1970 – De eerste paal

Er ging wat tijd overheen en discussie aan vooraf maar in 1970 was het dan zover: de eerste paal van het nieuwe kerkschip werd geslagen. Onder toeziend oog van predikant J. v.d. Graaf en een aantal leden van de Kerkeraad werd op dinsdag 3 februari 1970 tegen twaalf uur de eerste paal geslagen. Dat ging overigens niet zonder hindernissen want meteen raakte men een oude fundering waardoor de paal afbrak. Uiteindelijk werden 61 palen van elk 18,5 meter de grond in geheid door Heiwerken Herrewijnen uit Spijkenisse. In de toren werd een paslood gehangen om nauw toe te zien dat deze door al het geweld niet al te veel uit het lood raakte.

Fotoserie ‘De eerste paal’ – 3 februari 1970

Deze fotoserie werd gemaakt door dominee Van de Graaf.

Een paslood in de kerktoren.


Knipsel ‘De eerste paal’ – februari 1970

Dinsdagmorgen tegen twaalf uur is in Piershil de eerste paal geslagen voor de nieuwe Ned. Herv. kerk. Er zullen 61 palen van elk 18,5 meter in de grond moeten worden geheid. Zoals bekend moet de kerk geheel in oude stijl opnieuw worden opgebouwd, nadat het oude kerkgebouw in een dusdanig slechte toestand bleek te verkeren, dat restauratie onmogelijk was. Het gebouw werd toen tot de grond toe afgebroken. Maandenlang heeft daarna de ,,restauratie” stil gelegen. Er werden bij het slaan van de eerste paal geen officiële handelingen verricht. Wel waren er veel toeschouwers, waaronder leden van de kerkraad en de Ned. Herv. predikant J.v.d. Graaf. Het leggen van de eerste steen – verwacht in mei – zal wel met officieel vertoon gepaard gaan. Het slaan van de eerste paal verliep overigens niet zonder hindernissen. Het lange gevaarte stootte op een oude fundering en brak daardoor, zodat de heiers eerst een nieuwe paal moesten laten aanrukken.

Herbouw

Het heiwerk is achter de rug, de toren staat er nog. 61 palen met lange betonnen koppen brengen wel enige verandering teweeg in de bodem. Er wordt goed op gelet, dat de toren niet verder uit het lood gaat. Er hangt een paslood in. Zo iets hebben wij ook nodig. Het beste is je wekelijks te confronteren met de geboden van Jezusen de Wet van Gods Verbond. Want zoals de boom (en ook de toren) valt, blijft hij liggen.

Gemeenteavond 19 maart

De werkzaamheden aan de bouw van de nieuwe kerk hebben een voorspoedig verloop. Het zal een ieder van ons goed doen, te zien hoe voortvarend het ene karwei na het andere geklaard wordt: Heien, afgraven, ,,koppensnellen”. Thans is de fundering aan de beurt en zijn de betonwerkers in aktie. De eerste steenlegging kan zo niet ver weg liggen. Van wat er allemaal gebeurd is, hebben we levendige indrukken bewaard, in de vorm van dia’s en klankbeelden. Wij hopen hiervan u het een en ander te laten zien en horen op donderdag 19 maart a.s. in het Dorpshuis. Aanvang half acht. Daar gaan we ons ook bezig houden met de inrichting van dit huis der gemeente. Allen hartelijk welkom.

Updated: juli 6, 2024 — 1:16 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.