1945-1962 – Restauratie plannen

Door de opgelopen schade werd de staat van de kerk almaar slechter. In 1960 staat in een interview met dominee Okken te lezen dat de kerk in verval begint te raken. Tijd voor actie dus! Al spoedig na de bevrijding, op 19 juni 1945, besloot de kerkvoogdij om contact op te nemen met het Architectenbureau Kuiper, Gouwetor en de Ranitz te Rotterdam om over een noodzakelijk geworden restauratie te praten. Door een gebrek aan materialen en financiële middelen bleef het echter bij goede bedoelingen. Hierdoor werd in 1959 besloten om zelf dan maar te beginnen aan het behoud van de kerk. Het wind- en waterdicht maken, het dakherstel, het waar nodig vernieuwing van de kerkramen alsmede het voegen van de muren kostte de Kerkelijke gemeente 17.225 gulden. Het gehele herstelproject moest worden bekostigd uit het zelf gecreëerde restauratiefonds omdat niet duidelijk was of er subsidie beschikbaar zou komen. Begin jaren zestig, na veel touwtrekkerij, werd er toch weer over een grootscheepse restauratie gesproken. De toenmalige regering verklaarde zich bereid om op basis van de geleden inundatieschade een subsidie te verlenen.

Knipsel Piershil werkt voor behoud van zijn fraaie kerk – ‘Hoekschewaardje’ 6 juli 1960

piershil-artikel-kerk-6juli1960-01 piershil-artikel-kerk-6juli1960-02

Zoals in het artikel hierboven te lezen valt was het de meisjesvereniging ‘Wees getrouw’ die de eerste stap nam. Deze vereniging zette zich in voor de kerk op vele manieren. Zo werden er diverse activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. Ook op het gebied van de kerkschoonmaak maakten de dames zich veelvuldig verdienstelijk. Op de foto’s onderaan zijn de meisjes bezig aan de schoonmaak in 1933, onder leiding van de dames Zwijnenburg en Greijn.

Foto’s ‘Schoonmaak kerk’

piershil-foto-kerk-opruimen-01 piershil-foto-kerk-opruimen-02

In februari 1962 werd de eerste restauratiebegroting opgemaakt en de overheid verklaarde zich bereid om 90% van de totale onkosten, geraamd op 166.000 gulden, te vergoeden. De kosten voor verwarming, verlichting en banken zouden voor rekening van de kerkelijke gemeente komen. Ondanks het aanbod aarzelde de kerkeraad om het besluit definitief te verklaren. De lasten van het renteverlies leken te zwaar te gaan worden. Pas nadat de burgerlijke gemeente als eigenaar van de kerktoren wel tot een restauratie was overgegaan kwam het besef dat men eigenlijk gedwongen was om eveneens te handelen. Zeker toen de gemeente liet weten voor de voorfinanciering te willen zorgen konden er concrete plannen worden gemaakt.

Foto ‘In de oude kerk’

Op de foto helemaal onderaan is de inrichting van de kerk in oude staat goed te zien. De foto werd destijds gemaakt voor ‘het Hoekschewaardje’; na ontwikkeling van de foto werd duidelijk dat de persfotograaf per ongeluk ook zijn eigen tas op de foto had gezet!

piershil-foto-indeoudekerk-nieuwsblad

Tekening ‘Kerk Piershil’

piershil-tekening-kerk

Afbeelding ‘Lot Wees Getrouw’ – 1938

piershil-lot-kerk-verloting1938

Jeugddienst – 20 mei 1945

piershil-tekst-kerk-jeugddienst

Updated: februari 12, 2015 — 9:59 am

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.