Olof van der Linden en zijn nageslacht

Gerda van der Linde schreef op verzoek een tekst bij de onderstaande foto. Het artikel heeft als naam gekregen: ‘Olof van der Linden en zijn nageslacht’.

Foto ‘Boerderij aan de Oosthoek’

De zes personen achteraan, van links naar rechts: Jannigje, Olof, Aart, Dirk, Arie Hendrik en Annigje. De zes personen vooraan, van links naar rechts: Hendrik Arie, Klaas, Cor, Jaapje met op schoot de kleine Bram en tenslotte Hannes.

drommestein-famvdlinden-02

drommestein-famvdlinden

Wanneer je de foto voor je neerlegt en er op kijkt, dan zie je op de achterste rij een oudere heer. Dit is Olof van der Linden, geboren op 6 december 1854 in Strijen aan de Schenkeldijk, op een boerderij die nu nog bekend staat als de stee van Andeweg. In 1857 is het gezin verhuisd naar Numansdorp, Middelsluissedijk wz. In 1877 vertrok hij samen met zijn broer Abraham naar Abbenbroek, waar ze een korenmolen gingen exploiteren. Na enige jaren brandde de molen af. Abraham vertrok naar Rotterdam, waar hij aan de Uitweg in Schiebroek een paardenslagerij begon. Olof kwam terecht op een heel oud boerderijtje aan de Oosthoek in Piershil, op een perceel land tussen Oosthoek 8 en Oosthoek 10. Hij is getrouwd op 5 september 1889 in Oud-Beijerland, met Jaapje Fonkert.

Jaapje Fonkert is de vrouw in klederdracht op de voorste rij op de foto. Zij is geboren op 17 april 1864, aan de Zinkweg in Oud-Beijerland. Jaapje Fonkert was een dochter uit een boerengeslacht met rijkdom en aanzien. Doordat ze geld had kon Olof van der Linden een boerderij laten bouwen op zeven bunder weiland, aan de oosthoek van Piershil. Toen nummer 80, nabij de driesprong met de jeneverboom. Deze boerderij stamt waarschijnlijk uit 1889. Bij het bedrijf hoorde nog 14 bunder bouwland, wat in 3 percelen lag aan de overkant van de Oosthoeksche Dijk, meer richting Nieuw-Beijerland. Olof van der Linden is daar overleden op zijn boerderij op 5 april 1931 en Jaapje van der Linden is daar overleden op 22 oktober 1937. Olof is geboren als ‘Van der Linden’ en overleden als ‘Van der Linde’. Tijdens zijn leven is er dus bij de burgerlijke stand een fout gemaakt, waardoor hij de ‘n’ verloren heeft. Zijn kinderen heten allemaal ‘Van der Linde’. Het echtpaar heeft tien kinderen gekregen. Olof heeft verschillende keren een oproep voor leerplicht voor zijn kinderen gekregen. Hij hield ze van school thuis, om te werken op het bedrijf.

Op 26 december 1889 is de oudste dochter Annigje geboren. Ze staat rechts op de foto in een zwarte jurk. Ze is op 3 februari 1916 te Piershil getrouwd met Cornelis Groeneweg, hij was landbouwer in Goudswaard. Hij is geboren in 1878 en overleed op 27 mei 1948. Annigje Groeneweg-van der Linde is overleden in 1964 in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam, ten gevolge van een hersenbloeding.

Op 6 juli 1893 is Jansje (Jannigje) van der Linde geboren. Ze staat op de foto links achter, met een witte blouse. Ze is getrouwd geweest met Engel Vermaat van Goudswaard, hij was timmerman. Ze zijn getrouwd op 17 april 1919, te Piershil. Hij is zelfstandig timmerman geweest in Hoofddorp, aan de Bennebroekerdijk 18. Ze hadden één zoon, Bas, die zijn vader als timmerman had moeten opvolgen. In de oorlog heeft hij echter aan de Birmaspoorlijn gewerkt, waar hij moeilijke dingen heeft meegemaakt. Daardoor kon hij het werk als zelfstandig ondernemer niet aan en is hij gaan werken als vrachtwagenchauffeur op een palenwagen. Jansje van der Linde is overleden in 1971, ten gevolge van borstkanker, in een ziekenhuis in Haarlem. Wanneer Engel Vermaat overleden is weet ik niet, maar in 1964 leefde hij al niet meer.

De jonge man rechts achter is Dirk, geboren op 1 mei 1892. Hij heeft gewerkt als boerenknecht in Delft. Daar heeft hij een ongeluk met een paard gehad, waarbij hij overleden is. Hoe oud hij was, toen hij naar Delft ging, weet ik niet, ook niet wanneer hij overleden is.
De tweede van rechts is Aart. Hij is geboren op 8 maart 1895. Hij is tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog naar Canada geëmigreerd, wanneer precies weet ik niet. Wel voor 1931, want Olof heeft tegen hem gezegd toen hij weg ging “we zien elkaar nooit meer”. Hij is in Saskatoon in de staat Saskatchewan een boerenbedrijf begonnen en op latere leeftijd getrouwd. Waarschijnlijk had hij geen kinderen. Er is wel eens verondersteld dat zijn vrouw een zoon had, maar of dat waar is of dat het maar een fabeltje is, dat weet ik niet. Wanneer hij precies overleden is weet ik niet, misschien rond 1970? Hij is eenmaal terug geweest in Nederland voor familiebezoek in 1963, met zijn vrouw. De voornaam van zijn vrouw was Hilde.

