiting van de haven

In september 1955 werd de haven van Piershil afgesloten van de toegang tot het Spui. Door het aanbrengen van een dam met een duiker kwam er een einde aan de eeuwenlange toegang voor schepen. Reden was de onveilige situatie met betrekking tot de hoge waterstanden. Door het aanbrengen van een waterkerende dijk kwam daar een einde aan. De financiële betekenis was in de jaren daarvoor sterk teruggelopen, al werd nog wel door landbouw en ambachtslieden waarde gehecht aan een open verbinding. Burgemeester Dijcke verdedigde de afsluiting als volgt: ,,De haven moet geofferd worden voor de veiligheid, die in het algemeen belang is”.   

Knipsels ‘Afsluiting van de haven’ – 1955

Waterschap „De Dijkring Hoeksche Waard” Besteding dijkverzwaring en afsluiting Piershilse haven. Het college van Dijkgraaf en Wijkraden van het Waterschap ,De Dijkring Hoekse Waard” heeft Vrijdagmorgen in hotel De Oude Hoorn te Oud-Beijerland onder directie van de heer ir. W.N. van Mooten te Rotterdam aanbesteed het verzwaren en verhogen van de Spuidijk langs de Noordpolder te Goudswaard en de Noordpolder van Piershil met bijkomende werken. De uitslag was als volgt: N.V. v/h. H. Troost te Pernis f 892.450,-; fa. L. Timmer te Dordrecht f 877.500,-; fa. C. & J. J. Geluk te Gorinchem f 869.000,- Wanneer dit werk tot uitvoering komt, zal het mede-omvatten de afsluiting van de Piershilse haven met een dam, waarin een spuiduiker in de mond van die haven.

Een grote verandering, die zich in 1955 zal voltrekken, is de afsluiting van de haven van Piershil door een waterkerende dijk. Spr. zeide dankbaar gestemd te zijn, dat het Waterschap besloten heeft dit jaar de dijk aan te leggen, zodat Piershil de komende herfst veilig zal liggen achter de nieuwe dijk. De financiële belangrijkheid van de haven van Piershil is in de laatste tijd niet groot. Vroeger beliepen de haveninkomsten een bedrag van ca f 3000,-; tegenwoordig bedragen deze rond f 700,- De haven is, aldus spr. voor de landbouw en de ambachtslieden nog wel van enige betekenis. Burgemeester Van Dijck vond echter, dat de haven geofferd moet worden voor de veiligheid, die in het algemeen belang is. Tot slot bracht spr. een woord van dank aan de raad en de ambtenaren van „hoog tot laag” voor hun werk.

Luchtfoto ‘Afsluiting van de haven’ – 1986

Een mooi zicht op de afsluiting van de haven, uit 1986.

Foto ‘Veilig achter een dijk’ – 1974

Op deze foto van omstreeks 1974 is goed te zien dat de haven is afgesloten, het gebied ligt nu ‘veilig achter een dijk’.

Foto ‘zandzakken voor de deur’ – 1955

Een mooie blik op de Kade, met rechts nog het Schippershuis. De foto is gemaakt op 2 januari 1955. Het is net hoog water geweest (op 23 december 1954), de zandzakken liggen nog opgesteld.

In 1955 werd het tijdperk ‘zandzakken’ en ‘vloedborden’ afgesloten voor de bewoners van de Kade. Zie: 1955 – Het kunnen omgaan met hoog water 

Foto ‘Een laatste blik’ – 1955

Op het bijschrift van deze foto stond geschreven: Wellicht de laatste foto van een schip in de haven van Piershil.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.