1856 – De pastorie

Op 22 maart 1856 werd door de kerkvoogd C. Greyn de eerste steen gelegd van de nieuwe pastorie. De oude en kleinere pastorie, gelegen op dezelfde plaats aan de Voorstraat, verkeerde in slechte staat en moest worden vervangen. Hiertoe werd o.a. subsidie aangevraagd bij Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland en bij het fonds voor Noodlijdende Kerken. Na een aantal aanbestedingen was het uiteindelijk de maatschap G. Teunissen en Th. Van den Akker uit ’s Gravenhage die met de laagste inschrijving (6.698 gulden) de opdracht tot bouw verkreeg. De bouw verliep zonder noemenswaardige problemen maar snel bleek dat bijkomende investeringen moesten worden gedaan, zoals het maken van een brug (over de sloot die destijds langs de Oostzijde van de Voorstaat liep) en een hek. Op 18 oktober 1856 werd de pastorie opgeleverd door de architect. Voor een bedrag van 120 gulden werd in de lente van 1867 de tuin aangelegd en voorzien van heesters en vruchtbomen door de heer De Lange uit Rotterdam.

In 1928 werd de sloot langs de pastorie gedempt maar verder vonden geen ingrijpende wijzigingen plaats aan huis en tuin. Daar kwam verandering in toen Piershil door de Duitsers onder water werd gezet in 1944. De schade aan het huis bleek nog mee te vallen maar de begroeiing in de tuin bleek bij het droogvallen in mei 1945 geheel verdord te zijn. De kerk kreeg weliswaar als oorlogsschade een kleine uitkering maar pas dankzij een schenking van de zustergemeente Boskoop kon de tuin weer worden vol gepoot met vruchtbomen en heesters. De ligging van de pastorietuin veranderde nog in 1950 vanwege het rechttrekken van de Voorstraat en een daarvoor noodzakelijke grondruil met de burgerlijke Gemeente. Na het emeritaat van Ds. Van der Graaf in 1983 nam het kerkbestuur het besluit om de pastorie te verkopen en deze werd aangekocht door de familie Reijnierse. In de Margrietstraat werd een nieuwe ambtswoning aangekocht en Ds. Maris was daarvan de eerste bewoner.

Plattegrond pastorie – 1860

piershil-pastorie-plattegrond-1860-02 piershil-pastorie-plattegrond-1860-01 piershil-pastorie-plattegrond-1860-03 piershil-pastorie-plattegrond-1860-04 piershil-pastorie-plattegrond-1860-05

Foto pastorie – 1859-1872

Deze foto van de pastorie komt uit het album van Dominee Kam. Een hele oude foto, want hij was dominee van 1859 tot 1872.

piershil-pastorie-kam-1859-1872

Foto pastorie – 1917

Deze foto van de pastorie werd gemaakt in 1917. De sloot is goed waarneembaar en ook de brug die toegang gaf tot het perceel. De man rechts met hoed is Bernhard Nicolaas Johan Roskott, die destijds predikant was te Piershil. De jongen met de kruiwagen is zijn zoon, Johan. Op de achtergrond is de tuinman aan het werk. Hoewel de sloot is gedempt en brug is verdwenen is het hekwerk bewaard gebleven en nog altijd te bewonderen.

piershil-pastorie-roskott-1917

Foto pastorie – 1932

Dominee Smit en Mej. Reedijk genieten van de schaduw van een grote kastanjeboom.

piershil-foto-pastorie-1932-01 piershil-foto-pastorie-1932-02

Ansicht Pastorie

Bij de fiets staat dominee W.L. Speelman.

piershil-ansicht-wittetekst-pastorie

Foto ‘Pastorie – 1957’

Deze foto werd gemaakt vanuit de kerktoren door de opzichter Jan Hooghart in april 1957.

piershil-1957-april-pastorie-piershil

Foto ‘De eerste steen’

piershil-foto-pastorie-eerstesteen

Foto ‘Pastorie Inundatie’ – 1944

piershil-oorlog-inundatie-voorstraat-02

Foto ‘Pastorie in de winter’- circa 1970

Deze foto van rond 1970 komt uit het album van Dominee van de Graaf, de toenmalige bewoner van de pastorie. Een mooi winters plaatje!

piershil-pastorie-circa-1970

Foto ‘Pastorie – 2007’

piershil-foto-pastorie-2007

Foto ‘Pastorie – 9 januari 2009’

piershil-foto-pastorie-9jan2009

Updated: februari 12, 2015 — 10:01 am
  1. Mijn naam is j.h. Speelman en woon in Breda. Ik ben op 7 maart 1940. geboren in de pastorie van PIershil. MIjn vader was toen predikant aldaar. In 1944 werd het dorp door de Duitsers onder water gezet. WIj vluchtten -evacueerden- vervolgens naar NIeuw-Beyerland en later naar Groningen. Aan de pastorie heb ik vele en goed herinneringen, in het bijzonder aan de parkachtige tuin, met name voor de inundatie. Ik kan daar veel oververtellen. Later, in 1947, zijn,wij verhuisd naar Drenthe.

  2. Mijn opa en opoe De Graaf en hun gezin kerkten rond de oorlog in Piershil (ze woonden aan de Sluisjesdijk) en mijn ouders trouwden in 1942 (ze woonden op Zwartsluisje). Het is goed mogelijk dat mijn oudste broer Kornelis (Kees, 31 augustus 1942) door uw vader gedoopt is. Zie verder op Piershil.com over mijn ouders (foto’s)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.