1970 – Nieuwbouw in oude stijl

Nadat was gekozen voor een ‘nieuwbouw in oude stijl’ werd het gebouw op historisch verantwoorde wijze vervolmaakt. De oorspronkelijke T-vorm werd losgelaten en aan het nieuwe langwerpige gebouw, op de plaats waar vroeger de zijvleugel was, werd een nieuwe consistorie aangebouwd, met daarboven een vergaderruimte.

Zie ook: 1970 – Fotoserie Nieuwbouw in oude stijl

In december 1970 begon het droogstoken van het gebouw en na de oplevering op vrijdag 22 januari 1971 werd in februari het orgel weer geplaatst. En terwijl de kerk steeds beter zichtbaar werd vanuit het dorp, enkele huizen die het zicht ontnamen werden in mei 1971 gesloopt, begon het lange wachten op de opening. Juist het invullen van de laatste details, alsmede het kopen en plaatsen van verwarming en meubilair werd nog een langdurige zaak.

Foto ‘Nieuwbouw in oude stijl’ – oktober 1970

De persfoto zoals gebruikt in onderstaand artikel (links).

Knipsels ‘Restauratie kerk Piershil vordert’ – oktober 1970

De kerkrestauratie – of liever de nieuwbouw in oude stijl – van de Ned. Herv. kerk in Piershil vordert gestaag. Momenteel wordt aan het exterieur van het kerkgebouw de laatste hand gelegd (zie foto).

Aan het interieur is echter nog zoveel te doen, dat het alleszins twijfelachtig is of de kerk in Februari, zoals was gepland, in gebruik zal kunnen worden genomen. Onder meer moet nog een beslissing worden genomen of er stoelen dan wel banken in de gerestaureerde kerk komen. Ook is het nog de vraag of een deel van het interieur van de oude kerk (kansel, hekwerk, de Ambachtsheerenbanken, grote schilden) op tijd gerestaureerd zal zijn. Wanneer de kerkrestauratie is voltooid, zullen de onbewoonbaar verklaarde woningen, die nu de kerk nog voor een groot deel aan het uitzicht onttrekken, worden afgebroken.

Artikel ‘Toespraak van de plaatselijke predikant in het dorpshuis’

Mijnheer de president-kerkvoogd ,edelachtbare heer burgemeester, broeders en zusters, als pastoor loci heb ik de gelegenheid hier in het Dorpshuis iets te zeggen. Gelukkig niet op het bouwterrein, want daar voel ik me niet zo op m’n plaats. Momenteel is de Kerk niet aanwezig aan de Voorstraat, zij is daar eenvoudig niet; maar zij is hier gevestigd in het Dorpshuis. Zoals u weet, plegen wij namelijk hier Kerk te zijn, en hier verschijn ik zelfs in toga. Als zwak kerkmens voel je je tegenwoordig zo afhankelijk van allerlei instanties en van heren, die in hoogheid gezeten zijn. – Een ruggesteuntje was, dat de uitvoerder al enkele dagen geleden mij verklapte, dat de onofficiële maar toch feitelijke eerste steen allang was gelegd. En die steen was al aangegroeid tot een flink muurtje, waar ongeveer de preekstoel komt. Dat was dus een ruggesteuntje. Maar ik heb ontdekt dat de burgemeester daar ook nog weer achter die preekstoel een steentje gelegd heeft. Dat is dan een teken, dat het niet zonder elkaar gaat. Maar ook die allereerste steenlegging door de heer Buijs ,diaken te Nieuwpoort, waar ik gedoopt werd, laat dit een teken zijn, dat de kerkmensen het tenslotte moeten doen. De Overheid kan negentiende bijdragen enz. enz., maar de kerkmensen hier – dat is uit de toespraak van ds Speelman wel gebleken – ze hebben het gedaan, ten aanzien van de kerkgebouw, en ze zullen hat doen t.a.v. het kerk- zijn. We vinden die herbouw heel mooi, met al die subsidies, maar wij hopen dat het geen museum wordt voor antiquiteiten. Tet ik totnogtoe gezegd heb, doet echter niets af van de wezenlijke waarde, dat de eerste steen ven Overheidswege is gelegd.Daar ben ik hard voor geweest.

Updated: juli 5, 2024 — 12:22 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.