2015 – Verwijdering van de meerpalen

Op woensdag 22 januari 2015 veranderde de aanblik van de haven in Piershil. Tijdens een soort verrassingsactie werden de karakteristieke meerpalen verwijderd, ook nog eens gewoon tussen de geparkeerde auto’s door. Zorgvuldigheid van de zijde van de Gemeente Korendijk liet hier ernstig te wensen over, zoals ook in de de krant werd beschreven. Bewoners wisten enkele exemplaren veilig te stellen voor het nageslacht (zie ook: 2015 – Nostalgie in Piershilse achtertuin)

Knipsel ‘Woede om meerpalen’ – Algemeen Dagblad 24 januari 2015

Door meerpalen te verwijderen heeft de gemeente Korendijk zich de woede op de hals gehaald van de bewoners aan de Kade in Piershil. De palen zijn een karakteristiek onderdeel van de haven, die nu van hun plaats zijn gerukt. „De palen zijn rot. Wij hebben opdracht deze te verwijderen,” zo kregen bewoners van de werklui te horen. Binnen een half uur was het gedaan. En was Piershil beroofd van een belangrijk stuk erfgoed, vinden dorpsbewoners. Een onderdeel van het historische dorpsgezicht, uit de tijd dat de haven nog in verbinding stond met het Spui en er een aanlegplaats voor beurtschippers was. „Deze klus stond al langer op het programma, nu was er eindelijk tijd voor,” reageert wethouder Paul Boogaard. In het beheerplan van de gemeente Korendijk werd eerder al vastgesteld dat het slecht gesteld is met de Piershilse haven. De damwanden en kademuren verkeren in matige staat, de toestand van de meerpalen werd als zeer slecht gekwalificeerd. Dat zou leiden tot een onveilige situatie. Juist dat laatste wordt door omwonenden bestreden. „Eén paal was slecht, maar ik heb baldadige jeugd daar met vijf man tegelijk aan zien trekken. Ze kregen er geen enkele beweging in,” briest bewoonster Corrie Heikoop. Het kostte de werklieden behoorlijk wat moeite om met een krachtige grijper de 8 meter lange palen uit de haven te trekken. Ook buurman Krijn Bakker zag het verwijderen van de palen met lede ogen aan. Hij vindt dit een passende herinnering aan het tijdperk dat de haven nog in een open verbinding stond met het Spui. ,Wat mij nog het meest bevreemdt, is dat we niet zijn geïnformeerd. Er is hier gewoon gewerkt tussen geparkeerde auto’s.” Wethouder Boogaard: „Ik kan alleen maar afgaan op hetgeen er is gerapporteerd door een extern bureau. De palen waren rot en vormden een gevaar voor de veiligheid. Ik realiseer me dat het nu een kale boel is, maar we zijn in afwachting van de verdere ontwikkeling van het plan Swaneblake. We hopen op een snelle besluitvorming:” Een schrale troost voor omwonenden en bezoekers van het havengebied was de actie van Corrie Heikoop. Zij kreeg het voor elkaar om één meerpaal te laten plaatsen in haar tuin..Ik ben daar erg blij mee, moet je zien wat een prachtig gezicht. Maar mijn woede is hierdoor niet afgenomen. Een mooie herinnering aan onze beurtschippers is voorgoed verdwenen”

Knipsel ‘Consternatie in Piershil vanwege meerpalen’ – Dichtbij 28 januari 2015

Consternatie aan de Piershilse Kade, toen plotseling met grof geweld de zo karakteristieke meerpalen uit de haven werden gerukt. Diverse bewoners snelden naar buiten om te vragen wat hier in hemelsnaam gaand e was. ‘De palen zijn rot, wij hebben opdracht deze te verwijderen’, zo werd door werklui medegedeeld. Binnen een half uur was de schade onherstelbaar, Piershil was beroofd van een belangrijk stuk erfgoed, onderdeel van het historisch dorpsgezicht (Foto: Krijn Bakker).   

Knipsel ‘Haven van Piershil is zonder palen weer stukje kaler’ – Kompas 30 januari 2015

PIERSHIL – Consternatie aan de Piershilse Kade, toen vorige week met grof geweld de karakteristieke meerpalen uit de haven werden gerukt. Meerdere bewoners snelden naar buiten om te vragen wat er aan de hand was. ,,De palen zijn rot, wij hebben opdracht deze te verwijderen,” zo werd door werklui medegedeeld. Binnen een half uur was de schade onherstelbaar, Piershil beroofd van een belangrijk stuk erfgoed, onderdeel van het historisch dorpsgezicht’, vindt één van de bewoners. Volgens wethouder Paul Boogaard is het verwijderen van de palen echter bepaald niet onverwacht. ,,Daar hebben we vorig jaar in de gemeenteraad al een besluit over genomen, en wel om de simpele reden dat de palen verrot zijn en een gevaar voor de veiligheid vormen, denk aan de auto’s op de kade. Een deskundig bureau heeft dat onderzocht.” Het ging om de laatste vijf palen, de rest is al eerder verwijderd. Boogaard kan zich de nostalgische gevoelens van veel inwoners goed voorstellen. ,,Die heb ik ook, ooit was het een levendige haven met beurtschippers. De meerpalen zijn een herinnering aan die tijd. Maar het is geen haven meer. Wie weet, als het plan Swaneblake vorm krijgt, komen ze weer terug. Er moet trouwens nog meer werk aan de kade gedaan worden, en we moeten goed met ons gemeenschapsgeld omgaan”. Enkele bewoners aan de Kade hebben zich over de oude meerpalen ontfermd. Zo komt er één in de tuin voor galerie De Zilveren Schoen van Corrie Heikoop.

