1968 – Restauratie wordt nieuwbouw

Op 24 mei 1968, tijdens de eerste bouwvergadering, was het iedereen al duidelijk dat er van restauratie van de kerk helemaal geen sprake kon zijn. De staat van het gebouw was erbarmelijk, ‘onverantwoord om te restaureren’, zo luidde het oordeel. De geplande restauratie veranderde in een nieuwbouw ‘oude stijl’. Door die constatering begon de touwtrekkerij tussen Gemeente en Monumentenzorg met als centrale vraag: wie gaat dit betalen? Hierop kwam geen snel antwoord en nadat het gebouw volledig was afgebroken kwamen de activiteiten geruime tijd stil te liggen. Door de afwijkende vorm van de nieuwe kerk moest er ook grondruil plaatsvinden met de gemeente Piershil: er was nieuwe grond nodig terwijl op andere plaatsen grond over bleef. Na lange onderhandelingen kwam eind 1969 het bericht dat de ‘nieuwbouw in oude stijl’ van start kon gaan.

Artikel ‘Nu spoedig start van verdere restauratie Herv. kerk Piershil?’ – 21 november 1969

(Van een onzer verslaggevers)

PIERSHIL — Het ziet er naar uit dat nu toch spoedig een begin kan worden gemaakt met de verdere restauratie van de tot de grond toe afgebroken Ned. Herv. kerk te Piershil. Na maandenlange onderhandelingen is men nu zover dat men hoopt voor de winter een begin te maken met het leggen van de fundering van een nieuw, geheel in oude stijl op te trekken kerkgebouw.

Aldus blijkt uit mededelingen van burgemeester P. G. Vries in de raad, woensdagavond. Daar vroeg het college van b. en w. een machtiging ,,om al het mogelijke te kunnen doen om te komen tot een zo vlot mogelijke afwerking van de restauratie van de kerk”.

Van de kerkeraad was een verzoek binnen gekomen voor een grondruil, die nodig is in verband met de restauratie. De oude kerk stond namelijk op grond, die het eigendom was van de kerk, terwijl alle omliggende grond eigendom is van de gemeente. Nu evenwel de vorm van de nieuwe kerk vast staat, blijkt voor realisering van de plannen grond van de gemeente nodig te zijn, terwijl men op andere plaatsen weer grond overhoudt.

Het kerkgebouw wordt namelijk een meter breder en net zo lang als het oude, terwijl de zijvleugel vervalt. Men is er daarbij vanuit gegaan dat in de nieuwe kerk net zoveel plaatsen aanwezig moeten zijn als in de oude. Op de plaats waar vroeger de zijvleugel was zal nu een nieuwe consistorie worden gebouwd. De omvang (één of twee
verdiepingen) daarvan staat nog niet vast. Daarover worden volgende week nog weer verdere onderhandelingen gevoerd tussen kerkeraad en Monumentenzorg.

Artikel ‘Deze week beslissing over verdere restauratie Herv. kerk in Piershil?’ – oktober 1969

Inzake de verdere restauratie van de Ned. Herv. kerk in Piershil valt vermoedelijk deze week een definitieve beslissing. De restauratie van de kerk, die in feite nieuwbouw in oude stijl wordt, ligt al geruime tijd stil ten gevolge van touwtrekkerij over de financiën tussen de kerkelijke gemeente en Monumentenzorg. Doordat de kerk in een slechtere staat verkeerde dan men aanvankelijk verwachtte is deze tot de grond toe afgebroken, zodat men weer van de fundering af moet gaan opbouwen. De nieuwe kerk zal in stijl worden aangepast aan de reeds gerestaureerde toren, die zich nu alleen (zie foto) in het hart van het dorp verheft. Vast staat inmiddels dat de kerk niet weer opnieuw in een T-yorm zal worden opgetrokken. De kerk wordt nu een langgerekte ruimte, waartegen mogelijk aan een zijde, op de plaats waar vroeger het zijgedeelte van de kerk was, een nieuwe consistorie/kerkeraadskamer zal worden gebouwd. Met de restauratie is in het voorjaar van ’68 reeds een begin gemaakt. Vanaf die tijd ,kerkt” Hervormd Piershil in het dorpshuis Renesse.

 

Fotoserie ‘Situatie in de zomer van 1969’

Updated: juli 5, 2024 — 2:29 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.