1975 – Kade 2 is een rijksmonument

Na de verbouwing van het pand aan de Kade 2 te Piershil ontving de gemeente in 1975 een oorkonde. De bewoners van Piershil mochten op 27 september een kijkje nemen in het verbouwde pand, op uitnodiging van de gemeente Piershil. Tot kort voor deze mogelijkheid werd er nog hard gewerkt om het pand tijdig gereed te krijgen.  

Een oorkonde

“Het nationaal comité monumentenjaar 1975 erkent de bijzondere verdiensten van het gemeentebestuur van Piershil voor het behoud van het Nederlandse monument, ter bevestiging waarvan deze oorkonde werd uitgereikt op 2 oktober van het monumentenjaar 1975”, zo luidt het schrijven van het comité. De oorkonde werd door Burgemeester P.G. Vries in het provinciehuis te ‘s-Gravenhage in ontvangst genomen. De panden waar het om ging waren uiteraard Kade 2 uit 1664 en de korenmolen Simonia uit 1845, oorspronkelijk uit 1714.

De officiële beschrijving van het pand

Rijksmonument Koopmanshuis Kade 2 Piershil (nr. 32150)

Op de hoek van de Kade en de Molendijk een sierlijk en beeldbepalend koopmanshuis onder een pannen zadeldak met een herkenbare puntgevel aan de voorkant die is voorzien van vlechtingen, geprofileerde zijdekplaten, een bakstenen tandfries boven de onderpui en in gekleurde baksteen het jaartal 1664. Rechts een opkamer, waaronder een getoogd keldervenster met natuurstenen sluitsteen in de ontlastingsboog. De vensters zijn voorzien van negen-en zestienruitsschuiframen (bron beschrijving: gemeente Korendijk).

Knipsel ‘Monument voor een monument’ – oktober 1975

Onder dit motto trokken onze verslaggevers Leen Post en fotograaf Arie Groeneveld rond in de wijde omgeving van Rotterdam op zoek naar de monumenten die dit deel van ons land (nog) rijk is. In Piershil verpoosden ze een moment bij een uit 1664 daterend woonhuis, dat eens ingericht was als bazar en waar flanerende zeelieden kostbare souvenirs bestelden. Aan Kade 2 in Piershil staat zonder enige twijfel het oudste woonhuis in deze gemeente. In een gekleurde baksteen van dit pand treffen we het jaartal van de bouw: 1664 aan. Dit huis, toegerust met een pannen zadeldak met aan de voor- en achterzijde puntgevels, vormt een bijzondere bezienswaardigheid. De voorste puntgevel telt enige vlechtingen. Volgens de overlevering moet, het uit 1664 daterende huis eens als herberg dienst gedaan hebben. Op hun lange en avontuurlijke tochten vonden de reizigers in deze herberg bij een knappend haardvuur een gul onthaal. Ook heeft het pand geruime tijd als winkel en banketbakkerij dienst gedaan. Enige tijd geleden werd het huis grondig gerestaureerd en de vorige maand konden de inwoners tijdens een open dag dit fraaie en in oude luister herstelde pand aan de Kade komen bewonderen. Jaren achtereen was het huis in particuliere handen. Vanaf 1962 is het enkele jaren in eigendom van de gemeente geweest. Hoewel het zeker is, dat deze woning uit 1664 het oudste woonhuis van Piershil is, staat het nog niet helemaal vast dat het ook het oudste gebouw van deze plaats is. In de kansel van het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente van Piershil treft men het in hout uitgesneden jaartal 1643 aan. Wanneer men dan bedenkt, dat met de bouw van de kerk toen zeker al enige jaren eerder moet zijn begonnen, mag aangenomen worden dat het oude woonhuis aan de Kade in Piershil zeker niet het oudste bouwwerk van de gemeente is. De toren van het. kerkgebouw is weer in oorspronkelijke staat gerenoveerd. Er zijn nog verschillende monumenten die uit het oogpunt van oudheid en volkenkunde op de lijst van Monumentenzorg zijn geplaatst. Zo bezit Piershil een fraaie Korenmolen uit 1845. Eigenlijk had men een oudere molen kunnen bezitten wanneer deze niet door een fikse brand verwoest was. Want al in het jaar 1714 had Piershil een mooie molen, die in het jaar 1840 tot aan de grond toe afbrandde. Piershil is bijzonder zuinig op haar monumenten. Nog de vorige maand werd de molen geheel gerestaureerd voor het publiek ter bezichtiging opengesteld. Er zijn thans plannen bij de gemeente om een molenaar aan te trekken. Deze zou ook enige andere molens in de directe omgeving draaiend moeten kunnen houden. Zoals wellicht bekend heeft Piershil in het afgelopen jaar, om precies te zijn van 14-21 juni, haar 450-jarig bestaan herdacht. Ook aan de historische molen, de oude kerk en het uit 1664 daterende woonhuis is toen veel aandacht besteed. En vooral aan het woonhuis, waarop Piershil met recht trots kan zijn. Eens in lang vervlogen tijden, flaneerden zeelieden langs dit huis en kochten ze in dit pand, dat toen een soort bazar was, hun souvenirs om mee naar huis te nemen.

Knipsel ‘Bezichtiging monumenten’ – september 1975

Knipsel ‘Er wordt nog driftig aan gesleuteld…’ – 24 september 1975

Er wordt nog driftig aan gesleuteld aan het pand aan de Kade 2 in Piershil om het klaar te krijgen voor de open dag aanstaande zaterdag. Met twaalf man is men door het hele huis bezig de laatste hand te leggen aan de restauratie. Het is prettig, dat iedereen nog de gelegenheid krijgt het pand te bezichtigen. 

Knipsel ‘Piershil twee monumenten rijker’ – 1975

Het pand aan Kade 2 gonst van bedrijvigheid. De binnenplaats moet een substituut zijn voor de tuin.

Foto’s ‘Kade 2 – Het pand is gerestaureerd’ – 1976

Updated: juni 19, 2024 — 7:08 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.