1973 – Pand Kade 2 toch tegen de vlakte?

Het gemeentelijk bezit en het gebruik als soos geven geen garanties voor de toekomst van het pand Kade 2. Sterker nog, in de loop der jaren wordt de staat van het pand slechter en slechter. Door de hoge kosten komt van het oorspronkelijk plan, weer restaureren tot winkeltje, helemaal niets terecht. In 1969 wordt in de gemeenteraad al voorzichtig geopperd het pand dan maar te slopen, in 1973 wordt zelfs fiat gegeven daartoe. 

Knipsel ‘Zo spoedig mogelijk afbreken’ – 1969

Tijdens de vergadering stelde de heer Van Prooijen: ,,We kunnen misschien beter tot slopen overgaan. Het is: Of dit jaar echt beginnen met restauratie, of slopen”. De gemeente zou minimaal f 50.000,- van de restauratiekosten moeten financieren. J. van der Waal (p.v.d.a.) daarover: ,,Dat geld is voor vele andere dingen hoog nodig. Net zoals de dertigduizend gulden die nodig zijn voor de restauratie van de molen. Ik wil niet zeggen dat die laatste restauratie niet moet geschieden. De molen blijft nog wel even staan. Maar laten we afzien van de restauratie van het pand Kade 2″. En over de bejaarden, die momenteel dagelijks in het ‘monument’ bijeenkomen: ,,Daar bestaat wel een andere mogelijkheid voor”. De heer J. van Bergeijk (gem.bel.): ,,Er zal alleen maar wat aan gedaan kunnen worden als het gebouw gevaar gaat opleveren. Laten we er daarom naar uitzien dat het pand gevaarlijk wordt”. Burgemeester Vries had al verklaard dat de gemeente geen sloopvergunning zou krijgen, zolang het gebouw op de monumentenlijst zou voorkomen.          

Knipsel ‘In een vervallen toestand’ – 8 maart 1972

Bij de bespreking van de begroting blijkt Piershil er in 1972 niet rooskleurig voor te staan: ‘B. en W. Piershil somber gesteld over toekomst’, zo kopt de krant. 

In Piershil staat al vele jaren het pand Kade op de lijst van monumenten. Het wachten heeft het pand geen goed gedaan. Het verkeert nu al in een vervallen toestand. Een stichting heeft nu restauratieplannen, die echter nog in een zo pril stadium verkeren, dat b. en w. er geen nadere mededelingen over kunnen doen, zo hebben zij in een toelichting op de begroting laten weten. 

Knipsel ‘Pand Kade 2 toch tegen de vlakte?’ – 24 januari 1973

PIERSHIL – Het pand Kade 2, op de hoek van de Molendijk en de Kade in Piershil, gaat vermoedelijk toch verdwijnen. De raad van Piershil heeft maandagavond met algemene stemmen besloten bij het ministerie van CRM een aanvraag in te dienen om de woning van de lijst van monumenten af te voeren. Als dat gebeurt wil de gemeente het pand zo gauw mogelijk slopen. Voor het uit 1664 daterende pand Kade 2 bestaan al vele jaren restauratieplanen. De woning staat al een jaar of tien leeg, dient de laatste jaren als opslagplaats voor oud-papier en is plaats van samenkomst van de bejaarden, maar is desondanks in ernstig verval geraakt. Zo hard is het pand zelfs achteruit gegaan dat het gevaar oplevert voor de directe omgeving en dat het (met dicht gespijkerde ramen en kapot gegooide ruiten) zelfs aanstoot geeft.

De raad had dan ook weinig moeite met het voorstel van het college om Kade 2 toch maar af te breken. ,,Restauratie is bijna uitgesloten, dat gaat een kapitaal kosten”, meende het prot. chr. raadslid A. Kersten. Een sta-in-de-weg die zo gauw mogelijk moet verdwijnen”, oordeelde de v.v.d.-er F. Rozendaal.

Toch bestaan er nog steeds plannen om het bouwvallige pand te redden, De stichting Lieven de Key uit Haarlem heeft optie op het pand gevraagd om de gelegenheid te hebben na te gaan of uit het pand niet twee woningen kunnen worden geformeerd, De stichting zou Kade 2 op willen knappen met toepassing van de premieregeling voor particuliere woningbouw.

Burgemeester en wethouders hebben daartegen al bezwaar gemaakt omdat die woningen dan geen tuin zouden hebben en een rechtstreekse uitgang op de openbare weg zouden krijgen. Ook zou er voor zo’n woning een ontzettend hoge koopsom of een hoge huur moeten worden betaald, Desondanks hebben b. en w. om een nadere toelichting op de plannen van de stichting gevraagd. Gezien de verregaande staat van verval waarin het pand verkeert is aangedrongen op een spoedige beantwoording (uiterlijk 15 februari a.s.). Mocht op die datum niet zijn gebleken dat een voor de gemeente financieel verantwoorde restauratie mogelijk is, dan zal aan het ministerie worden verzocht om tot sloop over te mogen gaan.

Wel stemde de Plershilse raad met algemene stemmen in om over te gaan tot de restauratie van de korenmolen Simonia. In een volgende vergadering zullen b. en w. met definitieve voorstellen voor deze restauratie komen. Met het opknappen van de molen zal in elk geval een bedrag van f 50.000,- zijn gemoeid.

Fotoserie ‘Pand Kade 2 in verval’ – 1972

De twee personen op onderstaande foto (klik voor een vergroting) zijn Cornelia Cathalina (Cor) Saarloos-Poortvliet, geboren in Capelle Biezelinge (bij Goes) in 1914 (de moeder van Jan en Piet) en rechts (waarschijnlijk) Izaäk Tol. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.