1755-1794 – De vier rouwborden

In de kerk van Piershil hangen een viertal rouwborden; twee van de familie Gevers-Noorthey (in rococostijl, tijd van Lodewijk XV) en twee van de familie Meerman-van Schoonhoven (rechthoekig en strakker van vorm, passend in de overgangsperiode naar een volgend stijltijdperk). De borden van de heren zijn te herkennen aan de helm boven de wapens; die van de vrouwen aan de kroon boven de wapens. Hoewel de namen op de vier borden geen overeenkomsten vertonen betreft het hier toch familie. Mr. Hendrik Gevers en zijn vrouw Catharina Noorthey stierven kinderloos. In 1761 werd een zoon van hun tante Hillegonda (die gehuwd was met Pieter Meerman) erfgenaam.

Foto ‘Rouwbord Mr. Hendrik Gevers’

Rechts van de preekstoel hang het rouwbord van Mr. Hendrik Gevers met als jaartal MDCCLX (1760). Dit bord vertoont: Het wapen van Gevers (de Franse lelie), gevierendeeld met het wapen IJs(e)brants, waarop een hartschild met het wapen Piershil, en onder aan het bord is de tekst: VI april obiit (=overleed 6 april). Mr. Hendrik Gevers behoorde tot het bekende Rotterdamse regentengeslacht, dat later in de adelstand werd verheven en thans nog voortleeft: een tak van deze familie heet Gevers Deynoot. Mr. Hendrik Gevers had tot vader de Rotterdamse burgemeester Mr. Witte Gevers. (1672-1744), die zijn voornaam “Witte” ontving van zijn grootvader van moederszijde, de bekende zeeheld Witte Cornelisz De With. Zijn moeder was Anna Maria IJsebrants. Mr. Hendrik Gevers heeft dus zijn familiewapen (de Franse lelie) “gevierendeeld” met het wapen van zijn moeder Anna Maria IJsebrants ( de drie sterren).

Foto’s ‘Rouwbord Catharina Noorthey’

Links van de preekstoel hangt het rouwbord van Catharina Noorthey met als jaartal MDCCLV (1755). Dit bord vertoont: Het ovale vrouwelijke schild met samengevoegd de wapens Gevers (Franse lelie en drie sterren) en Noorthey (drie heipalen) evenals de tekst II Yanuarius obiit (zij overleed 2 januari). Het wapen is gedekt door een gravenkroon (rangkroon) met 16 parels waarvan 9 zichtbaar. Mr. Hendrik Gevers en zijn vrouw Catarina Noorthey , hadden geen kinderen. Bij zijn overlijden in 1760 had Mr. Gevers evenmin broers en zusters; hij had wel vier broertjes gehad maar deze waren op jeugdige leeftijd gestorven. Zijn erfenis ging dus naar verdere familieleden en wel naar het kind of de kinderen van zijn tante Hillegonda Gevers, die met Pieter Meerman getrouwd was geweest. Een zoon van dit echtpaar, Mr. Pieter Meerman, erfde de Ambachtsheerlijkheid Piershil. De ambachtsheerlijkheid Piershil ging dus in 1760 na de dood van Mr. Hendrik Gevers over op zijn volle neef Mr. Pieter Meerman. Catharina Noorthey werd begraven in de Grote kerk van Rotterdam.

 

Foto ‘Rouwbord Mr. Pieter Meerman’

Aan de rechter zijmuur hangt het rouwbord van Mr. Pieter Meerman met als jaartal MDCCLXII (1762). Dit bord vertoont het familiewapen met als hartschild het wapen van Piershil. Mr. Pieter Meerman, sinds 1760 heer van Piershil, was gedoopt te Rotterdam op 6 februari 1716. Hij was bewindhebber van de West-Indische Compagnie en raadsheer in het Hof van Holland. In verband met deze laatste functie woonde hij te ‘s-Gravenhage, waar hij reeds op 3 juli 1762 in de St.Jacobskerk begraven werd. Hij is dus maar een jaar heer van Piershil geweest. Hij was te Rotterdam op 13 december 1740 getrouwd met Jacoba Catharina van Schoonhoven, vrouwe van Oud-Beijerland (geboren op 26 november en gedoopt op 28 november 1717 te Rotterdam). Zij overleed op 21 januari en werd begraven ‘s-Gravenhage (St. Jacobskerk) op 24 januari 1794. Jacoba Catharina van Schoonhoven overleefde haar man dus ruim 31 jaar. Onder aan het bord staat de tekst: obiit XXVIII Junius (hij stierf 28 juni). De meermin bovenaan het schild toont een man; een meerman dus!

Foto ‘Rouwbord Jacoba Catharina van Schoonhoven’

Aan de linker zijmuur tenslotte hangt het rouwbord van Jacoba Catharina van Schoonhoven met als jaartal MDCCLXXXXIV (1794). Dit bord vertoont: De alliantiewapens Meerman, waarop een klein schild met het wapen van Piershil en van Schoonhoven met het wapen van Oud-Beijerland. Verder de wapenschildjes van haar acht overgrootouders, te weten: Van Schoonhoven, Tinneback, Van Herzeele (Van Arzele), Wessels, Witheyn, Meerman, Boon en Van der Velde. Van dit bord hangt een gelijk exemplaar in de kerk van Oud-Beijerland, van welk zij zelf ambachtsvrouwe was. *Opmerkelijk is dat op het rouwbord een wapenschildje met het opschrift Van Arzele voorkomt, welke familienaam onjuist is. Immers Jacoba Catharina van Schoonhoven had geen overgrootouders die Van Arzele heetten, maar wel een overgrootouder genaamd Pieter van Herzeele (1626-1709), eerst koopman te Nabtes in Frankrijk, later te Rotterdam, waar hij in 1907 was overleden. Onder aan het bord de tekst: obiit XXI Januarii (zij stierf 21 januari).

Updated: juli 8, 2024 — 12:38 pm
  1. Zijn de schedels echt die erop vast zitten?
    Ik kreeg de vraag van mijn twee broertjes

    1. Nee hoor Remy, ze zijn uitgesneden in hout.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.