1681-1750 – Uit de archieven

Afkomstig uit de archieven van de kerk zijn deze drie teksten. Een overzicht van het verloop in het dorp, de jaaropgave van de begrafenis bedienaar uit 1750 en de aanstelling van schoolmeester Willem Anraadt in 1709.

Namen van de ledematen, die tot de gemeijnte van Jezus Christus in Piershil zijn gecomen in het dorp:

Vrouwe Johanna Cabbeljouw, vrouwe van Piershil en Juffr.
Anna van Hesse
Catharina van Hesse
Barbara van Hesse
Constantina van Hesse
Hare Ed. dochters.
Met Attestatie van Ter Veere, den 1 maart 1681
En Aaltjen Hildernis, haar Ed. meijt,
aangenomen 4 april 1681.
Johanna Cabbeljauw vrouwe douariaire van Hesse en Catharina van Hesse, haar dochter vetrokken 4 juni  1700 naar Voorburg.
De hoogEdel geboore Juffr. Katharina van Hesse, gedateeerd den 6 april 1707 van Voorburg.
Me. Katharina van Hesse met attestatie naar Nieuw-Beijerland 30 november 1711.
Constantia van Hesse vertrok in 1684 naar Engeland.

Memorie van begraven lijken
Het jaar van 1750

4 Jan. Een kind van Hend. Van Wamelen, oud ¼ jaar (0,16)
12 Jan. Sijbrand Jacobsz Mast, oud 6 weken, ’s avond (0,16)
28 Febr. Aart Jansz. Vermeule, oud 3 maanden, ’s avonds (0,16)
24 Maart Pieter Willemz van der Weyden, oud 40 jaar (1,10)
6 Meij een Jongetje van 17 jaar, ’s avonds
Hij was (voor den Biersem) van een schuijt verdronken en quam hier aandrijven. Dog hier van is geen Arme of Kerkeregt betaald, mijn salaris (1,10)
28 Meij Jacobus Roomeijn, oud 11 jaar op de klijne baar (0,19)
12 Oct Maddalena Vrijnsd. Van der Sluijs, oud 11 jaar (0,19)
12 Oct Elina Leendertsd oud 16 jaar (1,10)
22 Oct het dood geboren Kint van Corn. Soeteman (0,16)
29 Decem. In de Kerk Leend (?) oud 70 jaar legt aan de zerk van Vervoorn (5,13)
Dit jaar 1750 10 Dooden Verdiensten van de begrafenis-bedienaar: 15,5

Aanstelling Willem van Anraadt

De Eerwaarde kerkenraad van Jezus Christus gemeinte te Piershil heeft de persoon van Willem van Anraadt, schoolmeester en voorzanger te Herkinge den 2 juny 1709 volgens haar regt aangesteld tot haren ordinairen kerkendienaar en voorzanger , gevende hem macht om des Heeren heilig woord, de schriften van het oude en nieuwe Testament, de wet des heeren en de geloofsarykelen bij alle tijden en gelegenheden in het openbaar in de kerk van Piershil voor de christelijke gemeinte tot Gods eer en hare stichting te lezen; als ook de psalmen van David en de Lofzangen der heiligen en voords om ten dienst van E. kerkenraad in alle gelegenheid en bij alle voorvallen te zijn, gunnende hem voor deze zijne diensten f.48.- per jaar, op het geestelijk comptoir van den heer Almonde in de bRiel, door hare Ed. groot-mogende Heeren Staten van Holland en West-Friesland.
Aldus gedaan in onze Kerkelijke vergadering den 10 Dec.1709.

Updated: februari 12, 2015 — 10:01 am

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.