Bij de foto: Het verwijderen van de meerpalen uit de vroegere haven van Piershil riep bij mensen gemengde gevoelens op. Foto: Krijn Bakker.

Foto ‘Een laatste blik op de meerpalen’ 

Foto’s ‘Verwijdering van de meerpalen’ – 22 januari 2015

Deze foto’s werden gemaakt door Krijn Bakker. ,,De palen maakte een alles behalve rotte indruk tijdens het verwijderen. Ze moesten met grof geweld worden kapot geknepen, sommige exemplaren wilden niet kapot en werden als nieuw langs de kade gedeponeerd”. 

Foto’s ‘Fotoshoot bij de meerpaal’ – 23 januari 2015

Michelle van den Heuvel maakte deze foto’s voor het Algemeen Dagblad. Corrie Heikoop poseert, bij de geredde meerpaal, in de tuin van de Zilveren Schoen.

Filmpje ‘Verwijdering van de meerpalen’ – 22 januari 2015

 1. De gemeente Korendijk heeft in deze casus onzorgvuldig een besluit genomen en heeft niet aan haar zorgplicht voldaan.

  In 2008 werd al door een inventarisatie van Landschapsbeheer Zuid-Holland (ism de gemeenten in de Hoekse Waard) geconstateerd dat de haven van Piershil (het havenkarakteristiek inclusief de meerpalen) van zeer hoge cultuurhistorische waarde is en beeldbepalend voor het dorp. Behoud zou moeten plaatsvinden door goed onderhoud, omdat al in 2008 werd geconstateerd dat o.a. de palen verrot waren. Blijkbaar is dat dus niet gebeurd en heeft de gemeente niet de nodige zorg getoond.

  In 2013 liet de gemeente Korendijk zelf een inventarisatie maken van cultuurhistorisch erfgoed door Dorp, Stad en Land. Wederom wordt de haven genoemd met de meerpalen als van zeer hoge cultuurhistorische waarde. Ook werd gesteld dat naar aanleiding van een ministrieel besluit uit januari 2012, cultuurhistorie een rol bij besluiten moet spelen. Zodoende kon het Korendijkse erfgoed, wat als zeer belangrijk voor de Hoekse Waard werd betiteld, worden behouden.

  In 2014 werd het beheerplan vastgesteld. Daarin heeft bovenstaande geen rol gespeeld, zoals dat wel de opdracht is aan de gemeente. Er werd inderdaad geconstateerd dat de meerpalen zeer verrot waren – maar dat was natuurlijk al jaren bekend. Uit veiligheidsoverwegingen werd geadviseerd ze te verwijderen. Echter, de raad had bij het besluit ook de eerder genoemde zaken moeten meewegen. Overigens als het echt zo onveilig was, dan hadden de meerpalen al in 2014 verwijderd moeten worden, zoals ook werd ingepland in het beheerplan. Ook op dat vlak heeft men dan dus niet adequaat gehandeld. Bij de gehele afweging lijkt ook niet te zijn meegenomen, of de palen misschien gerestaureerd of hersteld konden worden. Naast dat waarborging van het havenkarakteristiek gewoon niet heeft plaatsgevonden of zoals de wethouder laconiek stelt ‘Wie weet komen ze wel terug’. Maar misschien dus ook helemaal niet!

  Nu is dus het karakteristiek van de haven en daarmee het hart van het dorp onlosmakelijk verminkt. Er heeft gewoon vernietiging van een stuk cultuurhistorie plaatsgehad, zonder enig zicht op herstel. Daar heb je een woord voor ‘vandalisme’. En dat terwijl alles al lang bekend was en voorkomen had kunnen worden.

  1. Complimenten voor deze deskundige en vlijmscherpe reactie van mw. Dusty Jacobs richting het college, de raad en in het bijzonder de arrogante wethouder over deze volkomen overbodige vernietiging van WEER een stuk cultuurhistorie in Korendijk!
   Drie jaar geleden werd er in Nieuw-Beijerland ook al een stuk cultuurhistorie vernietigd: de karakteristieke pastorie inclusief grote tuin met oude en zeldzame bomen.
   Pogingen van burgers om dit historische pand te behouden mislukten jammerlijk, college en raad lieten het ook volledig toen afweten!
   Wij hebben daar ook een woord voor: CULTUURBARBAREN
   Misschien dat we iets hebben gemist: namelijk de reactie van het Platform Hoeksche Waards Middenveld, in de Missie lezen we o.a. onder Eisen: Behoud en Herbestemming van cultureel erfgoed. De Erfgoedkoepel Hoeksche Waard is een van de deelnemende partners in het HWM.
   Volgens onze bestuurders moet de Hoeksche Waard, als Nationaal landschap, aantrekkelijk blijven/worden voor toeristen en zo de economische bedrijvigheid vergroten, Tja dan moet je daarvoor niet in Korendijk zijn! Slogan Korendijk was: SLEUTEL TOT BETROKKENHEID
   Onze vraag: welke betrokkenheid?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.