De molenaars

De oudste vermelding van een molenaar te Piershil komt voor in stukken uit 1681: Arij Jacobsz.

Akte Arij Jacobs – 1681   

Compareerde voor ons ondergeschr. schepenen van den dorpe en heerlijckheijt van Piershil de Hoogh Edel Geboren Vrouwe Johanna  Cabeljaeu douariere  van de Hoogh Edel Geboren heer van Piershil zaliger ter eenre dewelcke verclaarde verhuijrt te hebben ende Arij Jacobsz molenaer ter andere sijde die mede in huijre en pachte bekende aen te staen bij desen van mitsdesen te bemaelen van haer Hoogh Edele Vrouwe de wintcooremoole  op desen dorpe van Piershil staende en dat voor dese loopende jaere 1681 dat geexpireert sal sijn januari 1682  om en voor de somme van hondertvijftich gulden te betalen alle drie maande een een vierde part en niet nakomende sal de molen uijt de huijr sijn en de molenaer al in alles reguleren naar de ordre van de molenaer en sal hij huijrder de molen als eerlijck molenaer hoort te doen ende molen in goede reparatien onderhouden en verbinden hiervoor sijn persoon en generael alle sijne goederen hem submiterende onder de constructie van t goet verwillecourt gijselinge en uijtlegginge van de penninge bij de Hoogh Ed Heer Ruwaerts lans van Putten of sijn Ed. stedehouder cum expensis aldus gedaenende verlede in Piershil op den 17ber 1681.

Microfiche Nationaal Archief

Dit is het merk van Arij de molenaar, een molenkruis met vierkant middenin.

piershil-1681-arie-de-molenaar

Cornelis Ariens Jongejan, geboren te Alkmaar, was waarschijnlijk de eerste molenaar van de in 1714 gebouwde molen. Van opvolger Simonia was de familie van de legger van de eerste steen, Van der Wilt, waarschijnlijk de eerste eigenaar.

In een geschrift uit 1757 komt de corenmolenaar Johannes Dam voor, hij woonde in het huis uit 1664 langs de haven van Piershil. In diverse oude geschriften komt ook de naam voor van Engel Poldervaart (geboren op 24 juli 1850 te Zwartewaal) als molenaar van Piershil. Hij startte ook een bakkerij in de Voorstraat van Piershil. Zeker is dat de molen in 1880 in handen is gekomen van Gerrit Andeweg uit Piershil. Bij drie geslachten Andeweg is de molen in bedrijf geweest, als laatste door Henk Andeweg van 1932 tot 1961. Van 1961 tot 1975 was de molen niet actief. Eerst werd de molen gebruikt als opslagplaats van mengvoeder en in 1971 en 1972 ook als verkooppunt van houtsnijwerk. Chris van der Staaij en echtgenote reinigden de molen en verkochten vanuit een stijlvolle omgeving houtsnijwerk voor een schappelijke prijs.

Foto ‘Molenaar Henk Andeweg’

piershil-molen-molenaars-henkandeweg-1982

Knipsels Van der Staaij – 1973

piershil-molenaars-knipsel-houtsnijwerk-1973

Na de renovatie werd Hans Hogenboom, afkomstig uit Oud-Beijerland, onbezoldigd molenaar. Hans Hogenboom kwam in 1975 langs Piershil toen de grootscheepse restauratie onder leiding van de opzichter Dhr. Vermaas in volle gang was. Als een echte molenliefhebber stopte hij bij de molen, informeerde naar de gang van zaken….en de rest is geschiedenis. In de zomer van 1976 werd hij aangenomen door Burgemeester Vries van Piershil (“ik heb nog nooit een molenaar aangenomen”) maar al vanaf 1975 was hij heel vaak te vinden in Simonia. De onbezoldigde molenaar, geboren op 14 augustus 1933, is een echte liefhebber. Hans werkte met zijn voorganger Henk vaak samen in de molen. Na het overlijden van Henk Andeweg (op 26 november 1992) ging op de dag van de begrafenis ‘Simonia’ in de rouwstand. Mede door de ervaring van Hans Hogenboom in andere molens (6 jaar in de standerdmolen te Brielle en 2 jaar in molen “De Distilleerketel” in Delfshaven) zorgt hij er voor dat het visitekaartje van het dorp in goede staat blijft en er prachtig uitziet.

Foto ‘Molenaar Hans Hogenboom’ – 1982

piershil-molen-molenaars-hanshogenboom-1982

Foto ‘Familiebezoek’ – juni 1977

piershil-molen-molenaars-familie-juni1977

Foto ‘De molen in de rouwstand’ – 1992

piershil-molen-molenaars-rouwstand-1992

In 2012 kwam er een nieuwe molenaar: Kevin Strijker.

Updated: februari 11, 2015 — 9:58 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.