1597 – De molen in geschriften

De molen en de molenaars van Piershil komen voor in diverse oude geschriften en documenten.

1597 Isaeck Meeusz Molenaer, molenaar 1597 – 1600

20-04-1605:  Claes Jansz, onse molenaer in Oud Piershil 20 april 1605

1610:  Cornelis Jansz, molenaar 1610 – 1614

22-04-1615:  Jacob van Alblas, eertijds ontvanger van de gemenelandsmiddelen in Den Briel. Van de curateur van zijn boedel kochten Jan Lodewijkcx van Driel en Vincent Annokque een coorenwintmolen, welke verkocht werd aan Johan van Hesse RA Piershil 2

22-04-1615:  Jan Lodewijck van Drijell en Vincent Annokque, onse secretaris, dragen over aan Heer Johan van Hesse, Ambachtsheer in Piershil, de Coorenwintmolen, zoals zij die hebben gecocht van de curator van de boedel van Jacob van Alblas, eertijds ontvanger van de Gemenelands middelen in de Brielle ( RA PHL 2)

29-09-1617: Cornelis Jansz, in zijn leven molenaar van Piershil. Rechtdag gehouden. Wegens zijn geabbandoneerde boedel. Vermeld worden Mr Cornelis Euwit Arens, Crijn Crijns, Thonis Ariens, Arentien Cornelisz, Jan Claesz, Aechie Jans, Jacop van Alblas, Cornelis Jansz uit Zuijtlant, Claes Cornelisz, Hans de  Laedt, Willem Ariens, Govert Jans, Jochem Bouwens als erfgenamen. Willem Barents, Lenaert Engels, Michiel Michiels, Claes Heijndricx de Roon, Bastiaen Lauwen, Crijn Crijns en Adrijaen Crijnen. RA Piershil 13

29-09-1617 Jacob van Alblas, wijlen, zijn boedel ontving nog Lb 312.0.0 van verloopen pagt van de coornmolen in Piershil als rest van pagt over 1610

1614 uit de boedel van Cornelis Jansz, in zijn leven molenaer van Piershil (RA PHL 3)

1623 Jan Claesz, molenaar

08-05-1623 Jan Claesen, onze molenaar, is schuldig aan Vincent Annockque, onze secretaris 350 pond wegen coop van een huis en erve staande en gelegen aan de dijk in Piershil tussen de huijsinge van Heijndrick Gerrits en het huis van Jacob Lauwen sulcx het tegenwoordig beheijnt en betimmert is. RA Piershil 13

1639 Jan Claesse Molenaar en Crijntje Theunen, erfgenamen van Maerten Theunisse. Aan hen is Matheus Jacobs Timmerman f 336.0.0 schuldig. RA Piershil 3

18-09-1639 Jan Claese Molenaar, Huis op het dorp van Oud-Piershil van Emanuel Jops, belend ten zuiden Jan Claesz Molenaar. RA Piershil 3

1680 Adriaan Jacobs, molenaar

21-07-1680 Adriaen Jacobs, meulenaar, en echtgenote Willemtje Jans, lidmaten in het

dorp 21/24-07-1680. Archief NH Kerk Piershil.

1697 Cornelis Arjens Jongejan, * Alkmaar 1697, begraven Piershil 05-03-1739 oud 42 jaar fl 1.10.0, Ondertrouwt Brielle 19-08-1719, trouwt Piershil 10-09-1719, Maria Piertersd van der Velde * Zuidland. Zij hertrouwt Piershil 20-11-1743 Jacob Mats * Piershil ca 1697, begraven Piershil 11-02-1747. Cornelis Jongejan was een zoon van Arij Cornelisz Jongejan, Leraar Mennonieten te Middelharnis. 17-10-1725 molenaar te Piershil, zijn vader is borg voor hem (ONA PHL 6831). 03-03-1726 Coornmolenaer Piershil ( Weeskamer Middelharnis 1)

19-08-1719 Cornelis Ariens Jongejan, korenmolenaar, J M van Alkmaar, ondertrouw Den Briel 19-08-1719, trouwt Piershil 10-09-1719 Maria Pieters van der Velde gedoopt Zuidland 26-02-1693. Hij is een zoon van Arie Cornelisz Jongejan, woonde 1725 in Middelharnis en aldaar doopsgezind leraar. Gens Nostra sept 1990 blz 359.

1724 Cornelis Jongejan en zijn huisvrouw deden belijdenis Kerstmis 1724. NH Kerk Piershil 1 fol 48.

29-08-1734 Cornelis Jongejan, was doopsgezind en Maria van der Velde dopen de volgende kinderen in Piershil. Rijntje ged 29-08-1734 oud tussen de 10 en 11 jaar. Pieter ged 29-08-1734 oud tussen de 3 en 4 jaar. Arie ged 29-08-1734 en Cornelis ged 24-02-1737

05-03-1739 Cornelis Jongejan, begraven 5 maart 1739 oud 42 jaren zijnd alhier geweest Korenmolenaar f. 1.10.0. Archief NH Kerk Piershil 7 fol 3

1743 Johannes Dam, overleden Piershil 14-07-1789, molenaar 1743, 1757 – 1759 en ca 1770 (Genealogie Dam 49)

1743 Maria van der Velde hertrouwt Piershil.

26-10-1743 Maria van der Velde, wed Cornelis Jongejan, geb Zuidland wonende Piershil ondertrouw Piershil 26-10-1743, trouwt Piershil 20-11-1743 Jacob Mats, laatst weduwnaar vaan Elisabeth van Wijk, geboren en wonende Piershil

04-04-1747 Maria van der Velde, haar overlijden aangegeven door haar dochter Reijnsburgie Jongejan.

15-12-1763 Johannes Dam, korenmolenaar, deed de eed als schepen van Piershil 15-12-1763. Schepen Piershil 1763, 1765-1788.

14-07-1789 Johannes Dam, aangifte van zijn overlijden door zijn zoon Bastiaan Dam 2e classe f. 15.0.0. Gaarder Piershil 3

11-05-1814 Anthonie Dekker, korenmolenaar, wonende Piershil, compareerde voor de vrederechter Oud-Beijerland t.b.v. Herman Joseph Dekker.

27-04-1820 Antonie Dekker, molenaar, is dan 54 jaar.

1829 Huibregt van der Wild, molenaar.

1880 Gerrit Andeweg, molenaar.

18-10-1881 Engel Poldervaart, molenaar, oud 31 jaar. Zijn vrouw Anna ’t Hart overleden Piershil 18-10-1881 oud 22 jaar.

1953 Andeweg, molen hersteld. (Jaarverslag Hollandsche Molen 1953 – 1954).

Bewerking Arie M. Butterman, Oud-Beijerland

Updated: februari 11, 2015 — 9:46 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.