De vier overige Piershilse polders

Naast de polders Oud-Piershil en Nieuw-Piershil kent Piershil nog vier polders: Klein-Piershil, Eendragtspolder, Noordpolder (Aanwas) en Verloren-Piershil.

Kaart ‘Polders Piershil’

piershil-kaart-polders

In 1606 werd ten noorden van Piershil de polder Klein-Piershil bedijkt. Deze dijk kwam aan Piershil vast bij de driesprong Molendijk, Oudendijk en Biersumsedijk. Het bedijkingplan in 1653 van de Eendragtspolder omvatte delen binnen het rechtsgebied van Goudswaard (Den Koorndijk), Piershil en Zuid-Beijerland (Den Hitzert). De onderhandelingen hieromtrent verliepen eensgezind, vandaar de gekozen naam: “Eendragtspolder”. Ondanks deze eensgezindheid verliep juist de bedijking van deze polder het meest moeizaam en sleepte jaren voort, mede door herhaaldelijke doorbraken tijdens de werkzaamheden. Bij deze bedijking van de Eendragtspolder werden Piershil en Goudswaard aan elkaar verbonden door de Steegjesdijk, die de Wielinge in tweeën deelde (*). Het zuidelijke deel werd het tegenwoordige Piershilse gat en het noordelijke deel de Piershilse haven. Het Pinksterhaventje vormde de grens tussen Piershil en Zuid-Beijerland. Na Oud-Piershil, Nieuw-Piershil, Klein-Piershil en de Eendragtspolder volgde in 1663 de Noordpolder, ook wel Aanwas genoemd. De dijk tussen de Noordpolder en Klein-Piershil (**) werd het Nieuwe-Dijkje en ook wel Biersumsedijk genoemd. De minst bekende Piershilse polder is het gebied “Verloren-Piershil”. Dit stukje polder hoorde bij Oud-Piershil maar was buiten deze polder gelegen. In 1631 had de aansluiting van de Groot-Zuid-Beijerlandse polder aan Oud-Piershil plaats. Dat was bij de huidige driesprong Sluisjesdijk, Zwartsluisje en Kostverlorendijk (waar ooit de herberg “de Rode Leeuw” heeft gestaan). Het stukje “verloren Piershil” in de polder van Zuid-Beijerland werd pas in 1954 reglementair aan de polder “Den Hitsert” toegevoegd en werd onderdeel van Zuid-Beijerland. De grens tussen Piershil en Zuid-Beijerland werd na het gedeeltelijk dempen van de Dromkreek gevormd door de Dromweg. De vijf resterende Piershilse polders werden op 1 januari 1973 ondergebracht in het nieuw gevormde waterschap “Strienemonde”. Tot het grondgebied van Piershil behoorde ook nog “de Broodkist”, tot 1940 was dit een rietvlakte met diepe geulen, die bij vloed vol liepen. Dit stukje land, dat vlak langs de rivier het Spui loopt en zich uitstrekt tot de Sluis (in de volksmond “de rooie sluis” genoemd), slibde aan tot grasland en werd een weiland met grazend vee. Bij het begin van deze Broodkist was voorheen een klein haventje met een aanlegsteiger, ten behoeve van voetgangers en fietsers, die per roeiboot overgezet werden naar Den Biersum op Putten. Trok men aan de bel, dan kwam de veerman je halen.

* Toelichting “in tweeën deelde”: In verband met de waterlozing naar het grote watergemaal aan de Nieuwendijk is in 1972 een duiker door de Steegjesdijk gemaakt, zodat de oude verbinding tussen de Piershilse haven en het Piershilse Gat weer een feit werd.

** Toelichting “De dijk tussen de Noordpolder en Klein-Piershil”: Dit dijkje richting Spui brak door in 1953 (Watersnood) en werd in 1957 geheel afgegraven. De weg richting Spui die loopt vanaf de Molendijk werd in 1974 omgedoopt in Spuiweg.

Updated: februari 11, 2015 — 7:36 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.