De jongen onder Olof is Cor (Cornelis Hendrik), geboren op 24 juni 1896. Cor is getrouwd met Leentje (Leens) Johanna Andeweg, op 15 september 1927. Hij had een klein boerenbedrijfje in Bommelskous. Cor heeft één eigen dochter gekregen, die Olofina heet, genoemd naar opa Olof. Ze is geboren in 1945. Cor en Leens hadden ook een aangenomen zoon en een aangenomen dochter. Toen Cor 10 jaar was pikte hij het jachtgeweer van zijn vader Olof. Er werd destijds gejaagd zonder jachtacte en het wild werd opgegeten, dat was toen niet ongebruikelijk. Cor ging samen met zijn broertje Hendrik Arie de griend in en heeft met het wapen geschoten. Wat er toen gebeurde had grote gevolgen. Het kogeltje sloeg terug en Cor kreeg kruitdamp in zijn oog. Thuis heeft hij niets durven vertellen en het oog is gaan zweren. Omstreeks 1938/1939 is hij in het toenmalige Oogziekenhuis in Utrecht geopereerd. Gelijktijdig is hij ook aan zijn andere oog geopereerd. Tijdens die operaties zijn er dingen fout gegaan want toen hij uit de narcose kwam was hij blind. Daarna heeft hij een heel moeilijke tijd gehad. Hij had altijd een keeshond, die hij zelf opleidde als een soort blindengeleidehond. Hij liep zo naar de achterzijde van zijn land, met de hond als begeleider. Hij kon, ondanks zijn blindheid zijn bedrijf zelf goed en zelfstandig voeren. Wanneer hij overleden is weet ik niet precies meer, waarschijnlijk rond 1970.

De kleinere jongen naast Cor is Klaas. Hij is geboren op 9 februari 1902. Klaas was getrouwd met Arjana (Adriana) Blaak van de Zinkweg, ongeveer in 1939. Haar ouders hadden een klein boerenbedrijfje. Dat is door brand verwoest, wanneer weet ik niet precies. Daarna is de familie er financieel nooit meer goed bovenop gekomen. Haar moeder droeg vanwege geringe financiële middelen koperen krullen bij de krullemus. Klaas en Arjana hebben met hun dochter Jannie gewoond aan de Oosthoek nummer 6, dat huis is gebouwd toen ze getrouwd zijn. Jannie was enig kind en geboren in 1942. Ze is getrouwd toen ze begin 30 was. Ze was genoemd naar opoe Jaapje Fonkert. Ze is getrouwd geweest met Anton Langerak en heeft twee dochters, Wilma en Addi. Ze heeft in haar huwelijk gewoond in Oud-Beijerland en is overleden, toen ze nog maar 48 jaar oud was, onderweg naar een ziekenhuis in een ziekenauto. Ze had ernstige buikklachten. Klaas van der Linde is waarschijnlijk overleden ongeveer 1980, Arjana van der Linde-Blaak is enige jaren later overleden.

De jongen uiterst links is Hendrik Arie, geboren op 16 januari 1898 en overleden in 1981. Toen zijn broer Dirk om het leven gekomen is ten gevolge van een ongeluk met een paard in Delft is hij hem daar op dat bedrijf als boerenknecht opgevolgd. Na enige jaren daar gewerkt te hebben, heeft hij bot-tuberculose gekregen, daar heeft hij een half jaar voor in een ziekenhuis in Delft gelegen. In die ziekenhuisperiode zijn er verschillende ribben verwijderd, de tuberculose is tot stilstand gebracht. Toen hij uit het ziekenhuis kwam was zijn plaats op het boerenbedrijf ingenomen door iemand anders en is hij gaan werken als boerenknecht in Vlaardingen. Toen hij 24 jaar was heeft hij verkering gekregen met Neeltje Kooijman van Cillaarshoek. Ze zijn getrouwd toen hij 30 jaar was, in 1928. Neeltje Kooijman was toen 24 jaar. Ze zijn getrouwd zonder poespas, waarschijnlijk in Maasdam of in Strijen. De volgende dag is ze met een tafel en 4 stoelen op een boerenwagen naar de Oosthoek gekomen. Voor Hendrik Arie en Neeltje is het huis, nu Oosthoek 31, gebouwd. Hendrik Arie is op het familiebedrijf gaan werken. Toen in 1938 Jaapje Fonkert overleden is, is onder de kinderen de erfenis verdeeld, nadat de 14 bunder bouwland verkocht waren aan een grootgrondbezitter in Rotterdam. Op haar sterfbed heeft Jaapje van der Linde-Fonkert aan Hendrik Arie gevraagd of hij voor zijn jongste broer Bram wilde zorgen, die had een zwakke gezondheid. Daar heeft hij in toegestemd. In de Hoeksche Waard en ook op IJsselmonde was het gebruikelijk, dat de jongste zoon op het bedrijf kwam, dus niet de oudste. Daarom ging Abraham, na te trouwen met Katrien Koetsveld, op de boerderij wonen. Hendrik Arie werd bedrijfsleider (den hotemetoot, in dialect) en Klaas en Abram medewerkers en mede eigenaren. Hendrik Arie en Neeltje Kooijman hebben in 1939 een dochter gekregen. Door hard werken en zakelijk inzicht heeft Hendrik Arie de 14 bunder pachtvrij gemaakt. In 1962 heeft hij enige hartinfarcten achter elkaar gekregen, waardoor hard werken en bedrijfsvoering niet meer mogelijk waren. Het bedrijf en de boerderij is toen verkocht aan Leen de Bruyne, die reeds eigenaar was van de boerderij “even buiten” aan de Oudendijk onder Nieuw-Beijerland. Hendrik Arie heeft nog meegewerkt op het bedrijf van De Bruyne, voor zover zijn gezondheid dat toestond. Hij is overleden in 1981, als gevolg van ernstig hartfalen. Neeltje Kooijman is overleden in 1987 in De Egmondshof in Oud-Beijerland, waar ze 3 jaar verpleegd geweest is ten gevolge van een hersenbloeding.

