1973 – De haven wordt een puinhoop

In 1973 werd gerapporteerd over de puinhoop waarin de ooit zo mooie Piershilse haven was getransformeerd. Het was hoog tijd om het gebied eens flink op te knappen, zo was de heersende opinie.

Knipsel ‘Wordt Piershils haven opgeknapt?’ – mei 1973

De gemeente Piershil onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de haven van deze gemeente op te knappen. De beschoeiing rot namelijk op vele plaatsen weg, waardoor de havenkanten hier en daar dreigen in te storten. Het geheel maakt op dit moment een vervallen indruk, vooral ook omdat omwonenden er nog allemaal rommel zoals oude fietsen e.d. in hebben gedeponeerd. Overwogen wordt nu om de brede kop van de haven gedeeltelijk te dempen zodat alleen een smalle strook water overblijft waardoor de afwatering kan plaatsvinden. Een nieuwe, hoge beschoeiing is dan niet meer nodig, want dan komt er een langzaam aflopende, groene glooiing.  

Knipsel ‘Troebel water in Piershil’ – 1973

,,Een rommeltje”, noemde burgemeester P.G. Vries de haven van Piershil in de laatste raadsvergadering. De lage waterstand in de haven, veroorzaakt door een in het kader van de ruilverkaveling aangelegde dam, toont de voorbijgangen een verzakte wallekant en een grote hoeveelheid afgedankte huisraad. De burgemeester liet echter weten dat de zaak verbeterd zal worden: men zal op korte termijn onderzoeken of het mogelijk is de haven uit te baggeren en de rommel te verwijderen. Ook de wallekanten zullen daarbij waarschijnlijk een opknapbeurt krijgen. Tegelijkertijd zal onderzocht worden of het mogelijk is om ook het water van het zg. Binnenspui, evenwijdig aan de Sluisjesdijk, enkele malen per jaar te verversen.     

Knipsel ‘haven Piershil wordt singel’ – september 1973

De Piershilse haven (of beter gezegd: het restant van wat eens de haven was) gaat een totaal anders aanzien krijgen. De in slechte staat verkerende kademuren zullen worden gesteund door een glooiend talud dat waarschijnlijk met gras zal worden ingezaaid. Het plan om van de haven een soort singel te maken is destijds door burgemeester P.G. Vries geopperd tijdens de rondvraag van een raadsvergadering. Het opstorten van een talud en het versmallen en uitdiepen van de haven zouden volgens de burgemeester de juiste maatregelen zijn om de nu door de lage waterstand uiterst rommelige zaak op te knappen. Het zou volgens deskundigen financieel niet haalbaar zijn de kademuren te vernieuwen; een dergelijke opknapbeurt zou in de tonnen lopen. Een concreet plan voor de door B en W voorgestane gedaantewisseling is er overigens nog niet. Of, als er wel een plan is, is het (nog) niet aan de raad voorgelegd. Vooruitlopend op een behandeling van deze zaak in de raad en vooruitlopend op de vereiste goedkeuring van gedeputeerde staten heeft het college van burgmeester en wethouders aan een Piershils bedrijf een vergunning afgegeven om schud-aarde in de haven te storten. Een voor de gemeente simpele methode om aan gratis grond te komen. Men verwacht overigens dat niet eerder dan over ongeveer een jaar daadwerkelijk kan worden begonnen aan de opknapbeurt van de haven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.