1966 – Piershil bewaart twee waardevolle monumenten

In februari 1966 werd bekend gemaakt dat het gemeentebestuur van Piershil twee waardevolle monument gaat behouden voor het dorp; de molen Simonia en het pand Kade.

Knipsel ‘Piershil bewaart twee waardevolle dorpsmonumenten’ – 16 februari 1966       

RESTAURATIE WINKELTJE, AANKOOP KORENMOLEN

De ronde korenmolen ,,Simonia” te Piershil zal kunnen blijven domineren in het dorpsbeeld van dit dijkdorp in het westen van de Hoeksche Waard. Maandagavond namelijk heeft de gemeenteraad zijn goedkeuring gehecht aan het voorstel de molen van de heer H. J. Andeweg aan te kopen voor een bedrag van f 2.500. Burgemeester en wethouders, die er meermalen blijk van hadden gegeven, de molen veel waard te vinden, achten het thans mogelijk, dat de restauratie van de molen binnen niet al te lange tijd kon worden aangevat.

De kosten van de restauratie worden geschat op f 23.500. Het ligt in de bedoeling, een bijdrage te vragen van rijk en provincie. Jaarlijks zal er ten laste van de gemeente een bedrag van rond de 700 gulden blijven. In dat bedrag zijn alle kosten berekend, ook de afschrijving van de restauratie. Van de heer Andeweg, die de molen zal blijven gebruiken als opslagruimte, kan jaarlijks een huurbijdrage worden verwacht van ongeveer f 200,- De heer W. Verhorst (c.h.u.) was niet zo ingenomen met de aankoop. ,,Die molen levert geen rendement op”. Toch stemde hij niet tegen het voorstel.

Winkeltje

Het Piershilse gemeentebestuur nam nog een belangrijk besluit op het terrein van het monumentenbehoud. Het uit 1664 daterende pand Kade 2, momenteel dankbaar in gebruik bij de bejaarden van Piershil, zal worden gerestaureerd. ,,Het zal weer een echt oudHollands winkeltje worden”, deelde burgemeester Vries mee. Om dit monument in oude luister te kunnen herstellen is naar raming f 132.000 nodig. Eventueel kan het na de restauratie als gesloten woonhuis dienst doen. B. en w. zullen na die restauratie, die overigens nog wel enige tijd op zich zal laten wachten, trachten het pand te verkopen, hoewel men als eigenaar van een monument aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Het rijk is na veel beraadslagingen bereid niet minder dan 90% van de kosten te subsidiëren. De ,,soos” zal t.z.t. naar een ander onderkomen moeten gaan uitzien. De vele besprekingen en voorbereidingen ten spijt, waren de heren Verhorst en J. H. van der Waal (p.v.d.a.) bang, dat het de gemeente veel geld zou gaan kosten, vooral ook omdat de subsidie uitkering nogal ‘ns lang op zich laat wachten, ,,Wat mij betreft rijdt er een vrachtwagen tegen het huis, zodat er niks meer gerestaureerd kan worden”, aldus de heer Van der Waal, die op deze wijze zijn tegenstemmen motiveerde.

Knipsel Weldra weer winkeltje? – 1966

Het bouwval op de hoek Molendijk-Kade te Piershil is niet alleen een hoekhuis in het Piershilse dorpsbeeld, maar ook een hoek(steen)huis in de samenleving van het kleinste dorp in de Hoeksche Waard. De bejaarden in deze gemeente hebben er hun winters bivak opgeslagen. ’s Zomers plegen zij gebruik van de muur te maken om er tegen te leunen.

Deze continu bezetting zal weldra tot het verleden gaan behoren, omdat het uit 1664 daterende winkeltje – want dat is het vroeger geweest – zal worden gerestaureerd, voor het respectabele bedrag van 132.000 gulden.

Het dorpsbeeld zal na de restauratie sterk verfraaid zijn; de samenleving wat ‘ontwricht’, want de bejaarden zullen er niet in mogen terugkeren.

Foto’s ‘Kade 2’ – 1964

Het pand Kade 2 in 1964. Wachtend op wat komen gaat, diverse ruiten zijn al gesneuveld. Krijn Bakker, bewoner van Kade 6, over deze foto in 2010: ,,Inderdaad foto’s van voor 1965. Er was nog geen brand geweest op nr. 10 (nu nr.8), omdat het dakraampje dat daarna ter ontluchting werd aangebracht, nog niet aanwezig is”. 

De twee heren op onderstaande foto (klik voor een vergroting) zijn Jaap Kraak (links; jij was metselaar en woonde in de Heullaan) en Toon Achterberg (hij woonde voorheen in het omgebouwde pakhuis van Kade 16). 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.