Op schoot bij Jaapje van der Linde-Fonkert zit Abraham, roepnaam Bram. Hij heeft een jurkje aan. Het was in die tijd nog gebruikelijk dat jongetjes een jurkje droegen tot ongeveer 4 jaar, om de boeman op een verkeerd spoor te brengen. Een jongetje zou door de boeman onder de stap getrokken kunnen worden, meisjes liepen dat gevaar minder. Dit was geloof in tovenarij. Abraham had astma en slechte ogen, hij is overleden aan tbc. Zijn gezondheid was zo slecht, dat hij het vee kon verzorgen en meer niet. Hij is geboren op 15 juli 1907 en overleden op 2 augustus 1972, hij was getrouwd met Katrien Koetsveld. Ze hebben een zoon Olof, roepnaam Dolf, hij is geboren op 9 maart 1943 en woont in Nieuw-Beijerland. Ook hebben ze een dochter, die 7 jaar jonger is en in de Noord-Oostpolder woont.

Rechts van opoe Jaapje staat Hannes. Ik weet niet wanneer hij geboren is, misschien omstreeks 1905. Hij is jong overleden, maar ik heb geen idee wanneer. Hij had al heel jong slechte ogen, dat is ook te zien aan de manier, waarop hij naar de fotograaf kijkt. Hij was als kind koeiewachter, omdat de dokter vond dat hij in het groen moest kijken, dat was goed voor zijn ogen. Vroeger waren doktoren nog niet zo dom, in de natuurgeneeswijze worden nu zulke leefregels ook nog wel voorgeschreven. Het behoort o.a. bij de kleurenleer van de antroposofie.

Naast Annigje staat Arie Hendrik, hij is geboren omstreeks 1896. Hij was getrouwd met een vrouw uit Heerjansdam, waar hij na enige jaren weer van gescheiden was. Ze hebben één zoon gekregen. Hij had een klein boerenbedrijfje in Zuidland, bij de watersnoodramp in 1953 heeft het water ongeveer een meter hoog in huis gestaan. Hij is na zijn scheiding altijd alleen daar blijven wonen en het was er heel vervallen en slordig, maar boeren kon hij wel. Toen zijn ex-vrouw en hij al op leeftijd waren, heeft ze toch weer contact met hem gezocht en konden ze het goed vinden. Ze was toen getrouwd met een andere man in Heerjansdam. Van die man is ze toen gescheiden, ze waren al wel heel vaak bij elkaar maar woonden nog niet samen. Dat was ongeveer in 1970, maar precies weet ik het niet. Wanneer Arie Hendrik overleden is weet ik niet.
De familie van der Linde heeft een familiewapen: een groene lindeboom op een zilveren ondergrond. In de Lambertuskerk in Strijen ligt rechts naast de preekstoel een zerk van een voorvader met het wapen er op.

De boerderij is naamloos gebouwd. Toen Hendrik Arie als zaakvoerder de boerderij verkocht had aan Leen de Bruyne heeft hij aan hem gevraagd of hij er misschien ook voor voelde om de naam Drommestein te kiezen. Dat is dus gebeurd omstreeks 1963.
Opgemaakt 16 november 2011 door Grietje van der Linde, dochter van Hendrik Arie van der Linde.

NB: Na het publiceren van dit artikel zijn er diverse data en feiten aangepast als het gevolg van reacties van familieleden.

Foto ‘Bram van de Linde’

bramvdlinde

Updated: februari 11, 2015 — 7:30 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.